ENG
 
četrtek, 12. april 2018

Razpis za vpis na podiplomski študij

Univerza na Primorskem je marca na podlagi prejetega sklepa Vlade RS objavila razpis za vpis v magistrske in doktorske študijske programe za študijsko leto 2018/2019.  

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE

UP je za vpis v 1. letnike magistrskih študijskih programov za slovenske državljane in tujce iz EU razpisala 1.325 mest, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU pa 238 mest. Posebej je za vpis v 1. letnik za kandidate za vzporedni študij razpisanih še 58 mest.

 

UP je razpisala 34 magistrskih študijskih programov, od tega izvedbo 4 tudi v angleškem jeziku: Ekonomija in finance (UP FM), Management (UP FM), Politologija (UP FM), Matematične znanosti (UP FAMNIT).

 

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE

UP je za vpis v 1. letnike doktorskih študijskih programov razpisala 113 vpisnih mest za izredni študij. Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU je UP posebej razpisala še 38 mest.

 

Novost v razpisu doktorskih študijskih programov predstavlja nov študijski program Jezik in medkulturnost (UP FHŠ).

 

Razpisanih je 14 doktorskih študijskih programov, od tega izvedba enega doktorskega študijskega programa - Matematične znanosti (UP FAMNIT) tudi v angleškem jeziku.

 

Več na: https://www.upr.si/sl/studij/razpis-za-vpis-v-studijske-programe