ENG
 

Nova Gorica, Koper, 26. april 2019 - Na današnji seji Rektorski konferenci Republike Slovenije (RK RS), ki je potekala na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri, so rektorji novogoriške, mariborske, ljubljanske in primorske univerze med drugim obravnavali zahtevo za dvig plačila raziskovalnega dela glede na spremembe plačne zakonodaje, nadaljnje financiranje kariernih centrov, težavo 15-odstotnega sofinanciranja evropskih projektov in objavljanje v odprtih / odprtodostopnih znanstvenih revijah (open access journals).

Prof. dr. Danilo Zavrtanik, ki predseduje rektorski konferenci, je izpostavil zahtevo za dvig plačila raziskovalnega dela glede na spremembe plačne zakonodaje. Rektorji so Vlado RS in Javno Agencijo za raziskovalno dejavnost RS pozvali, da se začneta čimprej ukvarjati s to problematiko.

RK RS je opozorila tudi na pomembnost kariernih centrov tako za univerze kot tudi za študente. Karierne centre delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. “Ker se finaciranje za obdobje 2015-2020 končuje, smo pozvali vlado, da bi se projekt kariernih centrov financiral še za eno obdobje. V tem času pa bi poiskali rešitev za sistemsko financiranje,” je pojasnil prof. dr. Zavrtanik.

Rektorji so obravnavali tudi problem 15-odstotnega državnega sofinanciranja evropskih projektov. Ker se je država odločila, da tega ne bo več sofinancirala, pade to breme na raziskovalne institucije. Kot je povedal predsednik RK RS, prof. dr. Zavrtanik, rektorji predlagajo, da teh 15 odstotkov znova sofinancira država, saj nas (univerze oz. raziskovalne institucije, op. MB) v nasprotnem  postavlja v neenakopraven položaj z našimi partnerji v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem, kjer ta delež sofinancirajo. “Delamo na istih projektih, oni so plačani več kot smo mi. To se nam ne zdi primerno, tudi iz tega razloga, ker je število projektov upadlo, saj zmanjkuje denarja za sofinanciranje in se na projekte ne prijavljamo več. To pa je velika škoda za državo, ker ta denar ne bo počrpan oziroma bo šel za neke druge namene,” je opozoril Zavrtanik.

“Dotaknili smo se tudi problema objavljanja v odprtih / odprtodostopnih znanstvenih revijah (open access journals). Ta projekt je sprejet, Slovenija bo v to smer šla, ampak to potem povzroči problem evalvacije posameznih raziskovalcev in pa tudi projektov. Na eni strani, če bodo raziskovalci želeli dobiti projekt, se bodo morali obvezati, da bodo objavljavljali v odprtih znanstvenih revijah, vendar se raziskovalcu to ne bo štelo v vrednotenje njega samega oziroma njegovega dela. Zaradi tega bo postal vedno slabši raziskovalec, “ je pojasni rektor Univerze v Novi Gorici. Zato so Vlado RS in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS pozvali, da  se nemudamo prične s postavljanjem novega sistema evalvacije posameznikov in skupin. “Ta dva sistema moramo spreminjati istočasno, proces mora teči zelo sinhrono na obeh straneh. Tega se je potrebno lotiti takoj, da ne bomo prepozni in delali mladim znanstvenikom škodo,” je zaključil prof. dr. Zavrtanik.

Tekst: Andreja Leban, Stiki z javnostmi