ENG
 

Koper, 31. maj 2017 - Državni zbor je včeraj, v torek, 30. maja 2017, podprl predlog spremembe 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki opredeljuje, kateri izobrazbeni profili lahko opravljajo socialno varstvene storitve.

Med nabor strokovnih delavcev so po spremembi zakona dodani tudi diplomanti biopsihologije. S tem so diplomantom biopsihologije odprte možnosti zaposlovanja v socialnem varstvu ter možnosti za opravljanje pripravništva in pristop k strokovnemu izpitu.

Fotografija: STAkrog