Univerzi na Primorskem in partnerjem 45 milijonov evrov za preboj slovenske lesne industrije