ENG
 

Doktorsko disertacijo bosta zagovarjali Patricia Blatnik, študentka doktorskega študijskega programa Management UP Fakultete za management, in Tanja Pavlič, študentka doktorskega študijskega programa Edukacijske vede UP Pedagoške fakultete. Podrobnosti v nadaljevanju.

  • Patricia Blatnik bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Model ekonomske učinkovitosti mreže sekundarne zdravstvene dejavnosti pod mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca in somentorstvom izr. prof. dr. Arjane Brezigar Masten v četrtek, 11. maja 2017 ob 10.00, v predavalnici B3, Trg Brolo, Koper.
     
  • Tanja Pavlič bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Pojmovanja učiteljic in obravnava različnih družinskih skupnosti v osnovni šoli pod mentorstvom doc. dr. Alenke Gril v ponedeljek, 15. maja 2017 ob 12.00, v predavalnici FM4, Cankarjeva 5, Koper.

Doktorski disertaciji sta na vpogled v knjižnici UP FM / UP PEF, Cankarjeva 5, Koper.