ENG
 
petek, 13. september 2019

UP PEF | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjal študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede Pedagoške Fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) Tilen Smajla. Podrobnosti v nadaljevanju.

Tilen Smajla bo doktorsko disertacijo z naslovom »Odnos do uvajanja vsebinsko in jezikovno integriranega učenja tujega jezika v zgodnjem obdobju« pod mentorstvom izr. prof. dr. Silve Bratož in somentorstvom izr. prof. dr. Sonje Rutar zagovarjal v ponedeljek 23. septembra 2019, ob 14.00 uri, v predavalnici P4 na UP PEF, Cankarjeva 5, Koper.