ENG
 

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) Maja Lebeničnik. Podrobnosti v nadaljevanju.

Maja Lebeničnik bo doktorsko disertacijo z naslovom »Online learning resources in higher education with a focus on usage by students with special educational needs/ Spletni učni viri v univerzitetnem okolju s poudarkom na uporabi pri študentih s posebnimi potrebami« pod mentorstvom prof. dr. Andreje Istenič Starčič zagovarjala v četrtek, 16. avgusta 2018 ob 11. uri, v predavalnici P2 na Pedagoški fakulteti, Cankarjeva 5, Koper.