Slovenski projekt med desetimi novimi centri odličnosti v EU