ENG
 
torek, 24. julij 2018

Znani rezultati o številu sprejetih kandidatov za vpis

Znani so rezultati o številu sprejetih kandidatov za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prvem roku

Visokošolske prijavno-informacijske službe so danes objavile rezultate izbirnega postopka prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije po Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/19 - javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. O rezultatih bodo kandidati obveščeni po pošti do 27. julija 2018. Več podatkov o številu sprejetih in potrebnem minimumu točk za posamezne študijske programe je objavljenih na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – portalu eVŠ.

UP je letos januarja razpisala skupaj 1.498 prostih mest za vpis v prvi letnik na dodiplomski in enoviti magistrski študij za študijsko leto 2018/19, na katera se je prijavilo 1113 kandidatov, med temi pa je bilo 943 sprejetih. Za slednje bo vpis potekal od 27. julija do 17. avgusta 2018. O točnih terminih bodo kandidati obveščeni s povabili k vpisu, ki jim jih bodo poslale izbrane fakultete.

Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2018 objavljeni na portalu eVŠ. Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2018. Prijavo za vpis kandidati oddajo prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo poleg kandidatov, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov, tudi kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma se bodo iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta 2018.

 

SUBVENCIONIRANO BIVANJE V ČASU ŠTUDIJA

 

Kandidati za sprejem subvencioniranega bivanja ne smejo zamuditi roka za oddajo prošenj, ki je 16. avgust 2018. Oddajo pa jih preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/bivanje/). Vsak kandidat lahko odda samo eno prošnjo.

Rok za oddajo prošenj za podaljšanje bivanja je prav tako 16. avgust 2018. Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2017/18 bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili iz javnih ali zasebnih študentskih domov oziroma dijaških domov in niso prekinili nastanitvene pogodbe za bivanje pri zasebnikih. Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/bivanje/). Tudi v tem primeru lahko vsak študent odda samo eno prošnjo.

O načinih oddaje vloge, njenih obveznih prilogah in o zahtevanih pogojih, ki jih morajo kandidati, ki se prijavljajo, upoštevati, je podrobno navedeno v razpisu, ki je objavljen na spletni strani UP ŠD.