ENG
 

Koper, 3. junij 2019 - Obveščamo vas, da se bližajo volitve članov v Upravni odbor Univerze na Primorskem. Predčasne bodo potekale v petek, 7. junija, od 9. do 12. ure, redne pa bodo v sredo, 12. junija, med 9. in 16. uro. 

Na volitvah za člane UO UP bo na voljo volišče na sedežu univerze, v pritličju palače Armerija, Titov trg 4, Koper. Vhod bo možen skozi steklena drsna vrata (z dvorišča UP FHŠ).

In še informacija, kdo lahko voli: 

  1. pravico voliti predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in so veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca.
     
  2. pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.

 

 

Objavljamo Listi kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem

Koper, 18. april 2019 - Volilna komisija za izvedbo rednih volitev za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem (UO UP) je včeraj, 17. aprila, na svoji 1. redni seji prejela kandidature za člane UO UP.

Na podlagi prejetih popolnih in pravočasnih kandidatur je pripravila dve listi kandidatov:

  1. Listo kandidatov za izvolitev članov UO UP iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, in
  2. Listo kandidatov za izvolitev članov UO UP iz vrst predstavnikov upravno-administrativnih ali strokovno-tehničnih delavcev.

V skladu z 32. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem:

  • predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, imajo pravico voliti visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in so veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca. Volivec članov upravnega odbora univerze iz vrst delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, lahko glasuje za največ tri kandidate,
  • predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo pravico voliti zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge. Volivec člana upravnega odbora univerze iz vrst drugih delavcev lahko glasuje samo za enega kandidata.

Redne volitve za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem bodo v sredo, 12. junija 2019 od 9. do 16. ure, predčasne volitve pa bodo 7. junija 2019 od 9. do 12. ure. Volišče bo na sedežu Univerze na Primorskem, v pritličju palače Armerija na Titovem trgu 4 v Kopru.

 

 

Volitve članov Upravnega odbora UP

Koper, 5. april 2019 - Rektor prof. dr. Dragan Marušič je danes sprejel sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem (UO UP). Redne volitve bodo potekale v sredo, 12. junija 2019. Članice UP morajo, skladno z rokovnikom volilnih opravil, do ponedeljka, 15. aprila 2019, predlagati kandidata za člana UO UP.

Vsaka članica univerze lahko predlaga enega kandidata izmed delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, ter enega kandidata iz vrst drugih delavcev univerze. Dve ali več članic lahko predlaga skupnega kandidata. Enega kandidata iz vrst drugih delavcev univerze lahko predlaga tudi rektor.

Kandidati izmed delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, morajo biti veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca in morajo biti zaposleni za poln delovni čas na univerzi. Pravico voliti predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in so veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca.

Kandidati iz vrst drugih delavcev univerze morajo biti zaposleni na univerzi za poln delovni čas kot upravno administrativni ali strokovno tehnični delavci. Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.

Za izvedbo rednih volitev članov UO UP je bila imenovana volilna komisija v naslednji sestavi: izr. prof. dr. Mihael Perman, predsednik, dr. Boštjan Frelih, namestnik predsednika, doc. dr. Patricia Blatnik, članica, doc. dr. Majda Šavle, namestnica članice, Nuša Vatovec, članica, in Gregor Balažič, asist., namestnik članice.

V nadaljevanju objavljamo: 

Pravilnik o volitvah organov UP je dostopen na naslednji povezavi: https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti .