ENG
 

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje Pedagoške Fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) Gea Vlaketić. Podrobnosti v nadaljevanju.

Gea Vlaketić bo doktorsko disertacijo z naslovom »Učinki raziskovanja svetlobe na razvoj likovnega izražanja predšolskih otrok/ Utjecaj istraživanja svjetlosti na razvoj likovnog izražavanja predškolske djece « pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Duha in somentorstvom prof. dr. Majde Cenčič zagovarjala v petek, 7. junija 2019, ob 11.00 uri, v predavalnici P1 na UP PEF, Cankarjeva 5, Koper.

Vljudno vabljeni.