ENG
 

Koper, 10. november 2016 - Skupna prizadevanja predstavnikov Univerze na Primorskem in Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova za vzpostavitev skupnega slovensko-ruskega izobraževalnega in raziskovalnega središča, ki jo je predlagal rektor primorske univerze, prof. dr. Dragan Marušič, podprl pa minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karl Erjavec, so obrodila sadove. Vzpostavljeno bo skupno izobraževalno-raziskovalno središče obeh univerz.

Na primorski univerzi smo z današnjim podpisom začrtali pot vzpostavitve skupnega izobraževalno-raziskovalnega središča Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru, ki bo delovalo kot predstavništvo ruske univerze. Ustanovljeno središče bo tudi koordinacijski mehanizem za boljše gospodarsko sodelovanje. Zaživeli bodo tudi novi skupni izobraževalni programi z možnostjo pridobitve dvojne diplome.

Podžupan Peter Bolčič je ob odsotnosti župana Mestne občine Ķoper Borisa Popoviča zaradi bolezni prisotnim izrazil dobrodošlico in prenesel županovo poslanico, v kateri je izrazil naklonjenost medsebojnemu povezovanju univerz, o katerem meni, da bo nova zgodba o uspehu.
Sodelovanje med univerzama se je začelo že oktobra 2014, ko sta dekan Fakultete za management Univerze na Primorskem, prof. dr. Matjaž Novak, in direktor Moskovske šole ekonomike državne univerze M. V. Lomonosova, akademik Alexander Nekipelov, podpisala medsebojni sporazum o sodelovanju. Kratek pregled dosedanjih aktivnosti med ustanovama je predstavil prof. dr. Novak.  

Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, predlagatelj povezovanja in sodelovanja z rusko državno univerzo in gostitelj dogodka, je ob podpisu povedal: »Danes je za Univerzo na Primorskem velik dan, saj gostimo predstavnike najprestižnejše ruske univerze, tudi v svetovnem merilu ene najuglednejših izobraževalnoznanstvenih ustanov. UP sledi strategiji internacionalizacije, saj v znanosti ni meja in niti sankcij. Z današnjim podpisom sporazuma bomo zakoličili pot v prihodnost, ki bo pripeljala do izvajanja skupnih programov slovanskih kultur, turizma, informatike in matematike ter ustanovitve predstavništva Univerze Lomonosov v Kopru.« Dodal je še, da s pridobivanjem uspešnih projektov Univerza na Primorskem postaja katalizator razvoja te regije v Evropi. Današnji podpis pogodbe je, po besedah rektorja Marušiča, najpomembnejši dogodek za primorsko javno univerzo doslej. 

Rektor Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova, akademik Viktor Antonovich Sadovnichy, je predstavil pomen sodelovanja tako za ustanovi kot za državi, ne le na področju politike, ampak tudi gospodarstva in izobraževanja. Zato meni, da je podpis sporazuma zelo pomemben, saj pomeni začetek delovanja Središča Lomonosov na Univerzi na Primorskem. »Za nas je to zelo pomembno leto. Predsednik Rusije Vladimir Putin je julija obiskal Slovenijo,  danes pa mineva šest mesecev, odkar smo v orbito lansirali šesti satelit Sputnik Moskovske državne univerze Lomonosov. Najverjetneje smo edina  univerza na svetu, ki ima svoj satelit Sputnik in se na ta način ukvarja z raziskovanjem vesolja. Z rektorjem UP smo se pogovarjali o sodelovanju na področju informatike, matematike, ekonomije, turizma in drugih znanosti.« Povedal je tudi, da je Univerza Lomonosov sestavila svojo lestvico najuspešnejših univerz na svetu, v kateri so poleg znanosti vrednotili tudi kulturo in številna druga področja delovanja univerz. To je pritegnilo veliko zanimanje številnih medijev in časopisov po svetu, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, kot tudi tistih, ki ustvarjajo podobne lestvice. Rektor Sadovnichy je novinarjem predstavil tudi možnosti sodelovanja z Univerzo na Primorskem na področju novih tehnologij, in sicer novih materialov v povezavi z nanotehnologijo, informacijske tehnologije ter informacijske varnosti in podobno. Dodal je, da ima njihova univerza enega največjih super-računalnikov na svetu. 

Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, Karl Erjavec, ob podpori katerega je bil sporazum podpisan, je predstavil vpliv povezovanja izobraževalnih ustanov na druga področja, med drugim na gospodarstvo. V okviru središča bo namreč deloval tudi skupni svet gospodarskih zaupnikov, ki ga bodo tvorili predsedniki uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb iz Rusije ter Evropske unije. Minister je poudaril, da zaradi gospodarskih sankcij in omejevalnih ukrepov do Rusije projekt ne bo ogrožen ter da je »prepričan, da je izvedljiv in koristen za obe državi«. V okviru meddržavne komisije za gospodarsko sodelovanje in slovensko-ruskega poslovnega sveta, ki združuje gospodarstvenike obeh držav, obstaja interes za tesnejše povezovanje na ravni znanosti in izobraževanja. Tako bo omenjena komisija  obravnavala kar 34 projektov, med katerimi je tudi skupno raziskovalno in izobraževalno Središče Lomonosov v Kopru. Minister je prepričan, da bo že vzpostavljeno sodelovanje med Fakulteto za management Univerze na Primorskem in Moskovsko šolo ekonom prispevalo tudi k razvoju sodelovanja na področju gospodarstva. Mladi, ki bodo z izobraževanjem pridobili dvojno diplomo, bodo spoznali tako rusko kot slovensko gospodarstvo.
Erjavec je ob tem opozoril, da je treba pri sodelovanju z Rusijo upoštevati obstoječe omejevalne ukrepe, a se bo, tako minister, ta situacija s časom spremenila. Dodal je: "Dolgoročno bo Rusija za Slovenijo vedno pomemben gospodarski partner."
Preberite tudi:
 
Predstavitev Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Moskvi
 
Spletna stran: http://www.msu.ru/en/
 
Državna univerza M. V. Lomonosova v Moskvi (rusko Моско́вский госуда́рственный университе́т и́мени М.В.Ломоно́сова, Moskóvskiy gosudárstvennyy universitét ímeni M. V. Lomonósova; predhodno Lomonosova univerza; kratica: MSU/MGU) je največja javna univerza v Rusiji. Ustanovljena je bila leta 25. januarja 1755. Je najstarejša ruska univerza.
Šteje okrog  15.000 strokovnih sodelavcev, več kot 6.000 profesorjev in predavateljev in okrog 5.000 raziskovalcev, 40.000 dodiplomskih in 7.000 podiplomskih študentov; od tega okrog  4.000 mednarodnih študentov.
 
  • Število fakultet: 39
  • Število raziskovalnih središč: 18
  • Število raziskovalnih inštitutov: 10
  • Število muzejev: 4 
 
Zanimivosti: ima najvišjo izobraževalno zgradbo na svetu.