ENG
 

Vprašanja in odgovori medijem

print
V rubriki Vprašanja in odgovori objavljamo vprašanja novinarjev, ki se navezujejo na odnos TV KP do dogajanja na UP in s tem povezanih tožb.  27. 3. 2014 - Ponovno sporno poročanje Eugenije Carl 2. 4. 2014 - Odgovori novinarju RTV TV Koper, Ediju Mavsarju 8. 4. 2014 - Odgovori novinarju RTV TV Koper, Ediju Mavsarju 8. 4. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV Koper, Eugeniji Carl 17. 4. 2014 - Odgovor novinarki RTV TV Koper, Eugeniji Carl 18. 4. 2014 - Odgovori novinarki Primorskih novic 22. 4. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV Koper, Eugeniji Carl 23. 4. 2014 - Obvestilo vsem medijem 25. 4. 2014 - Odgovor na včerajšnje poročanje RTV TV Koper 7. 5. 2014 - Odgovor novinarju RTV TV Koper, Ediju Mavsarju 13. 5. 2014 - Objavljamo odločitev Okrajnega sodišča v zvezi s tožbo odgovorne urednice TV KP, Barbare Kampos 13. 5. 2014 - Objavljamo odločitev Okrajnega sodišča v zvezi s tožbo odgovorne urednice TV SLO, Ksenije Horvat Petrovčič 14. 5. 2014 - Odgovor novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carl 8. 6. 2014 - Odziv na oddajo Izostritev, predvajano dne 8. 5. 2014, na TV Koper 20. 6. 2014 - Odgovor novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carl 12. 6. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carl 7. 7. 2014 - Odgovor novinarki RTV TV KP in RTV TV SLO, Eugeniji Carl 11. 7. 2014 - Odziv UP na poročanje novinarke RTV TV KP in RTV TV SLO, Eugenije Carl 15. 7. 2014 - Objavljamo vsebine popravkov, ki smo jih naslovili na TV KP, TV SLO 1 in MMC RTV SLO 1. 9. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carl 3. 9. 2014 - Odgovor novinarju RTV TV KP, Ediju Mavsarju 5. 9. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carl, in novinarju RTV TV KP, Ediju Mavsarju 16. 9. 2014 - Vprašanja in odgovori novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carl, s strani predsednice UO UP, izr. prof. dr. Gordane Ivankovič, kot tudi korespondenca v zvezi z zahtevo po sklicu izredne seje UO UP 17. 9. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV Koper in TV SLO, Eugeniji Carl, v zvezi z neakreditiranimi študijskimi programi 2. 6. 2015 - Odgovori novinarki RTV TV Koper in TV SLO, Eugeniji Carl Nova sodba sodišča v prid UP in v dokaz neupravičenih medijskih insinuacij ter obrekovanj Pojasnilo medijem v zvezi z domnevno žrtvijo mobinga in spolnega nadlegovanja 23. 6. 2016 - Odgovori novinarki RTV TV Koper in TV SLO, Eugeniji Carl 30. 1. 2019 - Odgovori novinarju RTV TV Koper in TV SLO, Ediju Mavsarju 28. 2. 2019 - Odgovori novinarju za prispevek z dne 2. 3. 2019 v oddaji 24 ur na POP TV, Jaki Vranu 5. 6. 2019 - Odgovori novinarju RTV TV Koper in TV SLO, Ediju Mavsarju

 

V rubriki Vprašanja in odgovori objavljamo vprašanja novinarjev, ki se navezujejo na odnos TV KP do dogajanja na UP in s tem povezanih tožb. 

Na to temo je bila UP že prevečkrat zlorabljena. Sklicujoč se na razlago, da so vprašanja novinarjev in naši odgovori namenjeni javnosti, sprotno objavljamo vse, kar je povezano z omenjeno vsebino.

Skladno z navedenim smo dne 18. 4. 2014 na Informacijsko pooblaščenko naslovili vprašanje, alilahko vprašanja in naše odgovore novinarjem, ki se v tem primeru navezujejo na odnose med UP in nacionalno televizijo, objavimo, ko smo jim jih posredovali oziroma pred objavo njihovega članka ali prispevka.  

Informacijska pooblaščenka, Nataša Pirc Musar, je v odgovoru, ki smo ga prejeli dne 22. 4. 2014, zapisala, da če je, citiramo, "konkretno vprašanje in/ali odgovor na novinarsko vprašanje prosto dostopna informacija javnega značaja, ju Univerza na Primorskem lahko javno objavi. Čim bolj ažurno posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet je, skladno z 10. členom ZDIJZ (Zakona o dostopu do informacij javnega značaja), celo zaželena praksa organov, ki so zavezani za posredovanje informacij javnega značaja."

Objavljamo odgovor IP v celoti.

 

***************************************************************************************************************************************************

27. 3. 2014 - Ponovno sporno poročanje Eugenije Carltop

 

Koper, 27. marec 2014 - Po današnjem prispevku novinarke Eugenije Carl v Primorski kroniki na TV KP in v Dnevniku na RTV TV SLO 1, nas je takoj poklicalo nekaj predstavnikov različnih medijskih hiš. Zaradi transparentosti v komunikaciji z vso slovensko javnostjo pojasnjujemo in pripenjamo vsebine, ki smo jih poslali urednikom javnega zavoda RTV TV SLO in RTV TV KP Capodistria.


Zaradi korektnosti ne objavljamo celotnega besedila tožbe proti Eugeniji Carl v celoti, pač pa izpostavljamo dele, v katerih je očitno novinarkino sporno etično ravnanje. Prilagamo tudi magnetograma spornega prispevka.

Tudi v današnjem prispevku je novinarka Eugenija Carl po njeni ustaljeni navadi preusmerila pozornost z vsebine na formo. Poroča o kazenskih ovadbah, ne pove pa ničesar o razlogih za tožbo. Eugenija Carl je tožena, ker je pri pripravi teh prispevkov namerno neresnično poročala in žalila rektorja UP, s tem pa krnila tudi ugled in dobro ime UP.

Rektor prof. dr. Dragan Marušič je že ničkolikokrat povedal, da si želi odgovarjati na vprašanja novinarjev. Novinarji vseh slovenskih medijev dobijo povratne informacije iz rektorata UP. In jih bodo vedno tudi dobili. Zakaj pa so le tisti iz koprskega uredništva nacionalne televizije usmerjeni v preusmerjanje pozornosti od žgočih tem, ki niso povezane z dr. Marušičem, a ga kljub temu klevetajo, pa je pokazalo obnašanje nekaterih posameznikov v zadnjem obdobju. 

Več v prilogah.

 

 

***************************************************************************************************************************************************

2. 4. 2014 - Odgovori novinarju RTV TV Koper, Ediju Mavsarjutop

 

Koper, 2. 4. 2014 - Objavljamo vprašanja novinarja RTV TV Koper, Edija Mavsarja, ki nam jih je posredoval 28. marca 2014 ob 14:46 uri, in naše odgovore, ki so v okrepljenem tekstu pripisani k vprašanjem

A.

Šarabon/ZRS/Pišot. Del zgodbe smo lahko videli na TV Tedniku. Kolikor nam je uspelo izvedeti pa ima zgodba še  nadaljevanje oz. ozadje o katerem pa nismo še ničesar slišali.

V tem kontekstu (skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja) podajam zahtevo za kopijo dokumenta iz katerega je razvidna prijava mobinga zoper dr. Rada Pišota in dr. Boštjana Šimuniča. Obstaja namreč utemeljen dvom, ali ta dokument tudi v resnici obstaja.

V tem kontekstu podajam tudi naslednja novinarska vprašanja:

 • Ali je bil rektor UP pred prijavo mobinga morebiti seznanjen z zadevo glede objave spornega članka dr. Šarabona?

 Odgovor UP:  Urednik revije »Journal of electromyography and kinesiology« dr. Mosche Solomonow  je po zahtevku o umiku članka »Effect of 14 days of bed rest in older adults on parameters of the body sway and on the local ankle function« avtorjev dr. Nejca Šarabona in dr. Jerneja Roškerja podal dokončni odgovor, citiramo: »The editorial board of the Journal and the publisher reviewed the complaint of Rado Pisot and the responses of the authors, Nejc Sarabon & Jernej Rosker. The Journal is satisfied with the declaration of the authors that the research leading to the above manuscript was conceived, performed and reported by the authors listed in the manuscript. It is further deemed that the differences between the parties is an internal matter to the originating university and should be resolved by the appropriate university committee or the appropriate agency of the ministry of education.«

 Ne vemo, od kod novinarju Ediju Mavsarju informacija, da je članek »sporen«. Kot navedeno v izjavi urednika revije »Journal of electromyography and kinesiology«, za mednarodno znanstveno skupnost članek ni »sporen«.

 •  Ali je v ta namen rektor UP podal kakršenkoli odgovor ali mnenje?

 Odgovor UP:  Direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS) prof.  dr. Pišot  je rektorja UP obvestil o svojih očitanih kršitvah dr. Nejcu Šarabonu in dne 21. 11. 2013 prišel do rektorja s pričakovanjem, da rektor dr. Šarabonu izda opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Rektor je prof. dr. Pišotu odgovoril, da s pooblastili, ki mu jih je prenesel, samostojno zastopa delodajalca v postopkih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi tako kot vsak dekan ali direktor članice UP.

Dne 29. 11. 2013 je svetovalka direktorja UP ZRS rektorju poslala sporočilo, citiramo: »Spoštovani rektor prof. dr. Dragan Marušič, seznanjeni ste bili s postopkom izdaje opomina pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi dr. Nejcu Šarabonu, zaradi kršitev obveznosti po pogodbi o zaposlitvi. Obveščamo vas, da bo direktor UP ZRS prof. dr. Rado Pišot,  skladno s pooblastilom, ki ste mu ga dali  izdal omenjeni opomin pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi dr. Nejcu Šarabonu. Prosimo vas za potrditev, da ste z omenjenim primerom kršitve seznanjeni.«

Rektor je s službene poti na Poljskem (od 28. 11. do 1. 12. 2013) ponovno, tokrat pisno, dne 30. 11. 2013, direktorja UP ZRS, prof. dr. Radu Pišotu, in svetovalki direktorja UP ZRS odgovoril: »V skladu s točko I/2 pooblastil, ki sem jih kot rektor prenesel na vse dekane in direktorje, direktor ZRS samostojno zastopa delodajalca v postopkih disciplinske odgovornosti in v postopkih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitve. Torej tudi v omenjenem primeru domnevnih kršitev dr. Nejca Šarabona. Pozivam vas, da direktor ZRS celoten postopek izpelje na zakonit način. Pripominjam, da je odgovornost za sprejeto odločitev na pooblaščencu.«

 • Ali je bil rektor UP seznanjen z mnenji partnerjev projekta PANGeA glede spornega članka?

 Odgovor UP:  Rektor prof. dr. Marušič  je videl dva verziji enega dokumenta (Dogovor o uporabi podatkov raziskav pri projektu PANGEA), na katerih temelji mnenje partnerjev PANGEA. Težava je v tem, da se omenjena dokumenta med seboj razlikujeta v delu, ki zahteva soavtorstvo vodje projektov. Eden od njiju vsebuje tudi vprašanje svetovalki direktorja UP ZRS, citiramo: »… - ali se lahko določi kakšno disciplinsko kazen v primeru kršitve?«.

 V prilogi objavljamo oba dokumenta, v katerih so razlike in vprašanje podčrtani z rumeno.

 •  Ali je bil rektor UP seznanjen z drugimi kršitvami po pogodbi o zaposlitvi dr. Šarabona?

Odgovor UP:  Prof. dr. Pišot je rektorja prof. dr. Marušiča  seznanil še s svojimi drugimi očitki  dr. Šarabonu.  Rektor mu je odgovoril, da s pooblastili, ki mu jih je prenesel, samostojno zastopa delodajalca v postopkih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

 •  Ali je rektor UP v ta namen podal kakršenkoli odgovor ali sprejel določene ukrepe?

Odgovor UP:  Kot že predhodno odgovorjeno, je rektor prof. dr. Radu Pišotu odgovoril, da s pooblastili, ki mu jih je prenesel, samostojno zastopa delodajalca v postopkih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

 B.

Lokal Kantina je ponovno odprl svoja vrata. Skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja podajam zahtevo za kopijo pogodbe o oddaji lokala Kantina v najem.

 V zvezi s tem  podajam še naslednja vprašanja:

 • Na kateri osnovi je bila oddan lokal? Javni razpis, zbiranje ponudb…?

Odgovor UP: Na podlagi »Javnega zbiranja ponudb, št. 1641-31-45/2013 z dne 16. 9. 2013«, objavljenega na spletni strani Univerze na Primorskem (UP) ter v Uradnem listu RS, je UP pričela z zbiranjem ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora, opredeljenega kot »Kantina«, v skupni izmeri 64,88 m2, ter poslovnega prostora, opredeljenega kot »Večnamenski prostor«, v skupni izmeri 40,60 m2.

 • Koliko prijav, ponudb ste prejeli?

Odgovor UP:  Na podlagi objavljenega javnega zbiranja ponudb je UP pravočasno prejela ponudbe štirih ponudnikov, in sicer:

-       gospodarske družbe 7KA d.o.o., Prisoje 9, 6000 Koper;

-       Gostinstva Petar Ziraldo s.p., Bošadraga 9, 6000 Koper;

-       gospodarske družbe Pospak d.o.o., Prisoje 9, 6000 Koper;

-       gospodarske družbe Restavracija presta d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana.

 Na podlagi prejetih ponudb in določenih pogojev v razpisni dokumentaciji je UP izvedla nadaljnji postopek ter ugotavila, da je najugodnejšo ponudbo za najem podal ponudnik Restavracija presta d.o.o., v višini 2.016,00 EUR. Na podlagi navedenega se poslovni prostor, opredeljen kot »Kantina«, ter poslovni prostor, opredeljen kot »Večnamenski prostor«, oddaja v najem najugodnejšemu ponudniku, Restavraciji presta d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana.

 •  Kdo so bili tisti, ki so se zanimali za najem?

Odgovor UP:  Svojo ponudbo so poslali štirje ponudniki:

-       gospodarska družba 7KA d.o.o., Prisoje 9, 6000 Koper;

-       Gostinstvo Petar Ziraldo s.p., Bošadraga 9, 6000 Koper;

-       gospodarska družba Pospak d.o.o., Prisoje 9, 6000 Koper;

-       gospodarska družba Restavracija presta d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana.

 C.

Prosil bi za povezavo (link) do magnetograma zadnje seje Senata UP. Če to ni mogoče, me, prosim, obvestite, kako bi lahko prišel do zvočnega oz. tekstualnega zapisa omenjene seje, ki je, kolikor vem, javnega značaja.

 Odgovor UP:  Zapisnik 28. redne seje Senata Univerze na Primorskem z dne 26. 3. 2014 vam bomo dali na vpogled takoj, ko bo pripravljen oz. potrjen. 

 

 
Datoteke za prenos:

 

***************************************************************************************************************************************************

8. 4. 2014 - Odgovori novinarju RTV TV Koper, Ediju Mavsarjutop

 

Koper, 8. april 2014 - Po mnenju novinarja RTV TV KP, Edija Mavsarja, so bili naši odgovori, ki jih je prejel dne 2. aprila 2014 ob 14:46 uri in si jih lahko preberete v naši spletni objavi istega dne, vsebinsko nepopolni, zato je novinar ponovno podal vprašanja, skupaj z dodatnimi. Objavljamo jih v nadaljevanju, skupaj z našimi odgovori, ki so pripisani v krepkem tekstu.

 

A.

 1. Ugotavljam, da na prvo vprašanje nisem dobil vsebinskega odgovora. Problematizirate namreč pridevnik »sporen«, na vprašanje kot tako, pa v vsebinskem smislu niste podali odgovora.  Torej:  Ali je bil rektor UP pred prijavo mobinga morebiti seznanjen z zadevo glede objave članka dr. Šarabona?

  Odgovor UP: Odgovor na to vprašanja sledi iz odgovorov v alinejah pod točko A, ki smo vam jih že posredovali dne 2. aprila 2014 ob 15:54, ko pravimo, da je dr. Pišot ustno seznanil rektorja o zadevi in rektor mu je odgovoril, da skozi pooblastilo, ki ga ima tako kot vsi ostali dekani in direktorji, reši ta problem. Ponovno prilagamo navedeni odgovor:

  Odgovor UP:  Direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS) prof.  dr. Pišot  je rektorja UP obvestil o svojih očitanih kršitvah dr. Nejcu Šarabonu in dne 21. 11. 2013 prišel do rektorja s pričakovanjem, da rektor dr. Šarabonu izda opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Rektor je prof. dr. Pišotu odgovoril, da s pooblastili, ki mu jih je prenesel, samostojno zastopa delodajalca v postopkih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi tako kot vsak dekan ali direktor članice UP.

