ENG
 
četrtek, 21. december 2017

UP FHŠ | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Slovenistika Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) Martina Mejak. Podrobnosti v nadaljevanju.

Martina Mejak bo doktorsko disertacijo z naslovom  »Diahrona in sinhrona analiza didaktičnega instrumentarija v osnovnošolskih berilih«  pod mentorstvom izr. prof. dr. Vide Medved Udovič in somentorstvom izr. prof. dr. Jonatana Vinklerja zagovarjala v petek, 5. januarja 2018, ob 13.30, na UP FHŠ v predavalnici Levant 1, Titov trg 5, Koper.