ENG
 

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodovine Evrope in Sredozemlja Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) Maja Janežič . Podrobnosti v nadaljevanju.

Maja Janežič bo doktorsko disertacijo z naslovom »Lončarska obrt v Petovioni: sledovi lončarske proizvodnje in analiza keramičnega gradiva na območju Doma upokojencev Ptuj« pod mentorstvom prof. dr. Irene Lazar in somentorstvom izr. prof. dr. Janke Istenič zagovarjala v četrtek, 14. junija 2018 ob 11. uri, v predavalnici Maestral 1, UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

Vljudno vabljeni.