ENG
 
četrtek, 14. junij 2018

UP FHŠ Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjal študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Arheologije Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) Josip Višnjić. Podrobnosti v nadaljevanju.

Josip Višnjić bo doktorsko disertacijo z naslovom »Arhitektonski razvoj istarskih srednjevjekovnih feudalnih utvrda: primjena metode ''arheologije arhitekture'' prilikom analize razvoja utvrda /Arhitekturni razvoj srednjeveških istrskih fevdalnih utrdb: uporaba metode ''arheologije arhitekture'' pri analizi razvoja utrdb« pod mentorstvom prof. ddr. Mitje Guština in somentorstvom doc. dr. Zrinke Mileusnić. zagovarjal v ponedeljek, 18. junija 2018, ob 15. uri, v predavalnici Levant 1, Titov trg 5, Koper.