ENG
 
petek, 30. marec 2018

Še danes do opolnoči se lahko kandidati prijavijo na izbrani razpisani dodiplomski študij

Na Univerzi na Primorskem beležimo čez tisoč prijav

Koper, 30. marec 2018 – Tisti kandidati, ki še niso oddali svoje prijave za vpis na izbrano fakulteto za dodiplomski študij v prihajajočem študijskem letu 2018/2019, to lahko storijo le še danes preko portala eVŠ do polnoči, ko se izteče prvi prijavni rok.

Univerza na Primorskem (UP) je na 28 dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje skupaj razpisala 1.498 mest, od tega 1.133 za redni študij in 365 za izredni študij. V prvem prijavnem roku, ki se je pričel 6. februarja in se bo danes opolnoči zaključil, se je za študij na UP do sedaj prijavilo čez 1000 kandidatov, ki so kot prvo željo izbrali študijski program naše univerze. Na Univerzi na Primorskem smo s številom prijav zadovoljni, predvsem s številom do sedaj prejetih prijav Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujcev iz držav, ki niso članice EU.

Predvidevamo, da bo do omejitve vpisa prišlo na treh študijskih programih, ki se izvajajo na Fakulteti za vede o zdravju – Aplikativni kineziologiji, Prehranskem svetovanju-dietetiki in Zdravstveni negi, ter na študijskem programu Pedagoške fakultete – Predšolski vzgoji.

Čeprav se prvi prijavni rok za tujce izteče 25. maja 2018, smo na univerzi do danes prejeli že 142 prijav dijakov iz drugih držav. Število vpisanih študentov – tujih državljanov tudi sicer v zadnjih letih na Univerzi na Primorskem strmo narašča. V študijskem letu 2017/2018 je bilo tako vpisanih že 437 tujih študentov, kar je skoraj 10 odstotkov vseh študentov UP. Največji interes tuji državljani izkazujejo za študijske programe Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): Računalništvo in informatiko, Matematiko in Bioinformatiko. Prav tako so zanje zanimivi tudi programi Fakultete za turistične študije Turistice (Management turističnih podjetij), Fakultete za management (Management), Fakultete za vede o zdravju, Pedagoške fakultete in Fakultete za humanistične študije.

Internacionalizacijo univerze, mobilnost študentov in profesorjev in s tem izmenjavo znanja zagotavlja vedno večje število programov, ki jih Univerza na Primorskem izvaja tudi v angleškem jeziku na dodiplomski stopnji: Management (UN), Bioinformatika (UN), Matematika (UN), Računalništvo in informatika (UN) in Management turističnih podjetij (VS), pa tudi na podiplomski stopnji.

Univerza bo v študijskem letu 2018/2019 študentom – tujcem omogočila prijavo v tako imenovano Leto plus, ki jim bo omogočilo, da se bodo v prvem letu študija lahko bolj posvetili učenju slovenskega jezika in integraciji v novo okolje. Prav tako bodo pred pričetkom novega študijskega leta (ob koncu septembra 2018) organizirani Orientacijski dnevi za študente tujce, na katerih bodo študentje pridobili ključne informacije za uspešen začetek študija.

Kandidati, ki bodo oddali prvo prijavo, bodo o rezultatih izbirnega postopka obveščeni s sklepom najpozneje do 25. julija 2018. Sprejeti kandidati se bodo na fakultete lahko vpisali med 27. julijem in 17. avgustom 2018. Drugi prijavni rok bo med 22. in 29. avgustom 2018.

Univerza na Primorskem bo letos razpisala tudi prijavni rok za zapolnitev mest, ki bo 26. in 27. septembra.

Več informacij o študiju, nastanitvi, obštudijskih dejavnostih ipd.: www.upr.si.