ENG
 
Piran, Koper, 28. maj 2015 – Triple I konferenca bo letos potekala že šestič. Tokrat se bodo plenarni govorci dotaknili tega, kako se zdravstveni delavci odzivajo na samomor, koliko naravno prisotna litijeva sol vpliva na umrljivost zaradi samomora v populaciji, kakšne so klinične intervencije pri delu s samomorilnimi in etični vidiki takega dela.

Organizator konference je Slovenski center za raziskovanje samomora (SCSR). Ustanovljen je bil pod okriljem Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM) leta 2011. Delovanje centra je usmerjeno na izvajanje javnozdravstvenih intervencij za ljudi v stiski in strokovnih kliničnih raziskavav. Namen dvodnevne tradicionalne konference, ki je nadaljevanje zapuščine idej prof. dr. Andreja Marušiča, je mlajšim kolegom omogočiti stik s svetovno priznanimi strokovnjaki. Konferenca je obenem odlična priložnost za mednarodno sodelovanje na področju suicidologije, mreženje in razvijanje skupnih inovativnih rešitev na področju preprečevanja samomora.

 

Na letošnji konferenci bo SCSR UP IAM gostil svetovno priznane predavatelje iz Velike Britanije, Norveške, Irske, Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije, prav tako mednarodna pa je tudi udeležba poslušalcev konference.


Koncept mednarodne konference, ki bo letos potekala 1. in 2. junija v Hotelu Tartini v Piranu, izhaja iz obeležitve rojstva priznanega slovenskega suicidologa prof. dr. Andreja Marušiča. Gostitelja konference TRIPLE i sta prof. dr. Diego De Leo, sicer vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM, in njegova namestnica doc. dr. Vita Poštuvan.

 

Doc. dr. Vita Poštuvan pravi: »Lepo je videti, kako zanimanje za konferenco raste. Letos smo morali omejiti število udeležencev, saj smo že kmalu po odprtju registracije imeli mesta polno zasedena. To pomeni, da se strokovnjaki zavedajo pomena konstantnega izobraževanja in nujnosti diskutiranja o temi samomora. Poleg vabljenih predavanj pa letos prvič na konferenci sodelujejo tudi tisti, ki jih tematika zanima in so svoje prispevke samostojno poslali programskemu odboru.«

Slovenija po podatkih svetovne zdravstvene organizacije še vedno sodi med najbolj ogrožene države na področju samomora. Po letu 2000 je število samomorov iz približno 600 na leto upadlo na približno 450 na leto. Pomemben prispevek k zmanjševanju samomorilnega vedenja ima zagotovo tudi dejstvo, da se o tem danes odprto in brez predsodkov pogovarjamo. Samomor je posledica številnih socio-kulturnih dejavnikov in se pogosteje pojavi ob socialno-ekonomskih, družinskih in osebnostnih krizah. Strokovnjaki predvidevajo, da je med glavnimi dejavniki tveganja za to dejanje neprepoznana in nezdravljena depresija, znotraj te duševne motnje pa so najbolj ogroženi tisti, ki so samomor že skušali narediti.

Slovenski center za raziskovanje samomora poleg drugih aktivnosti letos sodeluje v novih  dveh projektih »MOČ« in »Super psiholog«, ki sta financirana s strani Norveškega finančnega mehanizma. V projektih preko različnih načinov zaposleni strokovnjakom nudijo pridobivanje dodatnih strokovnih in osebnih kompetenc za ustrezno ukrepanje v primeru samomorilne ogroženosti ljudi.

Na spletni strani ŽIV? ŽIV! so zbrana imena svetovno znanih strokovnjakov s področja suicidologije, ki bodo predavali na letošnji konferenci; več o posameznem profesorju pa si lahko pogledate prek priloženih povezav.

 

Kdo so plenarni predavatelji na letošnji TRIPLE i konferenci?

