ENG
 

Univerza na Primorskem je na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu RS, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in pridobljenega soglasja Vlade RS v četrtek,  28. marca 2019, objavila razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje in doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem letu 2019/2020. Skupaj je na voljo 1.526 prostih mest za vpis v prve letnike za slovenske državljane in tujce iz EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU, od tega 1.374 mest na drugi stopnji, 152 mest pa je razpisanih na 3. stopnji.

PRVI PRIJAVNI ROK za slovenske državljane in državljane držav EU traja od ponedeljka, 8. aprila 2019, do vključno četrtka, 29. avgusta 2019, ko lahko kandidati oddajo svoje prijave preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/.
V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi prijavni rok, ki bo potekal od 13. septembra do vključno 18. septembra 2019. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh fakultet. Prav tako bo na spletni strani fakultet po zaključku drugega prijavnega roka objavljena informacija o odprtju morebitnega tretjega prijavnega roka.

 

PRVI PRIJAVNI ROK za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) pa se prične v ponedeljek, 8. aprila 2019 in traja do vključno ponedeljka, 1. julija 2019. Kandidati lahko svoje elektronske vloge oddajo na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/
Če bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete Univerze na Primorskem razpišejo drugi prijavni rok, ki bo potekal od 17. julija 2019, do vključno 29. avgusta 2019. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo prav tako objavljena na spletnih straneh fakultet, kot tudi podatek o morebitnem tretjem prijavnem roku.


Zaradi lažje preglednosti objavljamo razpise za vpis po posameznih fakultetah Univerze na Primorskem:

 

O postopku in rokih prijave ter drugih pomembnih informacijah si lahko pogledate še v skupnem uvodnem delu razpisa (za: MAG, za: DOKT), v NAVODILIH pa je podrobno opisan način elektronske oddaje prijave za vpis.

Besedilo RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 1. STOPNJE pa boste našli na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe UP (VPIS UP), kjer vam bodo z veseljem odgovorili na vaša dodatna vprašanja glede razpisa, postopkov prijav in podobno - tako za dodiplomski kot za podiplomski študij. 

Več informacij o posameznih podiplomskih študijskih programih so na voljo v referatih posameznih fakultet, ki študije izvajajo: