ENG
 

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ) Tadeja Jakus.  Podrobnosti v nadaljevanju.

Tadeja Jakus bo doktorsko disertacijo z naslovom »Povezava med različnimi stopnjami gibalno/športne aktivnosti in serumsko koncentracijo adiponektina ter vnetnimi dejavniki« pod mentorstvom izr. prof. dr. Mihaele Jurdana in somentorstvom doc,dr, Zale Jenko Pražnikar zagovarjala v ponedeljek, 10.oktobra 2018 ob 11. uri, v sejni sobi v pritličju Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju (Polje 42, 6310 Izola).

Vljudno vabljeni.