  • Prof. Navneet Kapur (profesor Psihiatrije in Javnega zdravja, Univerza v Manchestru, VB) je psihiater in vodja raziskovalnega centra za preprečevanje samomora. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno predvsem na epidemiološke metode, etiologijo in obravnavo samomorilnega vedenja, kot tudi na varnost pacientov. Njegovi najpomembnejši raziskovalni prispevki se osredotočajo na področje odzivov zdravstvenih služb na samomor. Prof. Kapur je zlasti navdušen nad raziskovalnim delom, kajti, čeprav je klinično delo lahko zelo zadovoljujoče, raziskovalno delo ponuja možnost vplivanja na življenja številnih ljudi, ne le posameznika v trenutni obravnavi. Predaval bo o kliničnih (in drugih) pristopih za preprečevanje samomora. Predstavil bo nekatera izmed svojih najpomembnejših raziskovalnih spoznanj o vzrokih, ukrepanju in preprečevanju samomorilnega vedenja. Poleg tega bo prikazal, kako lahko raziskovalno delo neposredno vpliva na življenje ljudi.
  • Prof. Nestor Kapusta je psihiater, psihoterapevt in izredni profesor (Medicinska fakulteta na Dunaju, Avstrija). Njegove izkušnje in interesi na področju suicidologije zajemajo širok razpon od raziskovanja epidemiologije, preventive, intervencij, do terapevtskega dela. Nenehni razvoj na področju raziskav in nova spoznanja so vir energije, ki mu je všeč in ki ohranja njegovo motivacijo za delo na tem področju. Predaval bo o možnih učinkih naravno prisotne litijeve soli na umrljivost zaradi samomora v populaciji. Opisal bo študijo, opravljeno v puščavi Atacama v severnem Čilu. Na tem področju se pojavlja najvišja koncentracija naravne litijeve soli v pitni vodi na svetu, ki vpliva na vnos litija pri ljudeh in morda tudi na stopnjo samomorilnosti. Namen raziskave je bil preučiti morebitno matematično povezavo med geografsko porazdelitvijo koncentracije litijevih soli in umrljivosti zaradi samomora v Čilu. Predstavil bo rezultate  študije in njihove možne implikacije za nadaljnje raziskave.
  • Prof. Ivanka Živčić-Bećirević (profesorica na Univerzi v Reki, Hrvaška) je vodja študentskega svetovalnega centra, kjer, med drugim, dela tudi s samomorilnimi klienti. Poleg tega je supervizorka mlajšim terapevtom, ki delajo s samomorilnimi klienti in izobražuje študente ter bodoče terapevte o kognitivno-vedenjskem (VKT) modelu za razumevanje samomorilnega vedenja. Motivirana je zlasti za izobraževanje mladih terapevtov, ki se ukvarjajo s samomorilnimi klienti, saj opaža, da mnogi izmed njih občutijo veliko strahu in se izogibajo delu z njimi. Vodila bo delavnico o kognitivno-vedenjskem (VKT) modelu samomorilnega mišljenja in vedenja, s poudarkom na obupanosti. Kognitivna konceptualizacija samomorilnih klientov bo prikazana s konkretnimi primeri, podana bodo tudi priporočila glede kognitivnih in vedenjskih tehnik na področju preprečevanja samomora.

  • Dr. Celine Larkin (Nacionalni center za raziskovanje samomora, Univerza v Corku, Irska) je strokovnjakinja na področju kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja ter široke palete raziskovalnih pristopov in tematik na področju samomorilnosti. Poleg njene želje po reševanju življenj je motivirana z radovednostjo ter z vprašanji, ki se vedno znova porajajo v raziskovalnem delu. Predavala bo o specifičnih etičnih in metodoloških dilemah, ki se pojavljalo pri raziskovanju samomorilnega vedenja. Predstavila bo pomen in omejitve metode psihološke avtopsije ter druge edinstvene priložnosti, ki jih prinaša raziskovanje samomorilnega vedenja, kot je npr. raziskovanje varovalnih dejavnikov proti samomoru.

  •  Prof. Øivind Ekeberg je izkušen psihiater na oddelku za akutno medicino (Univerzitetna bolnišnica Oslo, Norveška) in dela predvsem z bolniki, sprejetimi zaradi samomorilnega vedenja. Suicidologija je tudi glavni cilj njegovega poučevanja in raziskovanja. Njegova motivacija za delo na tem področju je povezana z zavedanjem, da pomaga pacientom, ki so pomoči najbolj potrebni. Prav tako se mu zdi zelo dragoceno spoznavati paciente, poslušati njihove življenjske izkušnje in videti, kako se jim življenje izboljša. Njegovo predavanje bo o psihoterapiji s samomorilnimi pacienti. Predstavil bo glavna načela terapije in uporabo zdravil v terapiji. Na osnovi treh primerov bodo opisani psihodinamični terapevtski pristopi. Poleg tega bodo obravnavana vprašana transferja, kontratransferja ter uporabe sanj v terapiji.

  • Prof. dr. Diego De Leo (Slovenski center za raziskovanje samomora, UP IAM, Koper, Slovenija; Avstralski inštitut za raziskovanje in preventivo samomora, Griffith Univerza, Avstralija) je eden izmed vodilnih mednarodno priznanih strokovnjakov na področju suicidologije. Med drugim se intenzivno ukvarja s problematiko samomorilnosti starejših. V svojem prispevku na konferenci Triple i se bo osredotočil na vprašanje prihodnosti suicidologije.

 

 

Programme DAY 1

Monday 1st June 2015

When?

What?

8:15 – 9:00

Registration

9:00 – 9:15

Welcome

9:15 – 10:45

Navneet Kapur: Clinical (and other) approaches to preventing suicide: improving care and saving lives in the UK

10:45 – 11:15

Coffee break

11:15 – 12:45

Nestor Kapusta: Lithium's effect on suicide mortality in Atacama Desert Chile

12:45 – 13.15

Open discussion

13:15 – 14:30

Time for lunch

13:15 – 14:30

Poster session

14:30 – 16:00

Ivanka Živčić-Bećirević: Cognitive-behavioural model for understanding and treating suicidal clients (workshop)

16:00 – 16:30

Coffee break

16:30 – 18:00

Short presentations 1

18:00 – 18:30

Open discussion

19:00

Social programme: Sightseeing tour and dinner **

** meeting point: the lobby of hotel Tartini

Programme DAY 2

Tuesday 2nd June 2015

When?

What?

9:00 – 10:30

Celine Larkin: What is different about suicidology? Unique ethical and methodological issues associated with research on suicidal behaviour

10:30 – 11:00

Coffee break

11:00 – 12:30

Øivind Roar Ekeberg: Psychotherapy with suicidal patients

12:30 – 13:00

Open discussion

13:00 – 14:30

Preglej vse novice in obvestila >