ENG
 

V nadaljevanju objavljamo odgovore, ki smo jih danes 14. 1. 2019, ob 14.29 uri posredovali novinarki Dnevnika, Ranki Ivelja, na osnovi vprašanj, postavljenih v petek, 11. januarja 2019, ob 12.14 uri v e-obliki. Novinarka je isti dan poslala še eno e-sporočilo, s katerim je prosila, da ji pod NUJNO takoj odgovorimo. Ko smo novinarko prek sms sporočila obvestili, da bomo odgovore posredovali v ponedeljek, 14. 1. 2019, nam je odgovorila, da se boji, da bo članek v ponedeljek že objavljen. Ob tem izpostavljamo, da je zakonski rok v 6. alineji 45. člena Zakona za medije jasen: (6) Organi morajo medijem poslati odgovor na vprašanje najpozneje v sedmih delovnih dnevih od prejema vprašanja v pisni obliki. Na prošnjo, da v prispevek vključi tudi naše odgovore, je novinarka odpisala, da je to odvisno od urednikov (urednik Dnevnika je Miran Lesjak, op.a.). Danes smo, kot smo obljubili, odgovore tudi poslali. V nadaljevanju jih objavljamo v celoti, kakor tudi članek, ki ga je objavil Dnevnik (brez našega odziva) in ki so ga povzeli še na Slovenski tiskovni agenciji, spletnem portalu MMC RTV SLO, spletni portal Primorskih novic in Radio City - vsi brez našega odziva, z izjemo Slovenske tiskovne agencije ki je povzeto novico dopolnila. 

 

 

From: Mirella Baruca
Sent: Monday, January 14, 2019 2:29 PM
To: Ranka Ivelja
Cc: Miran Lesjak
Subject: RE: Odgovori na vprašanja Ranke Ivelja, Dnevnik, prejeta v petek, 11. 1. 2019, ob 12.14

Pozdravljena, Ranka,

kot telefonsko in prek sms sporočil dogovorjeno v nadaljevanju posredujem naše odgovore na vprašanja, ki smo jih prejeli v petek, 11. 1. 2019, ob 12.15 uri. Odgovore bomo objavili tudi na spletni strani univerze.

Prilagam tudi pogodbo (in prilogo), ki je omenjena v našem drugem odgovoru.

 

Lep pozdrav,

 

Mirella Baruca
Vodja Službe za podobo Univerze na Primorskem
Univerza na Primorskem | Università del Litorale | University of Primorska
Titov trg 4, 6000 Koper
+386 5 611 75 43
+386 40 457 510

 

From: Ranka Ivelja
Sent: Friday, January 11, 2019 12:14 PM
To: 'Mirella Baruca'
Subject:

Zdravo Mirella.

Imam nekaj vprašanj.

  1. Na ministrstvu za izobraževanje so mi povedali, da je UP oktobra plačala 44750 evrov (plus 254.800 evrov za obresti in stroške sodnega postopka) za nenamensko porabljena sredstva. Zanima me, iz katerih virov (stroškovno mesto) je UP izplačala ta denar.

Odgovor UP: UP je bila pri zaključevanju investicije v prvi objekt Kampusa Livade uspešnejša pri pridobivanju evropskih sredstev od prvotnega načrtovanja. Vsled tega je lahko v letu 2015 na investiciji ustvarila rezervacije proračunskih sredstev v višini 694.917,84 EUR. Ta sredstva, ki bi jih bilo v vsakem primeru potrebno vrniti v državni proračun, saj investicija ne more biti dvojno financirana, je UP zaradi odločitve sodišča vrnila že zdaj.

Sklep ministrstva o nenamenski rabi 441.750 EUR, na osnovi katerega je bila izdana sodba sodišča, sloni na 4. členu pogodbe med MIZŠ in UP, ki sta jo dne 4. 5. 2011 podpisala tedanji minister Gregor Golobič in tedanji rektor UP dr. Rado Bohinc. Za ta člen je Računsko sodišče RS ugotovilo, da je nezakonit (196 stran, točka 3.3.4.pp, Revizijskega poročila Računskega sodišča RS, ki je obravnavalo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011, številka: 320-15/2011/214, z dne 28. 9. 2012, javno objavljeno na: http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/520/IPRO11_za_javnost.pdf ).

 

  1. Prosim za podatek, koliko denarja je UP plačala za odškodnine, dosojene v sodnih postopkih, odvetniške storitve in sodne stroške od leta 2009 do danes?

Odgovor UP: Vaše vprašanje je preširoko zastavljeno, saj ne upošteva dejstva, da različne instance sodišč odločajo različno. Na primer, UP je konec decembra 2018 prejela na račun 508.791,38 EUR sredstev, ki jih je Okrožno sodišče v Kopru pred tem od leta 2017 do avgusta 2018 nezakonito izterjalo od UP. O tem, da je bila zadevna izterjava nezakonita, je odločilo Upravno sodišče RS. Znesek se nanaša na nepravilnosti še iz časa rektorjev dr. Lucije Čok in dr. Rada Bohinca. Glede drugih sodno dosojenih odškodnin gre v zadnjih letih predvsem za sodne postopke, ki jih je sprožilo 14 nekdanjih zaposlenih na UP, ki so na osnovi svoje zahteve odšli z univerze na novo ustanovljeni ZRS. So pa ti stroški, po oceni UP, veliko nižji, kot bi univerzo stalo nadaljnje članstvo ZRS v univerzi. Ob prenehanju članstva ZRS v UP je bil dolg ZRS do UP preko 412.000,00 EUR. To terjatev je morala UP na zahtevo ministrstva odpisati, saj slednje ni moglo ustanoviti novega javnega raziskovalnega zavoda z negativno bilanco. UP namerava dosojene stroške odškodnin bivšim zaposlenim izterjati od novega ZRS Koper, saj se je slednji v četrtem členu pogodbe z dne 24. 12. 2016 o prenosu dejavnosti zavezal, da bo prevzel vse delavce, ki se niso odločili ostati 100% na univerzi. Med njimi so tudi vsi (14), ki tožijo univerzo (pogodbo prilagamo). Na UP tudi v tem primeru pričakujemo, da bodo instančna sodišča presodila, da UP nič ne dolguje bivšim zaposlenim, ki so po lastni odločitvi 100% zaposleni na novem ZRS, saj je UP ravnala skladno s sklenjeno pogodbo z ZRS in skladno s sporazumom z ministrstvom.

 

  1. Iz mnenja Varuha človekovih pravic je razvidno, da je UP na Vrhovno sodišče vložila predlog za dopustitev revizije (glede sodb v primeru Astrid Prašnikar). Zanima me, ali je sodišče revizijo dopustilo.

Odgovor UP: Sodišče revizije ni dopustilo, ker je bila vrednost spora prenizka in hkrati po presoji Vrhovnega sodišča ni šlo za nobeno pomembno pravno vprašanje.

 

Hvala in lep pozdrav.
Ranka Ivelja
Dnevnik