ENG
 
ponedeljek, 13. maj 2019

Začel se je 7. IW!

Začel se je 7. mednarodni teden Univerze na Primorskem – International Week of the University of Primorska 2019!

Danes, 13. maja 2019, smo pozdravili 25 udeležencev 7. mednarodnega tedna Univerze na Primorskem. Uvodoma smo jim predstavili našo univerzo in okolje, prorektor za internacionalizacijo izr. prof. dr. Boris Kavur in prorektorica za študijske zadeve izr. prof. dr. Sonja Rutar pa sta jima predstavila značilnosti našega visokošolskega sistema, nacionalnega in širšega okolja.

V okviru delavnice »Cultural icebreaker« so se udeleženci predstavili na inovativen način, jutri, 14. maja 2019, pa bodo posamezni med njimi predstavili primere dobrih praks svojih matičnih univerz. Pred tem bodo sodelovali na predavanju o slovenskem turizmu, medtem ko so danes uspešno sodelovali na kratkem tečaju slovenskega jezika.

Za organizacijo tedna skrbijo sodelavci Sektorja za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost v sodelovanju s predstavniki članic, ki pokrivajo področje mednarodne dejavnosti. 

It started the 7th International Week of the University of Primorska -
International Week of the University of Primorska 2019!

Today, May 13, 2019, we welcomed 25 participants joining us at the 7th International Week of the University of Primorska. At the beginning we presented our university and local environment, the vice-rector for internationalization Assoc. prof. dr. Boris Kavur and the Vice-Rector for the Study Affairs Assoc. prof. dr. Sonja Rutar presented the characteristics of our higher education system, the national one and of the wider area. Within the framework of the "Cultural icebreaker" workshop, the participants presented themselves in an innovative way, tomorrow, on May 14, 2019, some of them will present examples of good practices of their home universities. Before that they will attend a lecture on Slovenian tourism, while today they successfully participated in a short course of the Slovenian language.