ENG
 

Koper, 13. junij 2017 - Univerza na Primorskem (UP) je zgolj iz medijev izvedela, da je bil včeraj na Okrajnem sodišču v Kopru nekdanji direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS) Darko Darovec oproščen očitka o zlorabi položaja pri naročilu pravnega mnenja v zvezi z razrešitvijo nekdanje dekanje Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) Vesne Mikolič. UP v postopku namreč ni sodelovala, čeprav se je že marca letos sodišču priglasila kot oškodovanec v tej kazenski zadevi.

Sodnica Melita Černe je nato univerzo v začetku maja pozvala, da v roku 15 dni dopolni svojo vlogo, nakar je dne 11. 5. 2017 univerza svojo vlogo dopolnila z zahtevano utemeljitvijo, a do danes od sodišča ni prejela nobenega odgovora. Medtem pa je sodišče razpisalo obravnavo brez prisotnosti pooblaščenca UP in po poročanju medijev obdolženca oprostilo – v postopku naj namreč ne bi bil dokazan subjektivni element neposrednega naklepa.

UP je že v svoji izjavi za javnost dne 24. 4. 2017 opozorila, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije že lani ugotovilo (11. točka sodbe v zadevi VIII Ips 237/2015), da sporno pravno mnenje o razrešitvi Mikoličeve, ki ga je naročil Darovec, ni bilo uporabljeno v korist univerze, in se tudi ni nanašalo na ZRS kot tedanjo članico univerze. Sporno pravno mnenje se tudi ne ukvarja z vprašanjem razrešene dekanje v zvezi z njeno kasnejšo zaposlitvijo na ZRS. Vrhovno sodišče je zato presodilo, da je Darko Darovec neutemeljeno očital prvo- in drugo-stopenjskemu sodišču, da naj bi zgrešili presojo vzroka in posledice. Šlo je za enega izmed treh sodnih postopkov, ki jih je Darko Darovec potem, ko je zaradi očitanih mu nepravilnosti izgubil zaposlitev na UP, sprožil proti UP. V nobenem od teh sodnih postopkov ni uspel, odvijali pa so se vse do Vrhovnega sodišča RS.

UP meni, da je bilo sporno pravno mnenje neupravičeno plačano z denarjem univerze, saj je bilo namenjeno za uporabo v sodnih postopkih, ki jih je Mikoličeva sprožila proti UP. O tem je razlagala medijem, ki so navajali, da, citiramo: »Mikoličeva upa, da bo Pirnatovo mnenje odločujoče v sodnih postopkih, ki jih je sprožila zoper vodstvo univerze.« O zakonitosti razrešitve Mikoličeve je sicer Delovno sodišče v Kopru dne 5. 3. 2014 odločilo, da je bila odločba UP o razrešitvi Vesne Mikolič z mesta dekanje UP FHŠ nezakonita, zavrnilo pa je zahtevek po odpravi te odločbe in zahtevek po vrnitvi zadeve v ponoven postopek pred organ prve stopnje. Nato je 5. 5. 2014 Višje delovno sodišče ugodilo pritožbi UP in spremenilo sodbo Delovnega sodišča, tako da je zavrnilo zahtevek Vesne Mikolič po ugotovitvi nezakonitosti odločbe UP o njeni razrešitvi. Vrhovno sodišče RS je 10. 11. 2014 spremenilo sodbo Višjega sodišča, pri čemer je spremenilo svojo dotedanjo sodno prakso glede formalnosti postopka razrešitve.

Po poročanju medijev je na včerajšnji obravnavi v kazenskem postopku proti Darku Darovcu tudi tožilka Polona Veberič izpostavila, da sporno pravno mnenje, ki ga je naročil Darovec, dejansko govori o razrešitvi Mikoličeve, ne pa tudi o vidikih njene zaposlitve na UP ZRS. Tudi ona je spomnila na sodbo Delovnega sodišča, iz katere izhaja, da so bila z naročilom in plačilom pravnega mnenja sredstva UP ZRS porabljena nenamensko. UP zato pričakuje, da se bo tožilka na sodbo pritožila. Ker je sodnica zadevo zaključila, preden je odločila o priglasitvi UP kot oškodovanki, bo UP preučila pravna sredstva, ki jih ima na voljo.

Darko Darovec sicer že od leta 2012, Vesna Mikolič pa od začetka letošnjega leta nista več zaposlena na UP. Prav tako ZRS, na katerem sta delovala, ni več članica Univerze na Primorskem.