ENG
 
Koper, 27. marec 2015 – Kot vodilni partner je danes Univerza na Primorskem skupaj s konzorcijskimi partnerji predstavila vsebino projekta z naslovom »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)« v okviru programa OBZORJE 2020 na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja.

Spomnimo naj, da je konec januarja letos projekt UP INNORENEW CoE bil izbran med 169 prijavljenimi, za kar bo univerza kot vodilni partner skupaj z devetimi v konzorciju prejela 500.000 evrov.

Univerza na Primorskem se je povezala z inštitutom »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut«, ki bo v projektu deloval kot mentorska institucija, saj je vrhunska ustanova za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso. Skupaj s še sedmimi slovenskimi partnerji (Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) so na omenjeni razpis prijavili projekt »Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE)«. Namen projekta je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja ter z njegovim delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščujoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija ter partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije.

Rektor prof. dr. Dragan Marušič je ob današnjem srečanju izrazil zadovoljstvo nad priznanjem Evropske komisije, ki potrjuje mednarodno konkurenčnost univerze in njeno usmerjenost k internacionalizaciji. Dejal je: »Današnji dogodek je za Univerzo na Primorskem posebnega pomena zaradi več razlogov: njene povezanosti z okoljem, njene vizije in usmerjenosti k vidni pozicioniranosti v svetu. To je doslej tudi največji znanstveni uspeh za univerzo, ki je po strogo objektivnih kriterijih uspela priti v drugo fazo razpisa Obzorja 2020.« Dodal je, da je Slovenija glede na strateško-politično pozicijo, glede na gospodarsko ter znanstveno področje prej periferna država, kot država blizu centra. UP kot akademska institucija s svojimi znanstvenimi uspehi in tesnim sodelovanjem z gospodarstvom lahko prispeva k uveljavitvi Slovenije v svetovni znanstveni skupnosti, na drugih pa je, da posledice tako znanstvenih kot gospodarskih dosežkov pretopijo v strateško-politično bolj samozavestno in emancipirano obnašanje.

Vodja projekta, doc. dr. Andreja Kutnar, je predstavila vsebino projekta, katerega glavni namen je izvajanje pametnega, trajnostnega in sodobno grajenega okolja za vse generacije, s čimer se želi transformirati Slovenijo v družbo, ki je osredotočena na: trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, blaginjo ljudi ter uporabo njenih obnovljivih virov in sredstev. V svoji predstavitvi je izpostavila, da bodo v prvem letu izvajanja projekta UP in konzorcijski partnerji v povezavi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije in posameznimi podjetji poiskali odgovore na vprašanja, kje so potrebe po inovacijah in razvoju. Dodala je še, da bodo prejeta sredstva za enoletni projekt namenjena pripravi poslovnega načrta, ki je pravzaprav vstopnica v drugo fazo in s tem zelena luč za pridobitev financiranja Evropske komisije v višini 20 milijonov evrov.

Prof. dr. Bohumil Kasal, direktor Inštituta za lesarstvo Fraunhofer, je najprej predstavil inštitut, v katerem deluje. »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut« je del največjega evropskega inštituta »Fraunhofer Gesellschaft«, ki je prepoznaven po uspešnem prenašanju temeljnih in aplikativnih raziskav v prakso. Prof. dr. Kasal je poudaril, da si v Centru odličnosti želijo sooblikovati vsebine in vanj prenesti vsaj del lastne uspešne organizacijske strukture. Njihov primarni interes je sodelovanje z univerzami, ki so vir temeljnega znanja. Dodal je še: »Slovenijo vidim kot potencialna vrata za nadaljnje izboljšanje in nadgrajevanje našega dela in razširjanje v regije, kjer tradicionalno še nismo zastopani.«

Mag. Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je izrazil podporo projektu in konzorciju: »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v projektu videlo priložnost, da s strani nemškega Inštituta za lesarstvo Fraunhofer (Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut) pritegnemo prakse in znanja, ki jih v Sloveniji še nimamo. To bo priložnost tako za ministrstva, kot za univerzo in njene konzorcijske partnerje.« Če bo projekt uspešen tudi v naslednjem koraku, bo ministrstvo, po besedah mag. Krajcarja, zagotovilo sredstva v dvakratni višini zagotovljenih sredstev s strani Evropske komisije, to je do 40 milijonov evrov infrastrukturnih sredstev.

Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob dejstvu, da je les, poleg vode, največje bogastvo Slovenije, ki je v 60 odstotkih pokrita z gozdom, izpostavil, da je zaradi naše majhnosti naša prednost v kakovosti in znanju. Povedal je: »Imamo gozdno lesne asortimente, ki na trgu dosegajo vrednost (recimo hlod) do 9.700 evrov po kubičnem metru, toda kaj, ko to pokupijo tujci in s tem se tudi dodana vrednost znanja in oblikovanja prenese v druge države. Zato je sodelovanje znanosti, predvsem pa takega konzorcija, ki ustvarja Center odličnosti z namenom postaviti les na pravo mesto ne le velik dogodek in največji dosežek za Univerzo na Primorskem, temveč tudi na nivoju Republike Slovenije, kajti če bomo vzpostavili lesne verige, lahko pričakujemo nekaj deset tisoč novih delovnih mest in zaposlitev ter dodano vrednost.« Dodal je še, da sosednje države vlagajo izjemne sredstva v nove rabe lesa, kajti lahko se ga uporablja v različnih industrijah - to je dodana vrednost v milijonih evrih.  »Zato potrebujemo slovensko pamet, da bo naš les dobil pravo vrednost v naši državi. Naše ministrstvo je podprlo projekt že v času priprave, zato bomo z veseljem vložili vse napore, da ga v medresorskem sodelovanju pripeljemo med najbolj odlične v Evropi,« so bile vzpodbudne besede Jakše.

Poleg sogovornikov in drugih partnerjev konzorcija: prof. dr. Zdravka Kavčiča, prorektorja za finančne zadeve z Univerze v Mariboru, gospoda Jerneja Hudolina, generalnega direktorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, gospoda Daliborja Baškovča, izvršnega direktorja Zavoda E-OBLAK, gospoda Borisa Kopiloviča, dr. medicine z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospoda Mateja Gojčiča, namestnika direktorice za razvoj in splošne zadeve Regionalne razvojne agencije Ljubljanske razvojne regije, izr. prof. dr. Andraža Legata, direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije in mag. Mateje Mešl, direktorice Inštituta za celulozo in papir, so se novinarske konference udeležili številni vabljeni gostje, med njimi podžupan Mestne občine Koper, gospod Peter Bolčič, direktor Regionalnega razvojnega centra, gospod Giuliano Nemarnik in drugi.

Po zaključku je sledil trenutek podpisa konzorcijske pogodbe v sicer neobičajni obliki: partnerji projekta so z zlaganjem lesenih kock sestavili maketo hiše z nazivom projekta in sodelujočih institucij ter s tem simbolno povzeli glavno tematiko nastajajočega Centra – uporabo materiala iz obnovljivih virov za grajeno bivalno okolje.

Fotografije: Alen Ježovnik; več fotografij je dostopnih na spletni strani: http://www.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=3813&preview=true.

Glej sorodno novico: Univerza na Primorskem kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva EU za raziskovalno in inovacijsko odličnost v okviru programa OBZORJE 2020

Objavljamo tudi posnetek novinarske konference: Zvočni zapis novinarske konference 27. 3. 2015  (MP3, 22 MB)

[1] »Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE«.

Za več informacij:

Mirella Baruca,
Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi UP
tel.:    +386 (05) 611 75 43
gsm:  +386 (040)  457 510
http:    Mirella.Baruca@upr.si

 


Datoteke za prenos: