ENG
 
torek, 14. februar 2017

UP PEF| Zagovori doktorskih disertacij

Doktorsko disertacijo bodo zagovarjali študent in študentki doktorskega študijskega programa Edukacijske vede UP Pedagoške fakultete mag. Bojan Macuh, Marina Volk in Mojca Jermaniš. Podrobnosti v nadaljevanju.

Mag. Bojan Macuh bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Učinki vseživljenjskega učenja na življenjski slog starostnikov v domovih za starejše v Pomurju pod mentorstvom prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec in somentorstvom  prof. dr. Jane Goriup v četrtek, 23. februarja 2017 ob 12.00, na UP Pedagoški fakulteti, predavalnica FM 3, Cankarjeva 5, Koper.

Marina Volk bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Medpredmetne povezave v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole z vključevanjem IKT pod mentorstvom prof. dr. Mare Cotič in somentorstvom  prof. dr. Andreje Istenič Starčič v torek, 28. februarja 2017 ob 9.00, na UP Pedagoški fakulteti, predavalnica FM 4, Cankarjeva 5, Koper.

Mojca Jermaniš bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv izobraževanja vodij za komunikacijske in vodstvene kompetence na delovno učinkovitost in motivacijo zaposlenih pod mentorstvom prof. dr. Boruta Rončevića in somentorstvom izr. prof. dr. Dejana Hozjana. Točen datum zagovora bo objavljen naknadno.

Doktorske disertacije so na vpogled v knjižnici fakultet UP FM / UP PEF, Cankarjeva 5, Koper.