  Dne 29. 11. 2013 je svetovalka direktorja UP ZRS rektorju poslala sporočilo, citiramo: »Spoštovani rektor prof. dr. Dragan Marušič, seznanjeni ste bili s postopkom izdaje opomina pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi dr. Nejcu Šarabonu, zaradi kršitev obveznosti po pogodbi o zaposlitvi. Obveščamo vas, da bo direktor UP ZRS prof. dr. Rado Pišot,  skladno s pooblastilom, ki ste mu ga dali  izdal omenjeni opomin pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi dr. Nejcu Šarabonu. Prosimo vas za potrditev, da ste z omenjenim primerom kršitve seznanjeni.«

  Rektor je s službene poti na Poljskem (od 28. 11. do 1. 12. 2013) ponovno, tokrat pisno, dne 30. 11. 2013, direktorja UP ZRS, prof. dr. Radu Pišotu, in svetovalki direktorja UP ZRS odgovoril: »V skladu s točko I/2 pooblastil, ki sem jih kot rektor prenesel na vse dekane in direktorje, direktor ZRS samostojno zastopa delodajalca v postopkih disciplinske odgovornosti in v postopkih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitve. Torej tudi v omenjenem primeru domnevnih kršitev dr. Nejca Šarabona. Pozivam vas, da direktor ZRS celoten postopek izpelje na zakonit način. Pripominjam, da je odgovornost za sprejeto odločitev na pooblaščencu.«

   

   2. Kdaj se lahko nadejam kopije dokumenta, iz katerega je razvidna prijava mobinga zoper dr. Rada Pišota in dr. Boštjana Šimuniča.

   Odgovor UP:  V prilogi objavljamo dokument dr. Nejca Šarabona: Prijava trpinčenja na delovnem mestu. 

    

   B.

   3. Kdaj se lahko nadejam kopije pogodbe o oddaji lokala Kantina v najem? Zakaj ga ni v priponki? (kamor naj bi pripeli tudi druge dokumente, ki jih omenjate v odgovorih na novinarska vprašanja, pa jih nisem dobil).

    Odgovor UP: Pogodbo, ki izhaja z najboljšim ponudnikom na razpisu, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 78 na strani 2645 in na spletnih straneh Univerze na Primorskem 20. 9. 2013 in tako tudi javno dostopen teden dni pred vašim poročanjem z dne 27. 9. 2013, ko ste na spletnem portalu www.rtvslo.si v svojem prispevku z naslovom V Kantini le prijatelji? izjavili, da ga ni bilo (razpisa namreč) in pri tem uporabili staro izjavo tiskovne predstavnice UP, Mirelle Baruca, z dne 11. 9. 2013, citiramo:  »»Kandidati bodo o novem razpisu obveščeni takrat, ko bo le-ta pripravljen in objavljen. Do ponovnega razpisa za dolgoročnejši najem pa še ni prišlo, ker Univerza na Primorskem preučuje možnosti za uporabo prostorov za lastne potrebe v okviru svoje dejavnosti,« odgovarja Mirella Baruca, tiskovna predstavnica UP.«, vam bomo dali na vpogled takoj, ko dobimo soglasje s strani sopodpisnika pogodbe.

     

    C.

    4. Pri tekstualnem zapisu nisem imel v mislih zapisnika v smislu povzetka, temveč zapis magnetograma. To se iz postavljenega novinarskega vprašanja tudi jasno razbere. Kje so razlogi, da ne moremo priti do magnetograma v zvočnem zapisu?

     Odgovor UP:  Skladno s poslovnikom o delu Senata UP, ki je bil sprejet  19. 2. 2009, s katerim se določa, da so javni dokumenti vabila z gradivi za seje senata – del gradiva je potrjen zapisnik, ne pa magnetogram, ki ne šteje za dokument, sporočamo, da boste zapisnik dobili, takoj ko bo potrjen.  


     D.

     5. Bodo odgovori na novinarska vprašanja (tudi) preko portala UP tudi v bodoče javni?

      Odgovor UP:  Če in ko bomo presodili, da je to v korist boljše obveščenosti javnosti, bomo odgovore objavili na naši spletni strani.

       

      6. Zakaj in na kateri podlagi so odgovori na zastavljena novinarska vprašanja javni?

       Odgovor UP:  Novinar je predstavnik javnosti, zato so vprašanja, ki jih zastavlja, vedno javna, kakor tudi odgovori.

        

       7. Ali obstajajo za objavo odgovorov na novinarska vprašanja na spletni strani UP kakršnikoli kriteriji? Če je odg. pritrdilen, kakšni? Se lahko v bodoče nadejamo, da boste odgovor na sleherno novinarsko vprašanje (ne glede na to kateri novinar ga bo postavil) tudi objavili na vaši spletni stra

        Odgovor UP: Načelno ne, vse je odvisno od naše presoje.

         

        E.

        8. Proti novinarski sodelavki Eugeniji Carl ste podali tožben zahtevek. Obenem ste v pismu uredništvu odg. urednici in drugim (tudi nepristojnim za ta vprašanja) zapisali, da je Carlova v koliziji interesov (ter da o UP in rektorju g. Marušiču ne more več poročati). Glede na to, da ste tudi proti meni podali tožbo, me zanima ali menite, da sem tudi sam pri morebitnem nadaljnjem poročanju o UP oz. ravnanjih rektorja Marušiča v koliziji interesov?

         Odgovor UP:  Na vprašanje bi si moral novinar odgovoriti sam. Novinar je zavezan podajati informacije objektivno.

         V primeru nasprotnega interesa, ko je novinar obremenjen z zahtevkom  stranke, o kateri poroča, in je zato obremenjen z negativnimi čustvi iz tožbe, se postavlja vprašanje dvoma v njegovo pristranskost.  Ker se je zaradi  slednje dolžan tega dejstva zavedati, bi moral tudi sam predlagati izločitev v zadevah, kjer je osebno obremenjen z navzkrižnim interesom.

         Posledica je lahko nezavedna malomarnost takega novinarja, ki pa povzroča odškodninsko odgovornost medija.

          

          

         ***************************************************************************************************************************************************

         8. 4. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV Koper, Eugeniji Carltop

          

         Objavljamo odgovore, skupaj z vprašanji, ki smo jih danes posredovali novinarki RTV TV Koper, Eugeniji Carl.

          
         Zadeva: Odgovori na vaša vprašanja z dne  4. 4. 2014, 31. 3. 2014 in 27. 3. 2014


         Spoštovani,

         na osnovi vaših vprašanj z dne 27. 3. 2014, 25. 3. 2014, 20. 3. 2014, 19. 3. 2014 in 18. 3. 2014, ki se navezujejo na informacijski sistem Univerze na Primorskem, podajamo odgovore še na vprašanja, na katera zaradi pridobivanja potrebnih dokumentov nismo mogli prej odgovoriti.

         Imena ponudnikov, ki so se odzvala našemu pozivu za oddajo ponudbe za izboljšanje kakovosti informacijskega sistema (kot smo vam že navedli v odgovoru z dne 14. 3. 2014, je šlo za javno naročilo majhne vrednosti do 20.000 evrov), so:

         -          MALDIN d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

         -          BILDOS d.o.o., Stara cesta 34, 8351 Straža

         -          CCD d.o.o., Stjenkova 20, 5290 Šempeter

         Med navedenimi je bil najugodnejši ponudnik MALDIN d.o.o.. Izbrani ponudnik ne dovoljuje objave vsebine pogodbe, ki jo je opredelil kot poslovno skrivnost, soglaša pa, da z zneskom, za katerega bo dela opravil, javnost obvestimo. Cena prevzetih del je 1.250,00 evrov + 22-odstotni DDV na mesec oziroma 15.000,00 evrov + 22-odstotni DDV na leto (skupaj: 18.300,00 evrov).

          

         Pogodbo, sklenjeno med MIZŠ in UP za projekt kakovosti, si lahko ogledate prek spletne povezave: /sl/resources/files/medijski-center/vprasanja-in-odgovori-medijem/5fa11f9d9e00046f3d276e1c95c350c0

         V nadaljevanju podajamo tudi odgovore, ki so v krepkem tekstu pripisani k vašim vprašanjem, ki ste nam jih poslali dne 4. 4. 2014 ob 10:26 uri:


         Pozdravljeni,

         pošiljam še nekaj vprašanj glede  info sistema UP:

         v enem od odgovoru ste zapisali, da ste pregled  in posodobitev varnostnega sistema  začeli zaradi vdora v sistem. Po mojih informacijah vam  tega vdora  v resnici ni nihče uradno prijavil, prav tako o vdoru naj ne bi bil obveščena nobena oseba  iz  službe za informatiko UP.

         Zanima me torej uradna prijava uslužbenca o vdoru. Kdaj( datum) je prišlo do prijave in kakšna je bila » vsebina« prijavljenega vdora?

         Odgovor: Do vdora v informacijski sistem UP je prišlo v začetku leta 2013.  Prijava je bila podana ustno rektorju in o tem je bilo obveščeno vodstvo UP.

         Kdo konkretno je poleti 2013 naročil  pregled informacijskega testa varnosti, ki ga je opravila certificirana revizorka?

         Odgovor: Ni šlo za naročilo pregleda informacijskega testa varnosti, temveč za naročilo analize informacijskega sistema UP kot celote, ki ga je naročilo vodstvo UP. Revizorka ni opravljala testa varnosti, temveč je izvedla pregled sistema varovanja informacij in preverjala skladnost s standardi s področja varnosti informacijskih sistemov (ISO 27001) ter zakonskimi zahtevami.

         Kdo je bila certificirana revizorka, iz katerega  revizorskega ali drugega podjetja in kako je bila izbrana?

         Odgovor: Del analize, ki se nanaša na pregled sistema varovanja informacij in preverjanje skladnosti s standardi s področja varnosti informacijskih sistemov (ISO 27001) ter zakonskimi zahtevami,  je pripravila Nada Čotar, CISA, preizkušena revizorka IS, za podjetje MIG d.o.o., ki je bilo izbrano v skladu z Zakonom o  javnih naročilih majhne vrednosti.

         Koliko je stal tak pregled, ki ga je opravila  revizorka in iz katerih sredstev je bila plačana?

         Odgovor: Celotna analiza, ki je vključevala tudi pregled revizorja, je po izstavljenem računu znašala 12.400 evrov +  22%  DDV, skupaj 15.128 evrov. Poravnano je bilo iz sredstev za skupne naloge UP.

         Ali je bil vodja informatike in ostali informatiki UP seznanjeni s pregledom informacijskega sistema  s strani  certificirane revizorke in  ali so pri pregledu sistema sodelovali?

         Septembra 2013 je bila vodstvu UP in vodji Sektorja za področje informatike UP predstavljena analiza pregleda informacijskega sistema UP. 

          

         V nadaljevanju podajamo odgovore, ki so v krepkem tekstu pripisani k vašim vprašanjem, ki ste nam jih poslali dne 31. 3. 2014 ob 13:19 uri:

         Pozdravljeni,

         prosim za izpisek vseh plačil UP za odvetniške storitve odvetniku Velimirju Cugmasu in sicer tako, da bodo iz njega ločeno  razvidna plačila  v obdobju, ko je odvetniške storitve opravljal le za FAMNIT ( po mojih informacijah nekje do  novembra 2011) in nato še za obdobje, ko je začel storitve opravljati za  celotno UP( rektorat..) do danes.

         Odgovor: VSE, za kar sprašujete, je razvidno na SUPERVIZORJU. To so VSE informacije javnega značaja.

         Pri tem me zanima še  do kdaj je imel odvetnik pavšalno pogodbo, kolikšen je bil pavšalni znesek in od kdaj naprej  mu UP storitve plačuje po  tarifi? Zakaj ste iz pavšala prešli na tarifno plačevanje?

         Odgovor: Pavšal za svetovanje je znašal 1.400,00 evrov do februarja 2012, zaradi povečanja obsega dela pa od tedaj dalje 2.000,00 evrov, odvetniška tarifa za zastopanje in pripravo pisnih pravnih sredstev pa je odvetniška tarifa.

         Zakaj je odvetnik Cugmas ekskluzivni odvetnik UP ?

         Odgovor: Ekskluzivni ni, je pa zaupanja vreden in preverjen. Do sedaj ni pravnomočno izgubljene pravde (zadeve). Zagotavlja kvaliteto, kvantiteto, zaupnost in uspešnost.

         Ali je imel rektor Dragan Marušič v času, ko je še opravljal funkcijo dekana FAMNIT, pooblastila za sklepanje pogodb z odvetnikom Cugmasom.

         Odgovor: Da. Pogodbo je sklenil na temelju izvirne pristojnosti po 24., 63. in 65. členu Statuta (da sam zastopa članico). Imel je pa tudi od rektorja prenesena pooblastila, tako kot drugi dekani in direktorji članic.

         Ali je bil tedanji rektor s  »pritegnitvijo« odvetnika Cugmasa k zastopanju in odvetniškim delom za FAMNIT  seznanjen oz. je dekanu Marušiču  dal pooblastila za  sklepanje pogodb s Cugmasom?

         Odgovor: Dekan rektorju ni bil dolžan poročati glede na zgoraj zapisane izvirne pristojnosti. Rektor pa je vsekakor imel možnost vpogleda pogodbe, glede na to, da rektor skrbi za zakonitost UP kot celote.

         Zakaj je Up odvetniku Cugmasu  za   pripravo  odškodninskih tožb zoper Rada Bohinca, Edmonda Mahniča…) ločeno plačala po  1.100 evrov, če pa so bili besedilo in odškodninski znesek povsem identičen v vseh tožbah.

         Odgovor: Gre za 2 različni tožbi. Ločeni odškodninski tožbi v ločenih postopkih. Besedilo ni identično, v obeh tožbah pa tožeča stranka (UP) od tožencev terja tudi povračilo vseh stroškov (tudi odvetniških in sodno takso). Vse je skladno z Zakonom o odvetništvu in Zakonom o odvetniški tarifi ter z Zakonom o pravdnem postopku. Ena tožba je vložena pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, druga pa v Kopru. Vse skladno pristojnosti sodišča. Ne gre za eno zadevo.

         Kako komentirate očitno razsipnost rektorata za odvetniške storitve?

         Odgovor: Vprašanje je zavajajoče. Iz Supervizorja izhajajo odvetniški stroški UP, plačani odvetniku, vendar je potrebno takoj ločiti zadeve. V nekaterih UP nastopa kot tožeča stranka, v drugih kot tožena stranka. Stroški zastopanja so torej odvisni od vloženih pravnih sredstev, več kot polovica teh je pogojevanih z nujnostjo obrambe neutemeljeno vloženih zahtevkov; stroški svetovanja pa so vseskozi fiksni – pavšalni in neodvisni od količine vloženih pravnih sredstev.

         V vsakem primeru, ko je vložena tožba tožnika UP, je to v korist zahtevka, ki ga je nujno po načelu dobrega gospodarstvenika uveljaviti za UP in ne torej v korist odvetnika. Tudi sedaj poleg odvetnika Velimirja Cugmasa UP zastopajo drugi odvetniki, npr. odvetniške pisarne doc. dr. Plauštajnerja, Carmen Dobnik in ostali.

          
         Preglednica: Razporeditev sredstev po postavkah

         Tožeča stranka UP

         33.477,92 €

         Tožena stranka UP

         38.386,51 €

         Pravna pomoč pavšal

         57.920,00 €

         Nerazporejeno

         13.325,68 €

         Skupaj

         143.110,11 €

          

         Komentar k preglednici: Pod postavko "Tožeča stranka UP" v višini 33.477,92 evrov spada tudi strošek 24.037,68 evrov za november 2012, ki izhaja iz razdrtja za UP škodljive pogodbe s projektanti kampusa Sonce. S tem razdrtjem škodljive pogodbe je UP prihranila približno 1.000.000,00 evrov.

         Ti stroški vsebujejo tudi tožbe, povezane s pravdami pred mandatom sedanjega rektorja.

          

         ***************************************************************************************************************************************************

         17. 4. 2014 - Odgovor novinarki RTV TV Koper, Eugeniji Carltop

          

         Objavljamo korespondenco z novinarko Eugenijo Carl z dne 17. 4. 2014.

          

         From: Carl Evgenija
         Sent: Thursday, April 17, 2014 11:20 AM
         To: Mirella Baruca
         Subject:

         Pozdravljeni,

         prosim za  rektorjevo izjavo pred kamero o pismu nezadovoljstva, ki so ga nanj naslovili zaposleni. Na vaš odgovor čakamo do 14.ure. Prispevek bomo objavili, tudi če nam na našo prošnjo ne boste odgovorili.

