ENG
 

Koper, 14. marec 2017 - Univerza na Primorskem in Univerza v Ljubljani sta 9. in 10. marca 2017 gostili srečanje partnerjev projekta Erasmus Mundus SUNBEAM - Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macro-region.

Srečanja so se udeležili predstavniki 20 univerz iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Italije, Kosova, Slovenije in Srbije. V petek smo projektnim partnerjem predstavili našo univerzo in možnosti nadaljnjega sodelovanja. Srečanju sta se pridružili tudi prorektorica za študijske zadeve doc. dr. Sonja Rutar in študentka Milica Jovanović, ki v okviru projekta SUNBEAM študira na naši univerzi in je tako predstavila svojo izkušnjo sodelovanja v projektu. Partnerji smo si bili enotni, da bomo tudi v prihodnje iskali nove možnosti projektnega sodelovanja.

On 9 and 10 March 2017, the University of Primorska and the University of Ljubljana hold the Erasmus Mundus SUNBEAM (Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macro-region) Project Partners’ Meeting. The participants came from 20 universities from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, Italy, Montenegro, Kosovo, Slovenia and Serbia. On Friday we presented our University and the possibilities of future cooperation. The welcome speech was given by Vice Rector Assist. Prof. Sonja Rutar, PhD., while student Milica Jovanović gave a presentation of her experience as a SUNBEAM student at the University of Primorska.

Foto: Petra Zidar