ENG
 

Doktorsko disertacijo bo zagovarjal študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodovina Evrope in Sredozemlja Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) Miha Markelj. Podrobnosti v nadaljevanju.

Miha Markelj bo doktorsko disertacijo z naslovom »Višinska kolonizacija zgornjega dela Selške doline: primer razvoja posestne in populacijske strukture tirolske naselitve iz konca 13. stoletja« pod mentorstvom izr. prof. dr. Dragice Čeč in somentorstvom doc.dr. Matjaža Bizjaka ter doc. dr. Mihe Preinfalka zagovarjal v sredo 29.maja 2019 ob 16.30 uri, v predavalnici Maestral 3 (UP FHŠ), Titov trg 5, Koper.

Vljudno vabljeni.