         Hvala in lep pozdrav,

          

         Eugenija Carl, novinarka in urednica TV Slovenijadopisništvo Koper
         Regionalni RTV center Koper
         Ulica OF 12
         6000 Koper

          

         From: Mirella Baruca
         Sent: Thursday, April 17, 2014 2:05 PM
         To: 'Carl Evgenija'
         Subject: EC - 17. 4. 2014

         Pozdravljeni,

         sporočam, da je rektor, takoj po zaključeni seji  Upravnega odbora Univerze na Primorskem, odšel v Ljubljano, kjer ob 15. uri predava na mednarodni konferenci: http://www.rkrs.si/gradiva/dokumenti/program_medn_konf_studij.pdf.

         Zato vam v nadaljevanju posredujem njegov pisni odgovor, ki ga lahko uporabite v prispevku. Odgovor, kot tudi Poziv rektorju UP, sta dostopna preko spletne strani: http://star.www.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=2536&preview=true.

         Lepo pozdravljeni,

         Mirella Baruca


         Odgovor rektorja UP, prof. dr. Dragana Marušiča

         V petek, 11. aprila 2014, malo pred polnočjo, smo rektor in člani Senata, Upravnega odbora in Študentskega sveta Univerze na Primorskem po elektronski pošti prejeli Poziv rektorju Univerze na Primorskem (odslej: Poziv), v katerem avtorji izražajo zaskrbljenost nad mojimi ravnanji, ki naj bi privedla do številnih težav naše univerze.

         Veseli me, da so številni očitki, ki so se že dolgo pojavljali v obliki anonimk, končno dobili imena in priimke sodelavcev in sodelavk UP, in da se podpisniki Poziva načelno zavzemajo za argumentirano razpravo, transparentnost delovanja UP in razreševanje razhajanj v naših pogledih na ustreznih organih univerze.

         Seveda pa je (ob tem načelnem zavzemanju za argumentirano razpravo) težko spregledati, da je "nosilna" skupina podpisnikov Poziva v precejšnji meri enaka članom t.i. Odbora za varstvo zakonitosti in akademske avtonomije na Univerzi na Primorskem (http://odborup.wordpress.com/), ki se je z Manifestom in Izjavo za javnost (pravzaprav pozivom rektorju) oglasil konec leta 2012 - potem pa utihnil. Tudi vsebina in dikcija tokratnega Poziva sta v osnovi enaki Manifestu in Izjavi za javnost: deloval naj bi samovoljno, avtokratsko in nezakonito, podpisniki (tako eni kot drugi) pa obljubljajo uporabo vseh (zakonitih, ustavnih in v akademskem svetu uveljavljenih) sredstev, da bi moje domnevno nezakonito ravnanje  preprečili, četudi so mi sodišča dala prav v vseh pravnomočno že zaključenih primerih.

         Prav tako je težko spregledati, da skoraj vsi podpisniki in podpisnice prihajajo predvsem z Znanstveno-raziskovalnega središča (UP ZRS), z izjemo nekdanjega rektorja UP in nekdanje glavne tajnice UP, ki sta se podpisnikom in podpisnicam očitno pridružila iz prav(n)ih razlogov, in dveh podpisnikov s Fakultete za management. Podpisnikom se je tokrat pridružilo tudi 46 študentov, od teh 46 pa jih je vsaj 30 študentov programa aplikativne kineziologije, katerega koordinatorja sta prof. dr. Rado Pišot, direktor UP ZRS, in izr. prof. dr. Boštjan Šimunič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave na UP ZRS. Očitno je torej, da pri Pozivu rektorju UP ne gre za poziv vseh članic oz. vseh zaposlenih na UP, ampak za poziv (in odziv) interesne skupine, ki je v času mojega mandata izgubila nekatere privilegije in privilegirano mesto odločanja v okviru UP.  Zato je toliko bolj nenavadno, celo sprevrženo, da me hujskanja in razdiranja enotnosti obtožuje interesna skupina, ki je z osebnimi obiski in telefonskimi klici po članicah želela pridobiti podpise za "enotnost" v Pozivu rektorju. Ker je večina članic to podporo zavrnila, je več kot očitno, kje in na čigavi strani je enotnost, kdo se zanjo trudi, kdo pa jo razbija.

         Nenavadno - po drugi strani pa značilno in pričakovano - je tudi, da Poziv z zahtevo po javnem delovanju in kulturi dialoga prihaja po tem, ko so bila javno (na spletni strani UP) in argumentirano zavrnjena podtikanja iz zdaj že razvpite oktobrske anonimke (http://star.www.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=2199), dodatna pojasnila in predlogi za tesnejše sodelovanje med članicami (ki jih tudi že uresničujemo) pa so bili podani v Pismu zaposlenim.

         Prav tako je presenetljivo, da se zahteva po javnem delovanju in kulturi dialoga pojavlja po uspešnem srečanju z mlajšimi raziskovalnimi in pedagoškimi sodelavci UP v Martuljku. Podpisniki Poziva to srečanje označujejo kot nepotrebno razmetavanje denarja, komunikacijo z zaposlenimi na UP kot ceneni populizem, oboje pa očitno sodi pod "zakrite prakse hujskanja, ustrahovanja in razdiranja enotnosti".

         Iz vsega povedanega je mogoče sklepati le, da si podpisniki Poziva dejansko ne želijo skupnega razreševanja problemov in sodelovanja med članicami UP. Prav nasprotno, zdi se, da jih motijo prav moji poskusi večjega povezovanja med članicami in zaposlenimi, torej poskus ustvarjanja večje enotnosti v okviru UP. In ker gre za podpisnike, ki skoraj v celoti prihajajo le z ene članice UP, poziva ni mogoče razumeti kot večinsko mnenje članic UP, temveč kot pritisk ene članice na vse druge, kot poskus ene interesne skupine po prisvojitvi interpretacije dogajanja na UP in usmerjanja prihodnosti UP v imenu vseh drugih članic. Pri tem poskusu "razdiranja enotnosti" za namene podpisovanja Poziva rektorju UP očitno niso pomagala ne romanja prve rektorice UP, prof. dr. Lucije Čok, po članicah UP ne telefonske intervencije drugih članov UP ZRS. Kot rektor lahko na tem mestu zato le še enkrat potrdim in obljubim, da si bom še naprej prizadeval za konsolidacijo, večjo povezanost in sodelovanje v okviru UP, ne glede na anonimke, medijske pritiske ali pozive, ki utegnejo še slediti.

         Kot matematik sem navajen, da mora biti vsaka trditev dokazljiva, če naj obvelja za pravilno. Prepričan sem, da je mnogo trditev (očitkov) avtorjev Poziva že bilo ovrženih z javno objavljenimi dokumenti na spletnih straneh UP. Naj na tem mestu le ponovno opozorim na nekatere navedbe avtorjev poziva. Najprej dve, ki dvigata največ prahu.

          

         Citat iz Poziva: “Težko je, da ne bi omenili … visokih plačil zunanjemu pravnemu svetovalcu ob mnogih pravnikih, ki jih univerza že zaposluje… ”

         Odgovor: Avtorji Poziva, izr. prof. dr. Vesna Mikolič, izr. prof. dr. Egon Pelikan in prof. dr. Lenart Škof so proti UP sprožili skupaj šest tožb, in ker na UP zaposleni pravniki nimajo odvetniškega izpita ali pa opravljajo druga strokovna dela, je v navedenih primerih moral UP zastopati odvetnik Cugmas, s katerim ima UP sklenjeno pogodbo. Lahko je razumeti nejevoljo avtorjev Poziva nad tem, da jim na sodišču ni uspelo uveljaviti svojih tožbenih zahtevkov do UP, nedvomno tudi zaradi strokovnosti in neodvisnosti omenjenega odvetnika. Pri tem pa so več kot lahkotni in populistični očitki, da preveč zasluži, še posebej, če prihajajo s strani tistih, ki te zaslužke povzročajo.

         Večji delež zaslužkov odvetnika gre predvsem na račun reševanja problemov iz gradbenih poslov, ki sem jih kot rektor od prejšnjega vodstva prevzel v obupno neurejenem stanju.

         Odvetniški honorar temelji na Zakonu o odvetniških tarifi, pri čemer je tarifa vezana na vrednost spora. Ker gre v gradbenih poslih praviloma za visoke vrednosti, so tudi honorarji odvetnika  temu primerni. Je pa ta tematika zahtevna in zahteva podrobnejša pojasnila, ki bodo razložena v posebnem dokumentu in predstavljena vsem zaposlenim na UP.

          

         Citat iz Poziva: "V času, ko ves svet pretresa odkritje skrivnih programov za poseganje v zasebnost uporabnikov spletne pošte, je namestitev nepojasnjene naprave ... najhujša nočna mora za ugled univerze.

         Odgovor: "Nepojasnjena naprava" ni namenjena poseganju v zasebnost uporabnikov spletne pošte, ampak je, nasprotno, namenjena identifikaciji varnostnih lukenj oz. analiziranju informacijske varnosti v računalniškem omrežju. S tem je bil podrobno seznanjen tudi Urad informacijske pooblaščenke. Tule je kratka kronologija dogajanja.

         - Septembra 2013 je bil na UP opravljen pregled sistema varovanja informacij in preverjene skladnosti s standardi s področja varnosti informacijskih sistemov (ISO 27001) ter zakonskimi zahtevami.

         - Pri tem so bile ugotovljene pomanjkljivosti, zato je februarja 2014 sledilo varnostno testiranje informacijskega sistema, ki ga opravlja za to usposobljeno podjetje Maldin d.o.o.

         - Prvo preliminarno poročilo o preverbi varnostnega sistema je UP prejela 10. marca 2014.

         - Da bi preverili potrebno ravnanje odgovornih oseb v zvezi z odkritimi pomanjkljivostmi, smo 11. marca 2014 s tem poročilom seznanili Urad informacijske pooblaščenke in prosili za inšpekcijski nadzor.

         - Na tej osnovi sta na UP v petek, 21. marca 2014, prišla nadzornika iz Urada informacijske pooblaščenke in opravila inšpekcijski pregled.

         - Opravila sta tako razgovore s pristojnimi za področje informacijskih tehnologij, kot tudi s predstavniki podjetja Maldin d.o.o.

         - 26. marca 2014 je bila v okviru omenjenega pregleda s strani UP na Urad informacijske pooblaščenke poslana še večina dodatne zahtevane dokumentacije.

         - Končno poročilo z Urada informacijske pooblaščenke pričakujemo, ko bo Uradu zahtevane dokumente posredoval tudi vodja UP IKT.

         Po prejemu končnega poročila, s predlaganimi ukrepi za sanacijo obstoječega stanja, bomo s poročilom seznanili vse zaposlene. Že zdaj pa lahko z vso odgovornostjo povem tole: nameščena naprava ni nikakršen moj "Veliki brat", kakor se je na veliko špekuliralo v medijih. Je pa bilo stanje informacijskega sistema UP pred pregledom in pred namestitvijo sistema za analiziranje informacijske varnosti takšno, da je omogočalo Velikega brata. Ali se je v informacijski sistem UP v preteklosti tudi res posegalo, še raziskujemo.

          

         Citat iz Poziva: “Vaš mandat namreč zaznamujejo preštevilne sporne nepotistične povezave pri zaposlovanju…”

         Odgovor: V zvezi z morebitnimi nepotističnimi povezavami sem, glede na trditev v Pozivu, dolžan povedati tole: avtorja Poziva, prof. dr. Rado Pišot in nekdanja rektorica UP, zasl. prof. dr. Lucija Čok, sta brat in sestra. Na UP so zaposlene še tri njune sorodnice: hči dr. L. Čok, nečakinja obeh in žena dr. R. Pišota. Sicer pa je primerov, ko so zaposleni na UP v sorodstvenem razmerju, mnogo, tako med avtorji Poziva (npr. brat izr. prof. dr. Mateje Sedmak in partnerka izr. prof. dr. Boštjana Šimuniča), kot tudi med drugimi zaposlenimi (na UP je zaposlena tudi moja nečakinja). Pa še bi lahko naštevali. Iz Poziva pa ni jasno, na kakšni osnovi mi podpisniki očitajo nepotistično zaposlovanje.

          

         Citat iz Poziva “Stare prakse čiščenja v vrstah alternativnih pogledov na UP (odpuščanje, jemanje pooblastil, tožbe in ovadbe) bodo deležne našega kritičnega odziva. Vedno bomo zaščitili kolege, ki so/bodo deležni mobinga ali neutemeljenih odločb in tožb.

         Odgovor: Podpisniki Poziva pozabljajo, da so proti sopodpisnikoma Poziva, prof. dr. Radu Pišotu in Astrid Prašnikar, njuni podrejeni sodelavci vložili tožbe zaradi mobinga. Kot rektor UP še nisem bil deležen nobene podobne tožbe. Podpisniki Poziva tudi pozabljajo, da je bila izr. prof. dr. Vesna Mikolič, prav tako podpisnica Poziva, leta 2010 glavni akter čistke med profesorji na FHŠ, o čemer so poročali tudi mediji (na primer “Čistka ali kriza? Koprska fakulteta za humanistične študije bo brez 46 predavateljev”, Dnevnik, 29. junij 2010; zapisov o tem je še mnogo več in so UP povzročili veliko moralno škodo), kar je opravičevala s potrebo po racionalizaciji poslovanja. Kljub temu je UP FHŠ ostala v finančnih težavah, ki še danes niso sanirane. Kot rektor UP sem, po drugi strani, v vsem svojem mandatu odpustil zgolj eno osebo, in sicer prof. dr. Darka Darovca. Slednji je v tej zvezi zoper UP sprožil tri tožbe na sodišču, vendar je sodišče že pravnomočno odločilo v prid rektorjevih odločitev.

          

         Citat iz Poziva: “Vaše izogibanje pojasnilom, beg pred novinarji, skrivaško vodenje tiskovnih konferenc, sistemsko vlaganje tožb zoper novinarje in novinarke nacionalne televizije itd., postavljajo v obupen položaj vse nas in vašega ugleda nikakor ne rešujejo.”

         Odgovor: Trditev ni točna in namerno zavaja. Na 10 strani očitkov v oktobrski anonimki je UP v nekaj dneh namreč podala kar 30 strani pojasnil. Pojasnila so še vedno dostopna na spletni strani UP. Tudi novinarja Edi Mavsar in Evgenija Carl sta vselej, ko sta zanje zaprosila, dobila razumna pojasnila v razumnih rokih (več). Zavedam se, da tožbe proti medijskim hišam in novinarjem javnosti niso všečne, ker pa sta omenjena novinarja, po oceni UP, poročala zelo pristransko in v nasprotju z dejstvi, zakonski pravici UP do objave popravkov pa ni bilo ugodeno, je bila UP prisiljena sprožiti ustrezne tožbe proti obema novinarjema. Da te tožbe sedaj “postavljajo v obupen položaj” avtorje Poziva je mogoče verjeti, saj sta omenjena novinarja od naših sodelavcev očitno dobivala zelo enostranske "informacije" in bo njuno poročanje težko upravičiti pred sodiščem.

         Avtorji Poziva mi tudi odrekajo pravico do vlaganja tožb, ko so ogroženi interesi UP, sami pa pravico do pravnega varstva lastnih interesov pogosto uveljavljajo - kar seveda ni sporno. Več kot sporno pa je, da avtorji Poziva problematizirajo, ali sme rektor pooblastilo dekanu ali direktorju, ki mu ga na podlagi zadnjega odstavka 28. člena Statuta UP lahko podeli, tudi odvzeti. Vsa pooblastila (in odgovornost) iz 28. člena Statuta UP so namreč v osnovi rektorjeva, lahko jih delno prenese na druge, lahko pa tudi ne, če jim iz utemeljenih razlogov pač ne zaupa dovolj.

         Iz doslej povedanega izhaja, da mi avtorji Poziva pripisujejo krivdo za “izjemno težak položaj UP” pretežno na osnovi problemov, ki so jih sami ustvarili. Ker pa avtorji Poziva na koncu vendarle izražajo upanje za izboljšanje razmer, bom z veseljem storil vse, da bomo skupaj reševali dejanske probleme na način, ki bo v dobrobit razvoju celotne UP (ne le njenih izbranih delov) v odprto in zato ugledno pedagoško ter znanstveno-raziskovalno institucijo.

          

         V Kopru, 15. 4. 2014

                                                                                                                                                                  Prof. dr. Dragan Marušič,
         rektor UP


         Poziv rektorju UP je dostopen preko povezave: več >>

          

          

         ***************************************************************************************************************************************************

         18. 4. 2014 - Odgovori novinarki Primorskih novictop

          

         Ker se vsebina vprašanj novinarke s Primorskih novic in naših odgovorov nanje nanaša na tožena novinarja medijske hiše RTV TV Koper, korespondenco objavljamo tudi na naši spletni strani, skupaj z navedenimi prilogami. Vprašanja novinarke smo prejeli dne 15. 4. 2014 ob 12.25.

