ENG
 

Doktorsko disertacijo bodo zagovarjali študentka doktorskega študijskega programa Inovativni turizem UP Fakultete za turistične  študije - Turistica Nataša Artič in študenta doktorskega študijskega programa Management UP Fakultete za management Petra Rus ter mag. Roland Rusjan.  Podrobnosti v nadaljevanju.

  • Nataša Artič bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Večparametrski model družbeno odgovornega odprtega inoviranja kompleksnega turističnega sistema pod mentorstvom izr. prof. dr. Tadeje Jere Lazanski in somentorstvom doc. dr. Dejana Križaja v sredo, 21. junija 2017 ob 14.00, v predavalnici 202, UP FTŠ Turistica, Obala 11a, Portorož.

Doktorska disertacija je na vpogled v knjižnici UP Fakultete za turistične študije - Turistica.

  • Petra Rus bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Razmerja med funkcijskimi in upravnimi mejami v managementu območij pod mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca in somentorstvom doc. dr. Janeza Nareda v ponedeljek, 3. julija 2017 ob 12.00, v predavalnici B3, Trg Brolo, Koper.
     
  • Mag. Roland Rusjan bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Management dualnosti: primer predelovalne dejavnosti pod mentorstvom prof. dr. Roberta Biloslava v četrtek, 6. julija 2017 ob 10.00, v predavalnici B3, Trg Brolo, Koper.

Doktorski disertaciji sta na vpogled v knjižnici UP Fakultete za management.