ENG
 

Zaposleni v Službi za raziskovalno in razvojno dejavnost Univerze na Primorskem so v začetku oktobra organizirali prvo srečanje s kolegi z ljubljanske, mariborske in novogoriške univerze. Cilj je bil predvsem medsebojno spoznavanje, izmenjava dosedanjih izkušenj in omogočanje lažjega bodočega sodelovanja. Srečanje je tako pomemben uvod v oktober, mesec znanosti, ki vključuje niz dogodkov, povezanih s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in raziskovanja.

Za razvoj raziskovanja, uspešno delo raziskovalcev in izvajanje različnih projektov na univerzah je potrebna ustrezna podpora služb za raziskovalno dejavnost oziroma projektnih pisarn. Zaposleni na tem področju se srečujejo s podobnimi problemi in ovirami, ki jih v veliki meri rešujejo samostojno, vendar lahko medsebojno povezovanje s kolegi z drugih univerz bistveno prispeva k hitrejši in boljši rešitvi. Povezovanje je potrebno predvsem pri zahtevnejših vprašanjih, pri katerih lahko univerze nastopijo s skupno iniciativo. Povezovanje, prenos znanj in izkušenj, skupno delovanje ter reševanje težav, ki se pojavijo pri delu, lahko pripeljejo do učinkovitejšega in hitrejšega razvoja tako služb kot tudi raziskovanja na univerzah. 

Srečanje okoli 60-ih udeležencev je potekalo v petek, 4. oktobra 2019, v Hotelu Delfin v Izoli. Predstavniki štirih univerz so predstavili svoje institucije in raziskovalno dejavnost. Prisotni so v nadaljevanju razpravljali o odprtih vprašanjih v okviru štirih tematskih skupin. Obravnava v prvi skupini se je dotikala podpore pri prijavljanju in izvajanju projektov, poročanja, revizij, projektnih partnerstev in nove finančne perspektive. Druga skupina je razpravljala o financah, virih financiranja, likvidnosti, problematiki lastnih deležev. Tretja skupina se je posvetila promociji znanosti, stikom z javnostmi, izvedbi evropske noči raziskovalcev, četrta skupina pa kadrom, mladim raziskovalcem, sofinanciranju doktorskega študija, podoktorskim raziskovalcem, zaposlovanju na področju raziskovanja in mobilnosti raziskovalcev.

Veliko prisotnih se je s kolegi z ostalih univerz osebno srečalo prvič. Razprave so bile dinamične, zanimive in poučne. Kljub zavedanju, da je do rešitve določenih težav še dolga pot, pa je bilo pozitivno že spoznanje, da lahko pri reševanju problemov tvorno sodelujejo.

Druženje so prisotni sklenili z ogledom Arheološkega parka Simonov zaliv, ki je v upravljanju Univerze na Primorskem. Pred odhodom so se vsi strinjali s predlogom, da tovrstna srečanja postanejo tradicionalna. 

 

Tekst in fotografiji: dr. Vesna Grahovac