          

         Zakaj rektor oziroma Univerza na Primorskem zoper nekatere novinarje in urednike TVKP skoraj serijsko vlaga odškodninske tožbe?

          Odgovor UP: Ne gre za serijsko vlaganje odškodninskih tožb, gre pa za serijsko objavo prispevkov, v katerih se kleveta rektorja, rektorat in Univerzo na Primorskem (UP). Na Televiziji Koper (TV KP) se pod krinko preiskovalnega novinarstva objavljajo prispevki, ki omenjajo stvari, ki jih sploh ni ali pa so prirejene. Tožbe se nanašajo na točno določene prispevke, v katerih so objavljene neresnice, odgovori vzeti iz konteksta z jasno negativistično tendenco. Tožbe so seveda natančno razložene. Uredništvo TV KP  pri svojem poročanju o UP vztrajno krši novinarsko etiko in zlorablja javni medij, blati ugled rektorja UP in ustvarja podobo nereda na UP .

          Kaj želite z njimi doseči?

           Odgovor UP: Korektno in objektivno poročanje TV KP o UP.  

           Proti katerim novinarjem in urednikom vse ste že sprožili različne postopke in zakaj?

            Odgovor UP: Zakaj smo sprožili postopke, je navedeno že v odgovoru na prvo vprašanje in je vsebinsko razvidno iz objavljenih tožb na naši spletni strani.  Gre za novinarko Eugenijo Carl in novinarja Edija Mavsarja. Odgovorni uredniki pa so že po svoji funkciji odgovorni za objavo popravka. 

            Koliko tožb je bilo do zdaj že vloženih?

             Odgovor UP: Proti obema novinarjema zaradi določenih objav in proti urednikom, ki so jih objavili. 

             Ali drži, da ste z začasno odredbo zahtevali, da nekateri novinarji ne smejo pisati o vas?

              Odgovor UP: Ne drži. 

              Se vam to zdi prava pot?

               Odgovor UP: Po zakonu o medijih (26. člen) ima, citiramo “vsakdo pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes”. Če pa do tega ne pride, ima oškodovani, skladno s 33. členom omenjenega zakona, citiramo “pravico vložiti tožbo zoper odgovornega urednika za objavo odgovora ali popravka pri sodišču, pristojnem za civilnopravne spore, na katerega območju je sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja medija, prek katerega je bilo objavljeno obvestilo, na katero se nanaša popravek”.   Kot že navedeno, so tožbe vložene za izvršitev popravka objave neresnične informacije in za povzročen ukrnjen ugled in imaterialno škodo s prepovedjo ponavljanja nezakonitih dejanj.  

               V javnosti se je namreč ustvaril vtis, da s tem želite utišati novinarje, ki razkrivajo vaše domnevne nepravilnosti in ustvarjate pritisk. Kako to komentirate?  

                Odgovor UP: Vaše vprašanje že vsebuje vaše mnenje, ki je po našem napačno iz razlogov, ki so navedeni v odgovorih na predhodna vprašanja, vsebinsko pa izhajajo iz objavljenih tožb. Slovenija je pravna država. Za dosego pravice ali obvarovanja dobrega imena, časti in ugleda so predvidena pravna sredstva. UP je zato uporabila samo tisto, kar je moralno in pravno dopustno in možno. 

                Kdo je plačnik stroškov za vložene tožbe in začasne odredbe?

                 Odgovor UP: Za vložene tožbe, kjer je tožitelj UP, je plačnik UP. Akontacijo pravdnih stroškov vedno vplača vložnik tožbe, bremenijo pa tistega, ki v pravdi izgubi.    

                 Rektor osebno ali Univerza na Primorskem?  

                  Odgovor UP: Na to vprašanje je že odgovorjeno v predhodnem odgovoru. 

                  Koliko so do sedaj stale sodne takse in stroški za pripravo in vložitev  tožb zoper novinarje in urednike TVKP?

                  Odgovor UP: Slednje je razvidno iz stroškovnikov objavljenih tožb.  

                  Ste vložili kakšno tožbo ali sprožili kakšen drug postopek tudi proti kakšnemu novinarju iz druge medijske hiše?

                   Odgovor UP: Seveda ne.


                   Dodajamo še naknadno posredovano vprašanje novinarke in naš odgovor:

                   Koliko je do zdaj UP placala za vlozitev tozb?

                   Odgovor UP: Znesek vplačanih taks s strani UP za tožbe zoper novinarja in urednici RTV je 1.715,00 evrov, prof. dr. Dragan Marušič pa je osebno poravnal strošek takse v višini 100,00 evrov v primeru tožbe zoper Eugenijo Carl.

                   Dopolnjeno 14. 5. 2014 s strani UP: Skupni znesek na dan 14. 5. 2014 znaša 1.910,00 evrov.

                     

                    Datoteke za prenos:

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    22. 4. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV Koper, Eugeniji Carltop

                     

                    1.    Zanima me, kdaj je bila podpisana pogodba med UNIVERZO NA PRIMORSKEM in odvetnikom Cugmasom za izvajanje pravne pomoči?

                    Odgovor UP: Pogodba je bila podpisana dne 01.11.2009, aneks oz. dopolnitev pa 01.03.2012.

                    2.    Zakaj nosita aneks k pogodbi o izvajanju pravne pomoči med FAMNIT-om in odvetnikom Cugmasom in pogodba o izvajanju pravne pomoči, sklenjena med UP in odvetnikom Cugmasom isti datum, 01.03.2012?

                    Odgovor UP: Vprašanje ni razumljivo oz. je dvoumno zapisano. Kljub temu odgovarjamo. Z odvetnikom Cugmasom je sklenjena ena pogodba, in sicer jo je sklenila UP FAMNIT, torej članica kot del UP. Ker gre pravna subjektiviteta skladno odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-34/94 le univerzi (ne pa članici – gre le za eno pravno osebo) je tudi za primer navedene pogodbe zlasti ob dejstvu nedvoumno zapisanega aneksa oz. dodatka z dne 01.03.2012 ugotoviti, da je pogodba z dne 01.11.2009 sklenjena s pravno osebo UP.

                    3.    Kdaj in kje je bil objavljen javni razpis za izbiro odvetnika, ki bo opravljal pravno pomoč za pravno entiteto Univerze na Primorskem?

                    Odgovor UP: Določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) ne zavezujejo UP k izvedbi postopka javnega razpisa v primeru naročanja pravnih storitev. Predmet sklenjene pogodbe o izvajanju pravne pomoči so namreč pravne storitve v smislu Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah, objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list, št. 18/27) – seznam storitev B, zaradi česar naročnik pri sklenitvi pogodbe na podlagi 2. odstavka 20 člena ZJN ni zavezan k oddaji naročila za odvetniške storitve. Naročnik je bil zavezan pri sklenitvi pogodbe o izvajanju pravne pomoči upoštevati zgolj določbe ZJN-2 o opredelitvi predmeta naročila ter o objavi obvestila o oddaji naročila, kar je bilo v celoti spoštovano.
                    V prilogi 1 vam pošiljamo zapisnik o odpiranju ponudb, št. javnega razpisa 1-JK/2009-MO-ZM z dne 19.10.2009 (obrazec št. 4), iz katerega je razvidno, kateri ponudniki so pri oddaji javnega naročila sodelovali in kateri ponudnik je bil izbran ter razlog izbire.  

                    4.    Kdo vse se je prijavil?

                    Odgovor UP:  Odgovor je razviden iz priloženega obrazca št. 4 (priloga 1).  Prijavili so se:  odv. Andrej Hostnik, odv. Iztok Brumec in odv. Velimir Cugmas.

                    5.    Prosimo za fotokopijo pogodbe o izvajanju pravne pomoči med UP in odv. Velimirjem Cugmasom, ki vsebuje 13 členov in nosi datum 01.03.2012. To pogodbo je po mojih informacijah od UP zahtevala tudi KPK. S tem seveda ne mislim na dokument dodatek št. 1 k pogodbi o izvajanju pravne pomoči št. 1-14-MD/2009 z dne 01.11.2009.

                    Odgovor UP: Pri vprašanju omenjate zahtevek oz. zahtevo KPK za posredovanje podatkov zaradi prijave o domnevnih nepravilnostih glede poslovanja UP z odvetnikom Cugmasom. Sporočamo vam, da je zadeva na KPK zaključena, saj je bilo po predhodnem preizkusu prijave ugotovljeno, da se je obravnava prijave zavrnila. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Kljub temu dejstvu vas seznanjamo s celotnim odgovorom, ki je v zvezi odvetnika Cugmasa, ki ga je KPK vodila pod opr. št. 06210 161/2013, bil temu organu poslan 21.03.2013. Iz odgovora je torej tudi razvidno, da pogodba s 13 členi, ki jo navajate, ni podlaga medsebojnega pogodbenega odnosa med odvetnikom in UP, pač pa že citirana in aneksirana pogodba, ki ima 14 in ne 13 členov. Pogodba s 13. členi in datumom 01.03.2012, ki jo navajate, ni veljavni pravni posel.  Glej prilogo 2: odgovor UP z dne 21.03.2013, naš znak: 183-17/13.

                     

                    Datoteke za prenos:

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    23. 4. 2014 - Obvestilo vsem medijemtop

                     

                    Ker nas o tožbah, ki jih je UP vložila zoper novinarja in urednici javnega zavoda RTV SLO, povprašuje več novinarjev, zaradi celovite obveščenosti javnosti sporočamo, da smo s tem povezane vsebine objavili na naši spletni strani v rubriki Vprašanja in odgovori medijem (18. 4. 2014 - Odgovori novinarki Primorskih novic).

                    Ob tem vas opozarjamo na pomemben dogodek, povezan s tožbami. Včeraj, 22. aprila 2014, je na Okrajnem sodišču (OK)  v Ljubljani po poravnalnem naroku z nacionalno televizijo UP dosegla tisto, na kar je ves čas opozarjala – s sklepom OK opr. št. II P 265/2014 je bilo sprejeto, da bo Regionalni RTV CENTER Koper omogočil rektorju UP podati izjavo, vezano na revizijo in v zvezi s Kampusom Livade. Do sedaj so bile namreč zakonite poti, ki jih je UP ubirala ob zahtevah objave do popravkov nekorektnih prispevkov nacionalne televizije, neupoštevane.  Naj ponovimo, da tožb zoper druge medije ni.

                    Na Univerzi na Primorskem upamo, da se bodo skrhani odnosi med obema institucijama s tem korakom izboljšali, in verjamemo, da bodo na enak način rešeni tudi drugi nastali zapleti.

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    25. 4. 2014 - Odgovor na včerajšnje poročanje RTV TV Kopertop

                     

                    Po včerajšnjem poročanju odgovorne urednice TV Kopra, Barbare Kampos, in voditeljice Primorske kronike, Simone Horvat (magnetogram objavljamo v nadaljevanju), javnosti sporočamo, da rektorja veseli, da bo vendarle lahko podal izjavo pred kamero televizije Koper, z vednostjo, da prispevka novinar ne bo nekorektno montiral.

                    V interesu UP je, da je javnost seznanjena s tekočim dogajanjem, zato je tudi prišlo do poravnave, saj bi se sodni postopek, s katerim je UP zahtevala objavo popravka, zagotovo predolgo zavlekel. Torej sta rektor in UP zainteresirana javnosti predstaviti odgovore na vsa aktualna vprašanja in je povsem napačna interpretacija omenjenega prispevka, da naj bi rektor moral šele na podlagi sodne poravnave podati izjavo.

                    V kolikor se želite podrobneje seznaniti z zapisnikom poravnave in s sklepom, ki TV KP nalaga objavo izjave rektorja, si lahko dokument v celoti ogledate preko naslednje povezave:

                     

                     

                     

                    • Magnetogram prispevka v Primorski kroniki na TV Koper, 24. april 2014, ob 18.40 uri:
                     »SIMONA HORVAT: Kot je znano, je Univerza na Primorskem proti naši hiši vložila več tožb. Eden od primerov se je zaključil s poravnavo. Tako bo moral rektor po doseženi poravnavi pred kamero pojasniti dogajanje v zvezi z revizijo in gradnjo kampusa Livade.

                     BARBARA KAMPOS (odgovorna urednica, TV Koper): Doslej smo rektorju vselej ponudili možnost izjave pred kamero, ne samo v primeru, v katerem je bila sklenjena poravnava, pač pa tudi v vseh drugih primerih, o katerih smo poročali. Zadovoljni smo, da bo javnost končno iz rektorjevih ust slišala odgovore na novinarska vprašanja. Upamo, da bomo pred kamero dobili pojasnila iz prve roke tudi o vseh drugih številnih primerih, v katerih se morajo naši gledalci zadovoljiti s pisnimi pojasnili.«

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    7. 5. 2014 - Odgovor novinarju RTV TV Koper, Ediju Mavsarjutop

                     

                    V nadaljevanju objavljamo naš odgovor, kot tudi vprašanje novinarja Edija Mavsarja ter korespondenco, povezano z vsebino v zvezi z nastopom v oddaji Izostritev, ki bo na sporedu v četrtek, 8. maja 2014. Razlogi neudeležbe rektorja UP, prof. dr. Dragana Marušiča, v omenjeni oddaji, so navedeni v nadaljevanju.

                    Objavljamo pa tudi posnetek izjave rektorja UP, prof. dr. Dragana Marušiča, ki jo je ekipa TV KP posnela v ponedeljek, 5. maja 2014, med 14. in 14.30 uro. Z rektorjem se je pogovarjala odgovorna urednica informativnega programa Mojca Bužan Petrič.

                    Poleg dveh, s sklepom poravnave določenih vprašanj, je urednica postavila še dve podvprašanji. Posnetek objavljamo v celoti.

                     

                    • Odgovor, poslan danes, 7. maja 2014, ob 17:55, na e-naslov novinarjev TV KP, Edija Mavsarja in Eugenije Carl, ter glavne in odgovorne urednice TV KP, Barbare Kampos in Mojce Bužan Petrič.

                     

                    Spoštovani,

                    kot smo vas obvestili ustno, vam še pisno sporočamo, da rektor ne potrjuje udeležbe v oddaji Izostritev, ki bo na sporedu v četrtek, 8. 5. 2014, na TV Koper. Zaradi službene odsotnosti je danes v Ljubljani, jutri pa odpotuje v Sarajevo, kjer bo otvoril mednarodno konferenco o poučevanju tujih jezikov in o uporabnem jezikoslovju "FLTAL" v Sarajevu (več preko povezave http://star.www.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=3323).

                    Ob tem poudarjamo, da je rektor v Ljubljani pravkar zaključil  prvi narok na Okrajnem sodišču v zvezi z drugo tožbo (Tožba zoper urednico RTV TV KP Barbaro Kampos - 2), ki pa se ga glavna urednica TV KP ni udeležila. Zastopal jo je pooblaščenec, ki ni imel vsebinskih pooblastil. Tako ni moglo priti do poravnave.  Na sodišču zato niste mogli dobiti informacije, da je bil včerajšnji prispevek, objavljen v Primorski kroniki, v neskladju s sklepom predhodne poravnave. Navkljub zagotovilom odgovorne urednice informativnega programa TV KP, Mojce Petrič Bužan, da izjav ne boste priredili, ste to ponovno storili, ko ste vsebino podvprašanja umestili v uvodni nagovor voditeljice oddaje, temu pa je sledil rektorjev odgovor na drugo vprašanje novinarke. Posnetek, ki to dokazuje, objavljamo na naših spletnih straneh.  Glede na navedeno iz vaših dejanj ni razumeti želje po ureditvi medsebojnih odnosov.

                    Obenem vam še sporočamo, da so bili člani Senata UP in Upravnega odbora UP danes s strani vseh dekanov/dekanj in direktorja članice pisno seznanjeni z njihovim nestrinjanjem predstavljanja problemov v javnosti. Kot primer so navedli nedavni Poziv skupine visokošolskih delavcev in študentov.  Vodje fakultet in direktor članice UP pozivajo k razreševanju nejasnosti in težav znotraj univerze, ne pa v javnosti.  Iz vsega navedenega ni razloga, da bi se rektor srečeval s pisci omenjenega poziva, kot tudi ni primerno, da bi nerazrešeno razčiščevali v televizijskem studiju.

                     

                    Lepo vas pozdravljamo,

                     

                    Mirella Baruca 

                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                    Expert Consultant for PR

                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510


                    Od: Mirella Baruca
                    Poslano: 7. maj 2014 15:48
                    Za: Mavsar Edi
                    Zadeva: RE: Udeležba v oddaji Izostritev 8.5.2014
                     

                    Spoštovani,

                    poleg ustnega vam bomo podali tudi pisni odgovor.


