ENG
 

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede Pedagoške Fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) Martina Rodela. Podrobnosti v nadaljevanju.

Martina Rodela bo doktorsko disertacijo z naslovom » Izrazna sredstva medosebne metafunkcije v učbenikih za slovenščino kot materinščino v osnovni šoli« pod mentorstvom izr. prof. dr. Sonje Starc zagovarjala v sredo, 20. marca 2019, ob 10.30 uri, v predavalnici Burja 1 na UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

Vljudno vabljeni.