ENG
 
petek, 13. september 2019

UP PEF | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede Pedagoške Fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) Tina Čok. Podrobnosti v nadaljevanju.

Tina Čok bo doktorsko disertacijo z naslovom »Konceptualizacija in upovedovanje glagolskega dejanja v slovenščini, kitajščini in italijanščini« pod mentorstvom prof. dr. Mateje Petrovčič in somentorstvom izr. prof. dr. Silve Bratož zagovarjala v petek 20. septembra 2019, ob 10.00 uri, v predavalnici P4 na UP PEF, Cankarjeva 5, Koper.

Vljudno vabljeni.