                    Lepo pozdravljeni,

                    Mirella Baruca 

                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                    Expert Consultant for PR

                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510

                     

                     

                    From: Mavsar Edi
                    Sent: Wednesday, May 07, 2014 3:45 PM
                    To: Mirella Baruca
                    Subject: Udeležba v oddaji Izostritev 8.5.2014

                     

                    Spoštovani!

                    Sporočam, da od 29.4.2014 oz. 5.5.2014 do danes še vedno nisem prejel potrditve udeležbe g. Marušiča v aktualni tedenski oddaji Izostritev. Urednica Mojca Petrič Bužan, je rektorju ponudila gostovanje v oddaji, ki bi jo posneli dan prej, torej danes, a tudi odziva na to ponudbo uradno (pisno) nisem/nismo dobili.

                    Zanima nas kaj je razlog za vaš molk. V primeru da jutri g. Marušiča v oddajo ne bo, kaj naj navedemo kot razlog odsotnosti v oddaji? Menimo, da odsotnost zaradi službenega potovanja ne more biti razlog, saj bi lahko oddajo kot že rečeno posneli v naprej.

                    V naprej hvala za odgovor.

                    Lep dan!

                     

                    Edi Mavsar, novinar TVS/KP

                     

                    From: Mavsar Edi
                    Sent: Monday, May 05, 2014 4:22 PM
                    To: Mirella Baruca
                    Subject: Udeležba v oddaji Izostritev 8.5.2014

                     

                    Spoštovani!

                    Na podlagi dopisa kolegice E. Carl, naslovljenim na UP 29.4. 2014, potrjujem, da v aktualni polurni tedenski oddaji Izostritev nameravamo osvetliti okoliščine in vsebinske pomisleke, ki izhajajo iz Javnega poziva rektorju.

                    Oddaja bo na sporedu ta četrtek 8.5. 2014 ob 18. uri na TV Koper.

                    Udeležbo v oddaji sta doslej potrdila g. ......... (nekdanji rektor, op. MB) in ga. .......... (prvopodpisnica Poziva rektorju, op. MB), podpisnika pod vsebino Javnega poziva, v studio pa vabimo, kot izhaja že iz predhodnega dopisa, tudi rektorja g. Marušiča. Prosimo da nam udeležbo potrdite čim prej.

                    Zakaj izbor teme v tem trenutku? V javnem interesu je, da akterji s svojimi argumenti nastopijo v javnosti odkrito, da si bo ta lažje ustvarila mnenje, kje se dejansko skriva resnica.

                    Lep pozdrav!

                    Edi Mavsar, novinar TVS/KP                    -------- Izvirno sporočilo --------
                    Od: Carl Evgenija
                    Datum: 29. 04. 2014 10:15 (GMT+01:00)
                    Za:
                    mirella.baruca@upr.si
                    Zadeva:

                    Pozdravljeni, 

                    s kolegom Edijem Mavsarjem pripravljava oddajo o aktualnih razmerah in dogajanju na UP. Zato v studio vabiva rektorja Dragana Marusica. Oddaja Izostritev bo v cetrtek, 8.5. 2014, ob 18.uri. 

                    Prosiva za potrditev udelezbe do ponedeljka 5.5., in sicer na moj ali elektronski naslov kolega Mavsarja, kamor lahko naslovite tudi dodatna vprasanja.

                     

                    Hvala in lep pozdrav, 

                    Eugenija Carl,

                    TVSLO , dopisnistvo Koper

                     

                    • V nadaljevanju si lahko ogledate posnetek izjave rektorja UP, prof. dr. Dragana Marušiča.

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    13. 5. 2014 - Objavljamo odločitev Okrajnega sodišča v zvezi s tožbo odgovorne urednice TV KP, Barbare Kampostop

                     

                    Včeraj je Univerza na Primorskem prejela sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je zaradi formalne pomanjkljivosti zavrnilo tožbeni zahtevek zoper odgovorno urednico TV KP, Barbaro Kampos. Sklep v celoti objavljamo v nadaljevanju.

                    Sodišče je ugotovilo, da zahtevek za popravek v besedilu za objavo ni vseboval datuma oddaje, v katerem je bil objavljen sporni prispevek. V prilogi si lahko ogledate zahtevek za popravek, v katerem je sicer datum oddaje naveden v spremnem besedilu, a ni ponovljen v vsebini popravka za objavo.

                    Spomnimo: dne 20. 3. 2014 je odvetnik Velimir Cugmas po pooblastilu rektorja UP na RTV TV Koper skladno z Zakonom o medijih naslovil zahtevek po popravku zaradi spornega poročanja Eugenije Carl v prispevku z naslovom “UP so pred dnevi spet obiskali kriminalisti” z dne 17. 3. 2014, ko je novinarka neresnično navajala, da je rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič novinarjem in javnosti lagal, ko je novinarjem na tiskovni konferenci dne 05. marca 2014 v zvezi s kriminalistično preiskavo na univerzi navedel, da on tega ni prijavil. V odredbi preiskovalne sodnice, ki so jo kriminalisti izročili ob prihodu na univerzo, namreč piše, da je izdana na podlagi prijave Urada za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance (MF-UNP) z dne 22.11.2012. Tudi niso bile resnične navedbe novinarke, da je rektor, takoj za tem, ko je prejel vprašanja uredništva, obrnil ploščo. O kazenski ovadbi z dne 24.07.2013, ki je bila podana zoper neznane storilce, je namreč Univerza na Primorskem obvestila javnost že dne 28.10.2013 v odgovoru na anonimko iz oktobra 2013. Prav tako je bilo pismo zaposlenim na univerzi pripravljeno že pred postavitvijo vprašanj novinarke. Tudi ne držijo očitki novinarke, da se rektor ne odziva na vprašanja in pozive, saj sta novinarko rektor in predstavnica za odnose z javnostmi Univerze na Primorskem večkrat, tako kot druge novinarje, povabila na pogovor, na katerega pa se ni odzvala.

                    Kot je še navedeno v sklepu, se Okrajno sodišče zaradi manjkajoče sestavine v zahtevku ni spuščalo v presojo navedb pravdnih strank, ki se tičejo same vsebine popravka, saj v ničemer ne bi vplivale na drugačen zaključek sodišča.

                    UP se je na omenjeni sklep že pritožila na Višje sodišče v Ljubljani.

                    V nadaljevanju pa si lahko preberete včerajšnje poročanje (12. 5. 2014) TV KP v Primorski kroniki, v katerem razloga za neutemeljenost našega zahtevka niso navedli.

                    SIMONA HORVAT: Okrajno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbeni zahtevek Univerze na Primorskem zoper odgovorno urednico programa TV Koper Barbara Kampos. Tožbo je univerza vložila, ker je odgovorna urednica zavrnila zahtevek za objavo popravka prispevka novinarke Eugenije Carl objavljenega v Primorski kroniki 17. marca. Sodišče je ugotovilo, da je zahtevek univerze neutemeljen. O morebitni pritožbi bo odločalo Višje sodišče.

                     

                    Datoteke za prenos:

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    13. 5. 2014 - Objavljamo odločitev Okrajnega sodišča v zvezi s tožbo odgovorne urednice TV SLO, Ksenije Horvat Petrovčičtop

                     

                    Včeraj je Univerza na Primorskem prejela sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je upoštevalo tožbeni zahtevek zoper odgovorno urednico TV SLO, Ksenijo Horvat Petrovčič. Sklep v celoti objavljamo v nadaljevanju.

                    Sodišče je razsodilo, da je tožena stranka Ksenija Horvat Petrovčič dolžna objaviti popravek objavljenega obvestila v informativni oddaji Dnevnik med 19.00 in 19.30 uro, v roku 8 dni pod izvršbo, skladno z določili Zakona o medijih. 

                    Vsebina popravka se glasi:

                    V skladu z Zakonom o medijih zahtevamo takojšnjo objavo popravka v nadaljevanju, ki se nanaša na dne 14.01.2014 objavljen prispevek novinarja Edija Mavsarja z naslovom »Na Univerzi na Primorskem so revizorju zaprli vrata« v TV DNEVNIKU, predvajanem na TV SLO 1 med 19.00 in 19:30 uro in nato ponovljenem na TV SLO 3 dne 15.01.2014 ob 1.05 uri.

                    Popravek:  “Na Univerzi na Primorskem poteka revizija”

                    Novinar Edi Mavsar je v prispevku z naslovom “Na Univerzi na Primorskem so revizorju zaprli vrata” navajal dejstva, ki ne držijo, in sicer:

                    1.  Ne drži, da se univerza po dobrih dveh mesecih od razkritja domnevnih nepravilnosti še vedno upira nadzoru in da pred revizorji skriva dokumentacijo. Univerza na Primorskem je namreč v skladu z načelom zakonitosti delovanja v razrešitev spornega pravnega vprašanja, ali je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sploh pristojno, da odredi univerzi revizijo in enostransko izbere revizorja, vložila pred pristojnost sodiščem tožbo, odločitev pa še ni pravnomočna. Prav tako na Univerzi na Primorskem že poteka revizija, ki jo izvaja zunanja revizijska hiša ABC revizija d.o.o. iz Ljubljane.

                    2.  Ne drži, da je rektor Marušič ob pripravi prispevka zavrnil nastop pred kamero, saj je rektor prof. dr. Dragan Marušič sam predlagal, da bo na vsa vprašanja z veseljem odgovoril pred kamero v studiu TV Koper, kot tudi v studiu TV SLO v Ljubljani.

                    3.  Ne držijo navedbe, ki se nanašajo na izdani sklep ministra Pikala, s katerim Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport terja od Univerze na Primorskem vračilo 441.750,42 evra domnevno nenamensko porabljenega denarja za Kampus Livade, in sicer, da se ob pripravi prispevka ni uspelo izvedeti, kako bo rektor denar branil. Dne 14. 1. 2014, je namreč Univerza na Primorskem v sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno na spletni strani Univerze na Primorskem in tudi istega dne posredovano po elektronski pošti vsem medijem, vse medije obvestila o tem, da bo navedeni sklep presojalo sodišče.   


                    Iz sklepa sodišča še izhaja, da mora tožena stranka poravnati UP pravdne stroške v znesku 1.487,15 evrov.  

                    Zoper to sodbo je dopustna pritožba na Višje sodišče v Ljubljani. 

                     

                    Datoteke za prenos:
                     

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    14. 5. 2014 - Odgovor novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carltop

                     

                    Objavljamo odgovor, ki smo ga danes poslali novinarki RTV TV KP Eugeniji Carl in se nanaša na plačila tožb zoper odgovorni urednici TV SLO in TV KP ter novinarja TV KP, Edija Mavsarja in Eugenijo Carl. Novinarki smo poslali tudi celotno vsebino, ki je v tej rubriki objavljena kot odgovor novinarki Primroskih novic z dne 18. 4. 2014 in kjer so objavljene tudi vse navedene tožbe. Iz priloženih potrdil pa je še razvidno, da je prof. dr. Dragan Marušič sam poravnal stroške sodne takse za tožbo, ki jo je osebno vložil zoper novinarko Eugenijo Carl. Tudi ta tožba je dostopna v novici z dne 18. 4. 2014.

                    V nadaljevanju si lahko preberete naš odgovor in vprašanje novinarke.

                    From: Mirella Baruca
                    Sent: Wednesday, May 14, 2014 4:28 PM
                    To: 'Carl Evgenija'
                    Cc: Dragan Marušič
                    Subject: RE: odgovor - EC 14.5.2014

                     

                    Pozdravljeni,

                    na osnovi vaše prošnje z dne 31. 3. 2014 vam v prilogi posredujem potrdila, iz katerih je razvidno plačilo sodnih taks za tožbe zoper odgovorni urednici TV KP in TV SLO, kot tudi zoper oba novinarja TV KP, Edija Mavsarja in vas, Eugenijo Carl. Ti stroški so bili objavljeni na naši spletni strani od 18. 4. 2014 dalje, ko je zanje spraševala novinarka Primorskih novic in jih lahko preberete v nadaljevanju.

                    Obenem še sporočam, da si sicer lahko vse odgovore medijev in naša vprašanja, ki se nanašajo na tožbe zoper omenjene, preberete tudi na naši spletni strani star.www.upr.si v rubriki Vprašanja in odgovori (http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=213&id=2539&preview=true), kjer smo objavili tudi naš današnji odgovor.

                    Lepo vas pozdravljam,

                    Mirella Baruca

                     

                    From: Carl Evgenija
                    Sent: Monday, March 31, 2014 1:43 PM
                    To: Mirella Baruca
                    Cc: Dragan Marušič
                    Subject:

                     

                    Pozdravljeni,

                    še tole sem pozabila  v predhodnem mailu, pa  bom novo vsebino naslovila še na rektorja, glede na to, da je zoper  novinarje in urednike naše hiše vložil  zasebne odškodninske tožbe.

                    Prosim za potrdilo iz katerega bo razvidno, kdo je plačnik sodne takse za vložitev  odškodninskih tožb in priprave tožb zoper dve  urednici in dva novinarja nacionalne TV hiše. Sklepam, da je to rektor plačal iz svojega žepa. Če pa ni, bi prosila za pojasnilo, zakaj je rektorjeve zasebne tožbe plačala UP. In seveda, kolikšen je celoten znesek za takse in pripravo tožb.

                    V kolikor vsega tega ne nameravate razkriti, prosim da izdate odločbo, da bom IP  prijavila molj organa.

                    Hvala in pozdrav,

                     

                    Eugenija Carl, novinarka in urednica TV Slovenija
                    dopisništvo Koper
                    Regionalni RTV center Koper

                     

                      Datoteke za prenos:

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    8. 6. 2014 - Odziv na oddajo Izostritev, predvajano dne 8. 5. 2014, na TV Kopertop

                     

                    Rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič, se "soočenja" v oddaji Izostreno zaradi že dogovorjenih službenih obveznosti ni mogel udeležiti. Kakor smo pojasnili novinarju Ediju Mavsarju dne 7.5. 2014 (http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=213), odgovorni urednici informativnega programa na TV KP, Mojci Bužan Petrič, pa že 5. 5., ob snemanju sodno določenega popravka za TV KP, je bil rektor UP v možnih terminih snemanja oddaje Izostritev službeno odstoten. V oddaji sta tako pred kamero, poleg novinarja in voditelja Mavsarja, nastopila bivši rektor UP, prof. dr. Rado Bohinc, in zaposlena na UP ZRS, doc. dr. Nadja Furlan Štante, dva od podpisnikov Poziva rektorju, v katerem se podpisniki načelno zavzemajo za reševanje odprtih vprašanj v okviru organov univerze, ne pred javnostjo. Kljub temu "načelnemu stališču" pa sta imenovana podpisnika hitela svojo resnico razlagati kar pred televizijskimi kamerami.

                    Ker je njuna "resnica" polna neresnic, polresnic in zamolčevanj, vprašanja novinarja Mavsarja pa so pogosto nekorektno zavajajoča, v nadaljevanju izpostavljamo zgolj nekaj najbolj očitnih dejstev, ki nedvoumno in preverljivo dokazujejo, da interpretacije prof. dr. Bohinca in doc. dr. Furlan Štante ter novinarja Mavsarja močno odstopajo od resnice in dejanskega stanja.


                    1. Novinar Edi Mavsar (v uvodu): “... Marušič se je najprej lotil Darka Darovca, svojega konkurenta v boju za rektorski stol, in dosegel, da je ta moral zapustiti univerzo. V nemilost je padlo tudi vodstvo koprske Humanistike, poskrbel pa je tudi za menjave na Znanstveno-raziskovalnem središču in še bi lahko naštevali…”

                    Rektor UP se ni "lotil" dr. Darovca, pa tudi vodstvo koprske Humanistike ni "padlo v nemilost", temveč je proti dr. Darku Darovcu in dr. Vesni Mikolič vložil utemeljena obtožna predloga. Z odločitvijo Višjega delovnega in socialnega sodišča Republike Slovenije sta tako izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi prof. dr. Darka Darovca na UP, kot tudi razrešitev izr. prof. dr. Vesne Mikolič z mesta dekanje UP FHŠ postali pravnomočni, kar je razvidno tudi iz objave na spletni strani UP, z dne 6. 5. 2014 (http://star.www.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=3326). Ker je bil novinar Mavsar, kakor tudi TV Koper, o tem obveščen, predstavljajo njegove izjave namerno ignoriranje dejstev in grobo zavajanje javnosti.

                     
                    2. Bivši rektor UP, prof. dr. Rado Bohinc, je na vprašanje novinarja o tem, da naj bi za časa njegovega mandata UP dajala predplačila izvajalcem, in da naj bi bila zato univerzi odvzeta evropska sredstva odgovoril, da: “... je to seveda konstrukt …” in: “... mi smo bili izjemno skrbni in odgovorni pri izvajanju teh investicij z vidika zakonitosti, pravilnosti, korektnosti …”

                    V prilogi si je mogoče ogledati izvleček iz gradbene dokumentacije izvajalca GPG d.d. (sedaj v stečaju), iz katerega izhaja, da je izvajalec že za mesec julij 2010 zaračunal vgradnjo oken in vrat v vrednosti 432.307,40 EUR, UP pod vodstvom prof. dr. Bohinca pa mu je to v začetku septembra 2010 tudi plačala. Oken in vrat ob primopredaji rektorjev (bivši rektor prof. dr. Bohinc sedanjemu rektorju prof. dr. Marušiču) na dan 24. 11. 2011 ni bilo najti nikjer na objektu, kar je jasno razvidno iz priloženih fotografij.

                    Priloga: Situacija z dne 28. 2. 2012 na objektu Kampus Livade prva stavba - brez oken in vrat


                    3. Prof. dr. Rado Bohinc je tudi povedal: “...dobil sem prazno blagajno, ko sem prišel. Ko sem odhajal, je bilo na žiro računih fakultet in univerze čez milijon evrov in blizu deset milijonov investicijskih sredstev…”.

                    Navedbe prof. dr. Bohinca o sredstvih, ki naj bi jih zapustil rektorju prof. dr. Marušiču so povsem neresnične. Prof. dr. Marušič je od prof. dr. Bohinca namreč nasledil za 2,8 mio EUR obveznosti iz kredita, porabljenega za investiciji Armerija in Foresterija, in novogradnjo  UP  FTŠ  Turistica  Portorož. UP je trenutno prisiljena odplačevati obroke tega kredita iz sredstev za študijsko dejavnost.

                    Prof. dr. Marušič je od prof. dr. Bohinca nasledil tudi možnost najema 5 mio EUR kredita s poroštvom države, po Zakonu iz leta 2006 (Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev, Ur.l. RS, št. 29/06). Zakon je bil sprejet že v času rektorovanja prof. dr. Lucije Čok, postopek najema tega kredita je v teku, vendar UP še vedno čaka na soglasje Ministrstva za finance.

                    Je pa prof. dr. Marušič od prof. dr. Bohinca na računu res nasledil kar 2,3 mio EUR sredstev za investicijo v Livadah Izola, vendar je bil to t.i. “vroči denar”, saj bi moral biti porabljen najkasneje do 15. 12. 2011 (primopredaja rektorjev pa je, kot smo že navedli, potekala dne 24. 11. 2011). Pri tem je potrebno dodati, da je novo vodstvo UP gradbišče v Livadah našlo v povsem neorganiziranem stanju, saj gradbeni nadzornik (Loka inženiring d.o.o.) že 7 mesecev ni hotel priti na gradbišče zaradi nesoglasij z bivšim vodstvom UP. Brez prisotnosti nadzornika in njegove potrditve računov izvajalcev pa je vsako morebitno plačilo izvajalcem nezakonito. Prav zato je moral rektor, prof. dr. Marušič, z dvema bivšima ministroma (dr. Lukšičem in dr. Turkom) skleniti anekse za podaljšanje rokov porabe tega investicijskega denarja po ureditvi nadzora in gradbišča.
                     

                    4. Prof. dr. Rado Bohinc v oddaji tudi pravi: “...dekani te dni podpisujejo neko pismo vdanosti rektorju, ki spominja na neke čudne čase ali vsaj na čudne kraje, vendarle morajo vedeti, da oni nosijo en velik del odgovornosti za to, da univerza umira, da je 700 študentov manj kot v preteklem letu, da ni nikakršnega razvoja, da so se zaustavili investicijski projekti, da so se zaustavili razvojni projekti glede novih članic.”

                    Izjava prof. dr. Bohinca o upadu števila študentov za 700 je napačna: v študijskem letu 2010/2011 je bilo na UP vpisanih 6566 študentov, v tekočem študijskem letu pa jih je vpisanih 6168, torej 398 manj. Zmanjšanje števila študentov je predvsem posledica vladne odločitve iz leta 2013 o zmanjševanju števila vpisnih mest na družboslovnih programih in demografskega upada v zadnjih letih.

                    Iz spodnje tabele je razvidno, da so generacije, ki so bile vpisane na študij v študijskem letu 2010/2011 (generacije 1987 - 1991), v povprečju štele 24.645 rojstev, generacije, ki so vpisane na študij v študijskem letu 2013/14 (generacije 1990 - 1994), pa le 21.282. Gre torej za skoraj 14% padec številčnosti generacij, medtem ko je študentov UP (seveda, ob upoštevanju vseh razlik) le za 6% manj.

                    leto 19_ _

                    87

                    88

                    89

                    90

                    91

                    92

                    93

                    94

                    št. rojstev

                    27.028

                    26.561

                    24.335

                    23.038

                    22.261

                    20.634

                    20.372

                    20.114


                    Univerza na Primorskem, po vseh merodajnih kazalnikih, v času rektorstva prof. dr. Marušiča (torej v zadnjih dveh letih) izkazuje znatno izboljšanje kakovosti izobraževanja in povečanje znanstveno raziskovalne uspešnosti (pri čemer si, seveda, nikakor ne domišljamo, da je to izboljšanje pripisati predvsem ali izključno rektorstvu prof. dr. Dragana Marušiča). V akademskem prostoru, v nasprotju s političnim, je kakovost dela vrednota, ki je pomembnejša od kvantitete. Univerza je dobra le toliko, kolikor ima dobre učitelje, raziskovalce in študente. Takšnih pa je (in jih bo) na naši univerzi z vsakim letom več. In z vsakim letom bo na njej vedno več znanosti in vedno manj politike.

                    Univerza torej prav v ničemer ne umira, pospešeno umira samo koncept domačijsko-pajdaške univerze samozvanih prvoborcev, ki si na podlagi samoprepričanja o samopomembnosti lastijo domnevno velike zasluge za nastanek in razvoj Univerze na Primorskem.

                    Še nekaj besed o "pismu vdanosti rektorju", ki naj bi ga v tistih dneh, ko je bila oddaja predvajana, podpisovali dekani. Za nikakršno "pismo vdanosti rektorju" ne gre, kar dr. Bohinc sicer dobro ve, se pa na TV dobro sliši. Dekani in direktorji članic UP so podpisali le izjavo, s katero nasprotujejo politiki javnega etiketiranja in diskvalificiranja, kakršno uveljavlja Poziv rektorju, ki sta ga - na častnih mestih - podpisala tudi prof. dr. Bohinc in doc. dr. Furlan Štante. Izjavo so podpisali vsi direktorji, dekani in dekanje UP (razen enega, ki ga je najti med podpisniki Poziva rektorju).


                    5. Doc. dr. Nadja Furlan Štante se v oddaji čuti prizadeto, ker naj bi rektor podpisnike Poziva obtožil, da so tudi pisci anonimk.

                    Rektor je v svojem odgovoru na Poziv, objavljenem tudi na spletni strani UP (http://star.www.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=2541), dne 18. 4. 2014, navedel:

                    »Veseli me, da so številni očitki, ki so se že dolgo pojavljali v obliki anonimk, končno dobili imena in priimke sodelavcev in sodelavk UP, in da se podpisniki Poziva načelno zavzemajo za argumentirano razpravo, transparentnost delovanja UP in razreševanje razhajanj v naših pogledih na ustreznih organih univerze. Upam, da bodo konstruktivno držo zavzeli ob prvi priložnosti.«

                    V intervjuju za Siol, objavljenem dne 02.05.2014 http://www.siol.net/novice/rubrikon/siolov_intervju/2014/05/dragan_marusic_2.aspx, pa je rektor na vprašanje novinarja, “Pa vaša prihodnost?”, odgovoril:

                    “Zanjo se ne bojim, zavezan sem namreč predvsem znanosti. Nekateri moji nasprotniki pa namesto znanstvenih člankov očitno raje pišejo anonimke, "pozive rektorju", pisma podpore, včasih se vedejo, kot da je ta univerza njihova trajna last. Zdi pa se mi nesmiselno bojevati z anonimneži, če vendarle vemo, da je moral nekdo napisati anonimno pismo, da nekdo klicari na računsko sodišče, naj vendarle preverijo tega zloglasnega rektorja… Te stvari se ne porodijo same od sebe, to ni božja stvaritev, za njimi so ljudje z rokami, nogami in umom.”

                     

                    Iz citiranih odgovorov nedvoumno izhaja, da rektor pozdravlja dejstvo, da so povsem enaki očitki, ki so se prej ponavljali v anonimkah (in, zanimivo, v številnih novinarskih vprašanjih), sedaj opremljeni s podpisi avtorjev in njihovih podpornikov. Zakaj? Ker se je na očitke, ki ne skrivajo avtorstva, mogoče in smiselno odzvati z argumenti in jih ovreči, s pretežno enakimi očitki anonimnežev pa se je neplodno in nesmiselno bojevati.

                    Ne držijo torej pritožbe doc. dr. Nadje Furlan Štante, da naj bi rektor enačil podpisnike poziva s pisci anonimk; kdo je dejansko pisal anonimke z neresničnimi in žaljivimi obdolžitvami, kar je kaznivo dejanje, so dolžni ugotoviti za to pooblaščeni preiskovalni organi, in ne rektor. Težko, če že ne kar nemogoče, pa je spregledati, da so si obtožbe iz anonimk in obtožbe iz Poziva rektorju na moč podobne.

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    20. 6. 2014 - Odgovor novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carltop

                     

                    Objavljamo korespondenco z novinarko Eugenijo Carl, ki se nanaša na njena vprašanja in naše odgovore v zvezi s sodelovanjem med UP in odvetnikom Velimirjem Cugmasom. Ob tem dodajamo, da smo novinarki v preteklih odgovorih že posredovali podatke, ki se nanašajo na sodelovanje z odvetnikom Cugmasom.

                    From: Mirella Baruca [mailto:mirella.baruca@upr.si]
                    Sent: Friday, June 20, 2014 3:51 PM
                    To: Carl Evgenija
                    Subject: RE: Odgovor na vprašanje z dne 13. 6. 2014 - EC

                    Spoštovani,

                    vaše zadnje e-sporočilo z dne 13. 6. 2014 nas je presenetilo.

                    Na UP namreč nimamo informacij o kakršnemkoli predkazenskem postopku iz navedenega razmerja. Menimo, da ni nobene podlage, da bi le-ta tekel v zadevi, ki jo navajate. Glede na vam pojasnjene pravne in dejanske okoliščine utemeljeno sklepamo, da ste dezinformirani oz. da ste kaj zmotno dojeli ali pomešali. Namreč razlogov za sum, ki ga navajate, ni.

                    Vsi indici, temelječi na »anonimki«, ki napačno opisuje stanje, ki ste ga v svojih vprašanjih tudi povzemali, so namreč z našimi odgovori, podkrepljenimi z dokazili, odpravljeni. Da je postopanje UP v fazi sklenitve in dopolnjevanja (aneksiranja) pogodbe z odvetnikom zakonito, dokazuje tudi strokovni članek mag. Maje Potočnik, objavljen v Pravni praksi št. 23, dne 12. 6. 2014, »Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z vidika prava javnega naročanja«. Avtorica namreč na strani IV v 2. odstavek zapiše: »Zakon pa za storitve s Seznama B ne določa obveznosti javne predhodne objave o izvedbi javnega naročila, izvedbe postopka javnega naročila, spoštovanje določb, ki se nanašajo na dokazovanje obveznih pogojev, pregledovanje ponudb in dopolnjevanje formalno nepopolnih ponudb in podobno. Zato za ta javna naročila ne veljajo določbe o naročanju dodatnih storitev prek posebnega postopka javnega naročanja, kakor to velja za vse ostale storitve iz seznama A.« 

                    Poudarjamo tudi, da je faza predkazenskega postopka tajna. Tajnost tega dela postopka jamčijo določbe ZKP. Zastavlja se nam vprašanje, kako bi do takega podatka lahko prišla novinarka – javna uslužbenka in ga tudi razkrila. Kaj takega je neverjetno oziroma vodi v utemeljen sklep, da v primeru dejanskosti vašega podatka, gre za zavestno delovanje škodovanja ugledu UP in nedopustnega »zaslišanja« z metodo skrivanja za javnim interesom.

                    Lepo pozdravljeni,

                    Mirella Baruca 
                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                    Expert Consultant for PR
                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510
                    http:    star.www.upr.si


                    From: Carl Evgenija
                    Sent: Friday, June 13, 2014 2:01 PM
                    To: Mirella Baruca
                    Subject:

                    Pozdravljeni,

                    prosim za odgovor, ali bi želel rektor vpogledati v pogodbo med UP in odvetnikom Cugmasom z dne 1.3. 2012,  ki  jo zanikate, ki pa  na koncu nosi tako oba podpisa kot žiga, tako da bi težko  govorili o  odsotnosti ali, kot zapišete, disenz volj pogodbenikov in za neobstoječo pogodbo.

                    Tako bi bilo najlažje. Rektor pogleda pogodbo in jo komentira.

                    Ali vam je znano, da zaradi sumov  o nezakonitostih povezanih s sklenitvijo pogodbenega razmerja med UP in odvetnikom Cugmasom, poteka predkazenski postopek?

                    Hvala za odgovore in pozdrav,

                    Eugenija Carl, novinarka in urednica TV Slovenija
                    dopisništvo Koper
                    Regionalni RTV center Koper
                    Ulica OF 12
                    6000 Koper
                     

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    12. 6. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carltop

                     

                    From: Mirella Baruca
                    Sent: Thursday, June 12, 2014 3:40 PM
                    To: Carl Eugenija
                    Subject: Odgovori EC na dodatna vprašanja z dne 2. 6. in 4. 6. 2014
                    Importance: High

                    Spoštovani,

                     

                    v nadaljevanju vam posredujem odgovore na vaša dopolnjena vprašanja z dne 2. 6. 2014 in 4. 6. 2014, ki se nanašajo na naše odgovore z dne 22. 4. 2014. Vljudno prosim, da se tudi sami držite rokov, ki so skladno z Zakonom o medijih predvideni za zahtevanje dodatnih pojasnil v zvezi z že podanimi odgovori.

                     

                    Lepo vas pozdravljam,

                     

                    Mirella Baruca
                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                    Expert Consultant for PR
                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510
                    http:    star.www.upr.si

                     

                     

                    ODGOVORI ZA EUGENIJO CARL NA ZAHTEVANA POJASNILA IN DODATNO POSTAVLJENA VPRAŠANJA Z DNE 2. 6.  IN 4. 6. 2014 (VEZA - ODGOVOR UP Z DNE 22. 4. 2014)

                    Pozdravljeni,

                    glede na vašo zahtevo po dodatnih pojasnilih in v zvezi z vašimi dopolnjenimi vprašanji z dne 2. 6. 2014 in dne 4. 6. 2014, vam podajamo naslednji odgovor:

                     

                    "Glede na to, da vaša navedba, da naj bi bila med UP in odvetnikom Cugmasom sklenjena pogodba s 13 členi, datirana z dnem 1. 3. 2012, ne drži, tudi ni možno odgovoriti, na podlagi katerega dokumenta naj bi prenehala veljati oz. postala nična. Ker je za veljavno sklenjeni pravni posel potreben konsenz volj pogodbenikov, v primeru odsotnosti konsenza do sklenitve pravnega posla ne more priti, za kar gre v konkretnem primeru. Tudi o razveljavitvi oz. ničnosti ni možno govoriti, zato vam dokumenta, ki bi razveljavljal ali opredelil za nično neobstoječo pogodbo, ne moremo posredovati. V primeru, kot je konkretni, ko gre za neobstoječ pravni posel (saj gre za disenz volj pogodbenikov skleniti ga), manjka namreč predpogoj – torej le veljavno sklenjen pravni posel je možno razveljaviti ali opredeliti za ničnega.

                    Kot vam je bilo že sporočeno, ima odvetnik Velimir Cugmas z UP regulirano pravno razmerje na temelju pogodbe z dne 1. 11. 2009, ki je bila dopolnjena oziroma aneksirana dne 1. 3. 2012. Za sklenitev pogodbe z odvetnikom je imel prof. dr. Dragan Marušič dva pravna temelja – izvorna pooblastila, ki jih imajo dekani in direktorji članic UP za sklepanje pogodb v zvezi s tako imenovano tržno dejavnostjo članic (ki ni natančno opredeljena, kar bo pojasnjeno še v nadaljevanju) in pooblastilo štev.: 1242-77/09 z dne 6. 10. 2009 tedanjega rektorja UP prof. dr. Rada Bohinca, ki je v točki V. izrecno določalo, da je pooblastilo dano tudi za izvajanje javnih naročil v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa, in Navodilom za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku, razen javnih naročil, za katera rektor s sklepom določi, da se izvedejo kot skupna javna naročila za celotno UP (pooblastilo na podlagi vaše zahteve prilagamo v Prilogi 1). Prav tako je bil v okviru tega pooblastila določen tudi način izvajanja pooblastila, in sicer na način, da ima prof. dr. Marušič pooblastilo, da izvede celoten postopek, vključno z izdajo naročilnice ali podpisom pogodbe. Navedeno pooblastilo je tako obsegalo pristojnosti za sklepanje pogodb za pravniške storitve, konkretno tudi za sklenitev pogodbe z dne 1. 11. 2009. V skladu s tem pooblastilom in Pravilnikom o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa ter upoštevajoč dejstvo, da je bil odvetnik Cugmas izmed treh danih ponudnikov najugodnejši ponudnik, je bila tudi sklenjena Pogodba z dne 1. 11. 2009. Slednji pri sklenitvi predmetne pogodbe tako v primerjavi z drugimi odvetniki ni bil v ničemer privilegiran. Ker članica nima pravne subjektivitete in ker je bila pogodba sklenjena na podlagi pooblastila tedanjega rektorja, se šteje, da je bila pogodba sklenjena z UP, pri čemer so se z aneksom z dne 1. 3. 2012 uredila dodatna nepredvidena dela oziroma dodatne pravniške storitve. Vsi dokumenti nosijo datum, s katerim so bili tudi dejansko sklenjeni in ni prišlo do nikakršnega antidatiranja dokumentov.

