ENG
 

Koper, 30. oktober 2018 - V ponedeljek, 22. oktobra 2018, je rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič v skladu z dogovorjenim rokom odgovoril novinarju časopisa Delo Borisu Šuligoju na vprašanja o lastnem pogledu na življenje v Kopru. Prispevek novinarja z naslovom "V Kopru lučke in blišč, v dušah pa tema" je bil objavljen v včerajšnjem časopisu Delo, ob 17:31 uri istega dne pa še na spletnem portalu www.delo.si. Na Šuligojevo željo, da naj bo prispevek dolg največ 15-20 vrstic oziroma do 1500 znakov, je rektor Marušič svojo izjavo napisal v 18 vrsticah oz. s 1300 znaki brez presledkov. Novinar je še pojasnil, da gre za anketo, v kateri bi odgovarjali trije ugledni meščani, ki nekaj pomenijo v Kopru, in bi bila sestavni del večjega članka o tem, kaj se pričakuje v mestu pred volitvami, mestu, ki velja za propulzivno in z veliko neizkoriščenimi možnostmi ...

Rektor je v svoji izjavi strnil misli o delovanju UP v Mestni občini Koper, o vzajemnem sodelovanju in o prihodnosti pomembne ustanove, tretje slovenske javne univerze, ki velja za enega največjih delodajalcev v regiji, kot tudi o pomembnosti mesta Koper za državo. V nadaljevanju si lahko preberete odgovor v celoti. Namesto tega je bila objavljena skrajšana rektorjeva izjava v 403 znakih brez presledkov, ki naj bi jo, po besedah novinarja Šuligoja, skrajšal urednik Primož Zrnec, ki pa v članku ni sopodpisan kot avtor. S tem je izjava izgubila svoj prvotni smisel. Presojo o tem prepuščamo tudi bralcem. 

Ob vsem navedenem pa se nam postavlja dvoje vprašanj. Najprej, zakaj sodelovati v takih anketah, kjer novinar ali urednik mnenje izprašanega preuredi(ta) po svoje? Kot drugo pa - bralec bi še razumel, da je v tiskani verzji zmanjkalo prostora in je bilo potrebno poskrbeti za vse tri izjave, ni pa jasno, zakaj je skrajšana izjava objavljena tudi na spletni strani istega medija. 

 

V nadaljevanju obljubljena izjava prof. dr. Dragana Marušiča v celoti: 

"Opažam, da je vzdušje v Kopru vse bolj v svet odprto - tako kot se za pravo univerzitetno mesto tudi spodobi. V zadnjem letu je s prestižnih tujih univerz v Koper prišlo nekaj deset novih učiteljev in raziskovalcev. So katalizator znanstveno-raziskovalnega razvoja univerze, kar se preliva v večjo ekonomsko aktivnost v samem mestu in širši okolici. Temu primerno je tudi vse večje zadovoljstvo študentov, in tudi lokalnega prebivalstva.

Ker je na tem planetu morja bistveno več kot kopnega, še vedno velja, da vsakršen razvoj obvladujejo gospodarji morja. Morju, ključnemu povezovalnemu in odločevalnemu prostoru se je v zadnjih desetletjih priključil še prostor informacijsko komunikacijskih tehnologij. Tukaj pa brez univerze ne gre.  Zato je katalizator bodočega razvoja Kopra trikotnik Luka Koper, Univerza na Primorskem in Mestna občina Koper. Prvi korak v  tej smeri je že bil  narejen s podpisom pisma o nameri med Mestno občino Koper in Luko Koper, da se stavba blagovnih rezerv nameni uporabi študentov Univerze na Primorskem in celotnemu prebivalstvu koprske občine.  
Do tu zmoremo sami. Za večji razvojni preboj Kopra in Slovenske Istre pa bi morala nekaj doumeti tudi naša osrednja oblast. Namreč, da je potrebno vsaj del atributov državnosti prenesti ob svoj edini izhod na morje. Za prost dostop do odprtega morja se ne bori po bruseljskih hodnikih, pač pa tako, da se nekaj državnih institucij prestavi k morju in s tem Kopru zavestno poveča specifično težo. Ne Ljubljana, Koper bi moral biti glavno mesto Slovenije. To bi bil pravi preskok za Koper in dovolj velik izziv za drznega župana."