                    Vesna Mikolič ni imela pooblastila za naročanje odvetniških storitev odvetniške pisarne Senica. Pooblastila prejšnjega rektorja Rada Bohinca so z nastopom novega rektorja prof. dr. Dragana Marušiča prenehala veljati oziroma so bila preklicana. Poleg tega prekoračitev pooblastil ni bil edini razlog za razrešitev Vesne Mikolič, pač pa je bila slednja razrešena tudi in predvsem iz razloga, da kot dekanja Fakultete za humanistične študije Koper (UP FHŠ) ni izvrševala zakonitih sklepov organov univerze oziroma je ravnala v nasprotju z njimi, ko ni organizirala študijskega procesa na članici skladno s finančnimi sredstvi.

                    Pogodbo z omenjenim odvetnikom je presojal tudi zunanji revizor, ki je v svojem poročilu ugotovil, da so »Stroški odvetniških storitev so skladni glede na podpisano pogodbo oz. dodatek k pogodbi in se nanašajo na pravno svetovanje, preostali stroški odvetniških storitev so zaračunani glede na Zakon o odvetniški tarifi.«. Opravil je tudi primerjavo z Odvetniško pisarno Miro Senica in odvetniki d.o.o., s katero je Rektorat UP posloval v letu 2010 in 2011 (v nadaljevanju tudi Pisarna Miro Senica). Izpis iz revizijskega poročila: »Ker je stroškovno najpomembnejša Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o. (takoj po Odvetniku Velimirju Cugmasu), smo preverili stroškovno učinkovitost v primeru, da bi pravno svetovanje nudila omenjena odvetniška pisarna. UP ima s Pisarno Miro Senica sklenjene tri pogodbe o pravnem svetovanju in zastopanju (z dne 4. 5. 2009, 3. 7. 2009 in 10. 12. 2010), ki pa se glede višine stroškov pravnega svetovanja ne razlikujejo. Skupni mesečni strošek pravnega svetovanja Pisarne Miro Senica in ob upoštevanju obsega in narave svetovanja Odvetnika Velimirja Cugmasa bi tako znašal:  

                     

                    • 12 ur mesečno po 200 EUR = 2400 EUR; iz pavšalnih računov Odvetnika Velimirja Cugmasa ocenjujemo, da je porabljen čas na konferencah z rektorjem približno 12 ur mesečno (telefonskega in drugega svetovanja nismo upoštevali). Glede na sklenjene pogodbe s Pisarno Miro Senica znaša strošek 100 EUR za vsake začete pol ure.
                    • 8 ur mesečno po 100 EUR = 800 EUR; Odvetnik Cugmas je opravil 4 mesečne konference v Kopru. Glede na sklenjene pogodbe s Pisarno Miro Senica znaša strošek za čas odsotnosti iz pisarne zaradi poti 50 EUR za vsake začete pol ure. Upoštevali smo relacijo Ljubljana-Koper, trajanje vožnje 1 uro.
                    • Stroški kilometrine bi znašali 313 EUR mesečno in materialni stroški 64 EUR mesečno. Glede na sklenjene pogodbe s Pisarno Miro Senica se obračunajo potni stroški in 2 % materialni stroškov od skupne vrednosti storitev. Mesečni pavšalni znesek, v primeru, da bi storitev nudila Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o. bi tako znašal 3577 EUR.«
                    Sicer pa ta pogodba z odvetnikom Cugmasom ni edina, ki jo ima v tem obdobju UP sklenjeno za nudenje pravne pomoči. Obstajajo tudi pravna razmerja UP oziroma njenih članic z drugimi odvetniki oziroma odvetniške družbe: Odvetništvo Starman Velkavrh, odvetnik Konrad Plauštajner, odvetnik Jurij Srholj, odvetnik Peter Kos, odvetniška pisarna Dušan Korošec, odvetnica Irena Jerman, odvetnik Miha Kunič.

                    Letna poročila UP za leta od 2003 do 2011 so javno objavljena in dostopna na spletni strani UP (http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=82):  

                    in na AJPES-u

                    (http://www.ajpes.si/jolp/rezultati.asp?podrobno=0&naziv=&ulica=&posta=&kraj=&maticna=&davcna=71633065&sifskup=-1&MAXREC=20), kjer si jih lahko tudi pogledate. Članica kot del pravne osebe po kogentnih predpisih ni zavezana sprejemati letnih poročil. Za UP je v poročilih razvidna višina sredstev, ki jih je le-ta ustvarila z izvajanjem svoje primarne dejavnosti, ki jo financira ustanoviteljica Republika Slovenija oziroma pristojno resorno ministrstvo, kakor tudi sredstva, ustvarjena s plačili za storitve, s prodajo storitev na trgu in iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Pri tem gre opozoriti, da zgolj dejstvo, ali je UP FAMNIT imel izredni študij ali ne, ni odločujoče za ugotovitev prihodkov UP oziroma njenega dela prihodkov, pridobljenih iz tržne dejavnosti.

                    Naj vas opozorimo na članek, objavljen v Pravni praksi dne 22. 5. 2014, avtorice Milena Basta Trtnik, ki v svojem znanstvenem prispevku »Financiranje in opravljanje tržne dejavnosti izvajalcev javne službe« nedvoumno zapiše:

                    »Po določilu 48. člena ZZ zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.

                    Sredstva za delo zavod dobiva tudi s plačili za storitve, ki jih izvedejo uporabniki storitev. Ta sredstva ne predstavljajo tržne dejavnosti javnega zavoda. Cena je predpisana in regulirana v okviru javne službe  s strani javnega subjekta, ki je pristojen za zagotavljanje te javne službe. Taki »nejavni viri« kot sredstvo za financiranje javne službe so (do)plačila staršev za oskrbo in varstvo otrok v vrtcih, v katerih se izvaja tovrstna javna služba, plačila oskrbovancev ali sorodnikov za skrb starostnikov v domovih za ostarele ali plačila šolnine izrednih študentov za študij na javno veljavnih programih visokošolskega in univerzitetnega programa. Do nejavnega financiranja javne službe pride takrat, ko v javnih virih ni zagotovljenih dovolj sredstev, ki bi pokrila zakonsko predvideni obseg in kakovost predpisane javne službe v zakonu. /…/

                     

                    ZZ ne podaja definicije tržne in dopolnilne dejavnosti, ki se izvaja s prodajo blaga in storitev na trgu.  Z opravljanjem gospodarske oziroma tržne dejavnosti, ki jo zavod izvaja v okviru svoje registrirane dejavnosti, predstavlja prodaja blaga in storitev na trgu dopolnilno dejavnost. Za prodajo blaga in storitev na trgu je značilno, da jo osebe opravljajo tako, kot velja za gospodarske subjekte, in s ciljem ustvarjati dobiček. /…/ Gre torej za dejavnost, ki je povezana z javno, ne pomeni pa več zakonsko predpisanega obsega javne službe.  Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu definirani kot prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, ki jih je posredni proračunski uporabnik pridobil z dejavnostjo, ki jo je opravljal poleg javne službe, kakor je opredeljena v področnih zakonih, nacionalnih programih in njegovem ustanovitvenem aktu, in tudi kot prihodki, ki jih je uporabnik proračuna pridobil na javnih razpisih za mednarodne projekte.«


                    Odgovoru je priložena priloga: Pooblastilo dekanu UP FAMNIT št. 1242-77/09 z dne 6. 10. 2009.

                     

                     Od: Carl Evgenija
                    Poslano: 4. junij 2014 10:11
                    Za: Mirella Baruca
                    Zadeva:

                    Pozdravljeni,

                     

                    vezano na pogodbena razmerja Up z odvetnikom Cugmasom zastavljam še naslednja vprašanja: 

                    glede na vaš odgovor: »Vprašanje ni razumljivo oz. je dvoumno zapisano. Kljub temu odgovarjamo. Z odvetnikom Cugmasom je sklenjena ena pogodba, in sicer jo je sklenila UP FAMNIT, torej članica kot del UP. Ker gre pravna subjektiviteta skladno odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-34/94 le univerzi (ne pa članici – gre le za eno pravno osebo) je tudi za primer navedene pogodbe zlasti ob dejstvu nedvoumno zapisanega aneksa oz. dodatka z dne 01.03.2012 ugotoviti, da je pogodba z dne 01.11.2009 sklenjena s pravno osebo UP.«…me zanima:

                     

                     -          Če gre pravna subjektiviteta samo Univerzi, na podlagi česa je mogoče trditi, da je pogodba, ki jo je 2009 z odvetnikom Cugmasom za Famnit sklenil tedanji rektor Marušič,  sklenjena z UP ?

                    -          Če bi bila pogodba sklenjena z UP, bi bila lahko sklenjena le na podlagi pooblastila tedanjega rektorja  Rada Bohinca ? Ali je bila?

                    -          Ali je pooblastilo, ki je dano članicam obsegalo pristojnosti za sklepanje pogodb za pravniške storitve?

                    -          Prosim za  dokument pooblastila, iz katerega  izhaja in je nedvoumno razvidno, da je imel tedanji dekan FAMNIT Dragan Marušič od rektorja Rada Bohinca prenesene pristojnosti za sklepanje pogodb z odvetniškimi družbami oziroma odvetniki.

                    -          Po katerem členu pooblastila je dekan Marušič sklenil pogodbo z odvetnikom Cugmasom?

                    -          Ali je pooblastilo, ki ga je imel Dekan Famnit Marušič enako pooblastilu , ki ga je imela dekanja Vesna Mikolič, ki je bila kasneje razrešena  zaradi očitkov prekoračitve  rektorjevih pooblastil pri naročanju odvetniških storitev pisarne Senica?

                     -          Na podlagi česa  je rektor Marušič leta 2012 sklenil aneks k pogodbi?  Na podlagi česa ste se odločili prav zanj?

                    -          Zakaj je imel  odvetnik Cugmas prednost pred katerim koli odvetnikom, s katerim je do leta 2012 imela katera koli članica že sklenjeno pogodbo?

                    -          Na podlagi katerih pravnih temeljev je UP sklenila aneks k pogodbi, glede na to, da gre za drug pravni subjekt- ne več za članico, pač pa za univerzo in če gre za svetovanje rektorju in ne več dekanu- torej gre tudi za druge vsebine?

                    -          -Prva pogodba 2009 je sklenil Famnit, kot se zapisali, na podlagi izvirne pristojnosti ( torej iz tržnih sredstev), aneks ali dodatek, kot ga imenujete, pa je bil nato sklenjen  z drugo pravno osebo- UP kako to komentirate?

                    -          Glede na vaš odgovor: »Da. Pogodbo je sklenil na temelju izvirne pristojnosti po 24., 63. in 65. členu Statuta (da sam zastopa članico). Imel je pa tudi od rektorja prenesena pooblastila, tako kot drugi dekani in direktorji članic«me zanima:

                     V tem odgovoru trdite, da je bila pogodba leta 2009  sklenjena na temelju izvirne pristojnosti, torej iz tržnih sredstev. V glavi in podpisu te iste pogodbe pa jasno piše » na podlagi pooblastila«. Prosim za pojasnilo.

                    -          V prvi pogodbi iz leta 2009 ne piše , da je bilo izvedeno javno naročilo, na podlagi katerega je bil izbran Cugmas, v aneksu pa, da je bilo izvedeno JN.

                    -          - Na podlagi česa velja isto javno naročilo, če gre za drugo pravno osebo in če sta vmes minili 2 leti in pol?

                    -          - Kje in kdaj je bilo objavljeno obvestilo o oddaji  javnega naročila ? Prosim za dokument , iz katerega bodo jasno razvidni objava, datum , predmet naročila…

                    -          Prosim tudi za računovodski izpisek, iz katerega bo jasno in nedvoumno mogoče razbrati, da je Famnit  stroške odvetniških storitev poknjižil na tržno dejavnost ( na podlagi, kot ste zapisali, izvirne pristojnosti)

                    Glede na vaš odgovor: ….«Iz odgovora je torej tudi razvidno, da pogodba s 13 členi, ki jo navajate, ni podlaga medsebojnega pogodbenega odnosa med odvetnikom in UP, pač pa že citirana in aneksirana pogodba, ki ima 14 in ne 13 členov. Pogodba s 13. členi in datumom 01.03.2012, ki jo navajate, ni veljavni pravni posel.«…., sem nekaj vprašanj poslala že včeraj, jih pa dopolnjujem:

                    Zakaj je posel neveljaven, če pogodba z dne 1.3.2012 obstaja in vsebuje vse elemente pravno veljavne pogodbe ?

                    Če pogodba ni veljavna, zakaj je bila sklenjena in podpisana ?

                    Ali ste jo naknadno razveljavili? S katerim pravnim aktom? ( tu sem že v predhodnem mail sporočilu prosila za dokument, ki je razveljavil pogodbo)

                    Ali se je potemtakem, ko je bila pogodba razveljavljena, sklepal aneks kasneje in z datumom za nazaj?

                    Hvala za odgovore in dokumente. V kolikor menite, da jih ne morete posredovati, prosim, če izdate odločbo, s katero se bom obrnila na informacijsko pooblaščenko.

                     

                    Pozdrav,

                     

                    Eugenija Carl, novinarka in urednica TV Slovenija
                    dopisništvo Koper
                    Regionalni RTV center Koper
                    Ulica OF 12
                    6000 Koper

                     

                    Od: Carl Evgenija
                    Poslano: 2. junij 2014 10:19
                    Za: Mirella Baruca
                    Zadeva: RE: Odgovori EC - 22. 4. 2014 na vprašanja z dne 15. 4. 2014

                     

                    Pozdravljeni,

                     

                    Glede naslednje dikcije iz vašega spodnjega  odgovora:

                    ». Iz odgovora je torej tudi razvidno, da pogodba s 13 členi, ki jo navajate, ni podlaga medsebojnega pogodbenega odnosa med odvetnikom in UP, pač pa že citirana in aneksirana pogodba, ki ima 14 in ne 13 členov. Pogodba s 13. členi in datumom 01.03.2012, ki jo navajate, ni veljavni pravni posel » 

                    ….dopolnjujem vprašanja.

                    Pogodba  o izvajanju pravne pomoči med UP in odvetnikom Cugmasom je bila  1.3. 2012 obojestransko podpisana s strani obeh strank, prav tako ima  datum in žig , kar pomeni, da je imela/ ima  vse elemente veljavnosti oz pravnosti posla.

                    Ker ste v odgovoru zapisali, da pogodba ni veljaven pravni posel,  prosim za odgovor, na podlagi katerega dokumenta / akta je prenehala veljati oz. postala nična ?

                    Prosim tako za fotokopijo pogodbe, ki po vaših trditvah ni veljavni pravni akt, kot tudi za  dokument, s katerim ste jo razveljavili ali jo opredelili za nično.

                    Vezano na sklenitev prve pogodbe z omenjenim odvetnikom, torej tiste leta 2009, za katero trdite, da soglasje tedanjega rektorja ni bilo potrebno, saj  je bila sklenjena  na podlagi tržnih dejavnosti, pa prosim za podatke  iz letnega poročila  o tem, koliko sredstev iz tržne dejavnosti je imel Famnit v letih med 2008-20011 ( za vsako leto posebej).

                    Prosim tudi za izpisek iz letnih   poročil,  iz katerega bodo razvidni prihodki iz tržne dejavnosti.

                    Zanima me še, ali je v omenjenem obdobju Famnit imel izredni študij?

                     

                     

                    Hvala in lep pozdrav,

                    Eugenija Carl

                     

                    From: Mirella Baruca [mailto:mirella.baruca@upr.si]
                    Sent: Tuesday, April 22, 2014 8:11 PM
                    To: Carl Evgenija
                    Subject: Odgovori EC - 22. 4. 2014 na vprašanja z dne 15. 4. 2014

                    Pozdravljeni,

                     

                    v nadaljevanju vam posredujem odgovore na vaša vprašanja z dne 15. aprila 2014, prejeta ob 10:45 uri.
                    Odgovori in vprašanja so objavljena tudi na spletni strani UP, v rubriki Vprašanja in dogovori medijem: http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=213.

                     

                    Lep pozdrav,
                    Mirella Baruca

                     

                     

                    1.       Zanima me, kdaj je bila podpisana pogodba med UNIVERZO NA PRIMORSKEM in odvetnikom Cugmasom za izvajanje pravne pomoči?

                    Odgovor UP: Pogodba je bila podpisana dne 01.11.2009, aneks oz. dopolnitev pa 01.03.2012.

                     

                    2.       Zakaj nosita aneks k pogodbi o izvajanju pravne pomoči med FAMNIT-om in odvetnikom Cugmasom in pogodba o izvajanju pravne pomoči, sklenjena med UP in odvetnikom Cugmasom isti datum, 01.03.2012?

                     

                    Odgovor UP: Vprašanje ni razumljivo oz. je dvoumno zapisano. Kljub temu odgovarjamo. Z odvetnikom Cugmasom je sklenjena ena pogodba, in sicer jo je sklenila UP FAMNIT, torej članica kot del UP. Ker gre pravna subjektiviteta skladno odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-34/94 le univerzi (ne pa članici – gre le za eno pravno osebo) je tudi za primer navedene pogodbe zlasti ob dejstvu nedvoumno zapisanega aneksa oz. dodatka z dne 01.03.2012 ugotoviti, da je pogodba z dne 01.11.2009 sklenjena s pravno osebo UP.

                     

                    3.       Kdaj in kje je bil objavljen javni razpis za izbiro odvetnika, ki bo opravljal pravno pomoč za pravno entiteto Univerze na Primorskem?

                     

                    Odgovor UP: Določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) ne zavezujejo UP k izvedbi postopka javnega razpisa v primeru naročanja pravnih storitev. Predmet sklenjene pogodbe o izvajanju pravne pomoči so namreč pravne storitve v smislu Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah, objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list, št. 18/27) – seznam storitev B, zaradi česar naročnik pri sklenitvi pogodbe na podlagi 2. odstavka 20 člena ZJN ni zavezan k oddaji naročila za odvetniške storitve. Naročnik je bil zavezan pri sklenitvi pogodbe o izvajanju pravne pomoči upoštevati zgolj določbe ZJN-2 o opredelitvi predmeta naročila ter o objavi obvestila o oddaji naročila, kar je bilo v celoti spoštovano.

                     

                    V prilogi 1 vam pošiljamo zapisnik o odpiranju ponudb, št. javnega razpisa 1-JK/2009-MO-ZM z dne 19.10.2009 (obrazec št. 4), iz katerega je razvidno, kateri ponudniki so pri oddaji javnega naročila sodelovali in kateri ponudnik je bil izbran ter razlog izbire.  

                     

                    4.       Kdo vse se je prijavil?

                     

                    Odgovor UP:  Odgovor je razviden iz priloženega obrazca št. 4 (priloga 1). Prijavili so se:  odv. Andrej Hostnik, odv. Iztok Brumec in odv. Velimir Cugmas.

                     

                    5.       Prosimo za fotokopijo pogodbe o izvajanju pravne pomoči med UP in odv. Velimirjem Cugmasom, ki vsebuje 13 členov in nosi datum 01.03.2012. To pogodbo je po mojih informacijah od UP zahtevala tudi KPK. S tem seveda ne mislim na dokument dodatek št. 1 k pogodbi o izvajanju pravne pomoči št. 1-14-MD/2009 z dne 01.11.2009.

                     

                    Odgovor UP: Pri vprašanju omenjate zahtevek oz. zahtevo KPK za posredovanje podatkov zaradi prijave o domnevnih nepravilnostih glede poslovanja UP z odvetnikom Cugmasom.

                     

                    Sporočamo vam, da je zadeva na KPK zaključena, saj je bilo po predhodnem preizkusu prijave ugotovljeno, da se je obravnava prijave zavrnila. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Kljub temu dejstvu vas seznanjamo s celotnim odgovorom, ki je v zvezi odvetnika Cugmasa, ki ga je KPK vodila pod opr. št. 06210 161/2013, bil temu organu poslan 21.03.2013. Iz odgovora je torej tudi razvidno, da pogodba s 13 členi, ki jo navajate, ni podlaga medsebojnega pogodbenega odnosa med odvetnikom in UP, pač pa že citirana in aneksirana pogodba, ki ima 14 in ne 13 členov. Pogodba s 13. členi in datumom 01.03.2012, ki jo navajate, ni veljavni pravni posel.  

                     

                    Priloga 2: odgovor UP z dne 21.03.2013, naš znak: 183-17/13

                     

                    Mirella Baruca
                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                    Expert Consultant for PR
                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510
                    http:    star.www.upr.si

                     
                    From: Carl Evgenija
                    Sent: Tuesday, April 15, 2014 10:45 AM
                    To: Mirella Baruca
                    Subject:

                     

                    Pozdravljeni,

                    pozivam vas, da mi v roku sedmih dni od prejema odgovorite na naslednja vprašanja in pošljete fotokopijo  pogodbe za katero prosim v zadnji alineji:

                    Zanima me, kdaj je bila podpisana pogodba  med Univerzo na Primorskem in odvetnikom Cugmasom za izvajanje pravne pomoči ?

                    Zakaj nosita aneks k pogodbi  o izvajanju pravne pomoči med Famnitom in odvetnikom Cugmasom  in Pogodba o izvajanju pravne pomoči sklenjena med UP in Cugmasom  isti datum 1. 3. 2012? 

                    Kdaj in kje je bil objavljen javni razpis za izbiro odvetnika, ki bo opravljal pravno pomoč za pravno entiteto Univerza na Primorskem?

                    Kdo vse se je prijavil? 

                     

                    Prosim za fotokopijo Pogodbe o izvajanju pravne pomoči med Univerzo na Primorskem in Velimirjem Cugmasom, ki vsebuje 13 členov in nosi datum 1.3.2012. To pogodbo je po mojih  informacijah od UP zahtevala tudi KPK. S tem  seveda ne mislim  na dokument Dodatek št. 1 k pogodbi o izvajanju pravne pomoči st 1-14-MD/ 2009 z dne 1.11.2009

                     


                    Hvala za odgovore in lep pozdrav,

                     

                    Eugenija Carl, novinarka in urednica TV Slovenija
                    dopisništvo Koper
                    Regionalni RTV center Koper
                    Ulica OF 12
                    6000 Koper

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    7. 7. 2014 - Odgovor novinarki RTV TV KP in RTV TV SLO, Eugeniji Carltop

                     

                    V nadaljevanju objavljamo celotno korespondenco z novinarko Eugenijo Carl, ki nam je danes znova posredovala vprašanje v zvezi z vsebino, za katero je že prejela odgovore. Naš odgovor je bil danes posredovan tudi nadrejenim omenjene novinarke, z vsebino pa smo seznanili tudi informacijsko pooblaščenko.

                    From: Mirella Baruca
                    Sent: Monday, July 07, 2014 6:01 PM
                    To: Eugenija Carl
                    Cc: Barbara Kampos; Mojca Bužan; Sara Jovič; generalni direktor RTV SLO; Ksenija Horvat; Ljerka Bizilj; Irena Ulčar ; Jadranka Rebernik; Darja Slokan; Dragomir Mikelić
                    Subject: Odgovor na vprašanje z dne 7. 7. 2014 - EC
                    Importance: High

                    Spoštovani,

                    dne 20. junija 2014 smo vam v zvezi z omenjenim že odgovorili. Naš odgovor je razviden tudi v vašem današnjem sporočilu. Ker je naša izkušnja z vami taka, da naše odgovore zlorabljate, ostajamo pri objavljanju odgovorov na vaša vprašanja na naši spletni strani in o naši komunikaciji z vami informiramo tudi vaše nadrejene (ter vaše sodelavce) in informacijsko pooblaščenko.

                    Lep pozdrav,

                    Mirella Baruca 
                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                    Expert Consultant for PR
                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510
                    http:    star.www.upr.si


                    From: Carl Evgenija
                    Sent: Monday, July 07, 2014 12:58 PM
                    To: Mirella Baruca
                    Subject: FW: Odgovor na vprašanje z dne 13. 6. 2014 - EC

                    Pozdravljeni,

                    v zvezi s pogodbo med UP in odvetnikom Cugmasom z dne 1.3. 2012,  pripravljamo prispevek, zato sprašujem, ali želi  rektor na to temo podati izjavo pred kamero.

                    Prispevek bomo pripravili  tudi , če se rektor  na našo prošnjo ne bo odzval.

                    Pozdrav,

                    Eugenija Carl,

                    TVSLO

                     

                    From: Mirella Baruca [mailto:mirella.baruca@upr.si]
                    Sent: Friday, June 20, 2014 3:51 PM
                    To: Carl Evgenija
                    Subject: RE: Odgovor na vprašanje z dne 13. 6. 2014 - EC

                    Spoštovani,

                    vaše zadnje e-sporočilo z dne 13. 6. 2014 nas je presenetilo.

                    Na UP namreč nimamo informacij o kakršnemkoli predkazenskem postopku iz navedenega razmerja. Menimo, da ni nobene podlage, da bi le-ta tekel v zadevi, ki jo navajate. Glede na vam pojasnjene pravne in dejanske okoliščine utemeljeno sklepamo, da ste dezinformirani oz. da ste kaj zmotno dojeli ali pomešali. Namreč razlogov za sum, ki ga navajate, ni.

                    Vsi indici, temelječi na »anonimki«, ki napačno opisuje stanje, ki ste ga v svojih vprašanjih tudi povzemali, so namreč z našimi odgovori, podkrepljenimi z dokazili, odpravljeni.  Da je postopanje UP v fazi sklenitve in dopolnjevanja (aneksiranja) pogodbe z odvetnikom zakonito, dokazuje tudi strokovni članek mag. Maje Potočnik, objavljen v Pravni praksi št. 23, dne 12. 6. 2014, »Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z vidika prava javnega naročanja«. Avtorica namreč na strani IV v 2. odstavek zapiše: »Zakon pa za storitve s Seznama B ne določa obveznosti javne predhodne objave o izvedbi javnega naročila, izvedbe postopka javnega naročila, spoštovanje določb, ki se nanašajo na dokazovanje obveznih pogojev, pregledovanje ponudb in dopolnjevanje formalno nepopolnih ponudb in podobno. Zato za ta javna naročila ne veljajo določbe o naročanju dodatnih storitev prek posebnega postopka javnega naročanja, kakor to velja za vse ostale storitve iz seznama A.« 

                    Poudarjamo tudi, da je faza predkazenskega postopka tajna. Tajnost tega dela postopka jamčijo določbe ZKP. Zastavlja se nam vprašanje, kako bi do takega podatka lahko prišla novinarka – javna uslužbenka in ga tudi razkrila. Kaj takega je neverjetno oziroma vodi v utemeljen sklep, da v primeru dejanskosti vašega podatka, gre za zavestno delovanje škodovanja ugledu UP in nedopustnega »zaslišanja« z metodo skrivanja za javnim interesom.

                    Lepo pozdravljeni,

                     

                    Mirella Baruca 
                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                    Expert Consultant for PR
                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510
                    http:    
                    star.www.upr.si

                     

                    From: Carl Evgenija
                    Sent: Friday, June 13, 2014 2:01 PM
                    To: Mirella Baruca
                    Subject:

                    Pozdravljeni,

                    prosim za odgovor, ali bi želel rektor vpogledati v pogodbo med UP in odvetnikom Cugmasom z dne 1.3. 2012,  ki  jo zanikate, ki pa  na koncu nosi tako oba podpisa kot žiga, tako da bi težko  govorili o  odsotnosti ali, kot zapišete, disenz volj pogodbenikov in za neobstoječo pogodbo.

                    Tako bi bilo najlažje. Rektor pogleda pogodbo in jo komentira.

                    Ali vam je znano, da zaradi sumov  o nezakonitostih povezanih s sklenitvijo pogodbenega razmerja med UP in odvetnikom Cugmasom, poteka predkazenski postopek?

                    Hvala za odgovore in pozdrav,

                    Eugenija Carl, novinarka in urednica TV Slovenija
                    dopisništvo Koper
                    Regionalni RTV center Koper
                    Ulica OF 12
                    6000 Koper

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    11. 7. 2014 - Odziv UP na poročanje novinarke RTV TV KP in RTV TV SLO, Eugenije Carltop

                     

                    Objavljamo odziv UP na poročanje Eugenije Carl, novinarke RTV TV KP in RTV TV SLO, dne 9. 7. 2014, v zvezi z domnevnim uničenjem pogodbe, sklenjene z odvetnikom Cugmasom

                    Eugenija Carl je v svojem včerajšnjem prispevku z naslovom »Z Univerzo na Primorskem se spet ukvarjajo kriminalisti in tožilci«, ki je bil predvajan na TV KP, v Primorski kroniki, ob 18.40, in na TV SLO1, v Dnevniku, ob 19.00 uri, ponovno zavajala javnost.

                    Novinarki smo na njena vprašanja o sodelovanju med UP in odvetnikom Velimirjem Cugmasom, ki jih je postavila dne 15. 4. 2014, 2. 6. 2014, 4. 6. 2014, 13. 6. 2014 in 8. 7. 2014 obširno odgovorili. Odgovori so dostopni na spletni strani UP, v rubriki Vprašanja in odgovori medijem.  Odgovorom smo priložili tudi zahtevane dokumente, ki potrjujejo resničnost naših navedb. Tako je iz pooblastila tedanjega rektorja prof. dr. Rada Bohinca (pooblastilo štev.: 1242-77/09, z dne 6. 10. 2009), ki je prav tako dostopno na naših spletnih straneh, razvidno, da NE DRŽI novinarkina trditev, da nekdanji dekan UP FAMNIT, prof. dr. Dragan Marušič, ni imel pooblastila za sklenitev pogodbenega razmerja z zakonito izbranim odvetnikom Velimirjem Cugmasom. Pooblastilo v točki V. je namreč izrecno določalo, da je pooblastilo dano tudi za izvajanje javnih naročil, v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa, in Navodilom za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku, razen javnih naročil, za katera rektor s sklepom določi, da se izvedejo kot skupna javna naročila za celotno UP. Prav tako je bil v okviru tega pooblastila določen tudi način izvajanja pooblastila, in sicer na način, da ima prof. dr. Marušič, kot takratni dekan UP FAMNIT, pooblastilo, da izvede celoten postopek, vključno z izdajo naročilnice ali podpisom pogodbe. Navedeno pooblastilo je tako obsegalo pristojnosti za sklepanje pogodb za pravniške storitve, konkretno tudi za sklenitev pogodbe z dne 1. 11. 2009. V skladu s tem pooblastilom in Pravilnikom o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa ter upoštevajoč dejstvo, da je bil odvetnik Cugmas izmed treh ponudnikov najugodnejši ponudnik, je bila tudi sklenjena Pogodba z dne 1. 11. 2009. Ker članice UP nimajo pravne subjektivitete in ker je bila pogodba sklenjena na podlagi pooblastila tedanjega rektorja je pravno-formalno nedvoumno, da je bila omenjena pogodba sklenjena z UP, pri čemer so se z aneksom z dne 1. 3. 2012 uredila dodatna nepredvidena dela oziroma dodatne pravniške storitve. Vsi dokumenti nosijo datum, s katerim so bili tudi dejansko sklenjeni, pri čemer ni prišlo do nikakršnega antidatiranja dokumentov.

                    Novinarki smo prav tako odgovorili na njeno vprašanje, citiramo, »Ali vam je znano, da zaradi sumov  o nezakonitostih, povezanih s sklenitvijo pogodbenega razmerja med UP in odvetnikom Cugmasom, poteka predkazenski postopek?« Odgovor UP: »Vaše zadnje e-sporočilo z dne 13. 6. 2014 nas je presenetilo. Na UP namreč nimamo informacij o kakršnemkoli predkazenskem postopku iz navedenega razmerja. Menimo, da ni nobene podlage, da bi le-ta tekel v zadevi, ki jo navajate. Glede na vam pojasnjene pravne in dejanske okoliščine utemeljeno sklepamo, da ste dezinformirani oz. da ste kaj zmotno dojeli ali pomešali. Namreč razlogov za sum, ki ga navajate, ni. Poudarjamo tudi, da je faza predkazenskega postopka tajna. Tajnost tega dela postopka jamčijo določbe ZKP. Zastavlja se nam vprašanje, kako bi do takega podatka lahko prišla novinarka – javna uslužbenka in ga tudi razkrila. Kaj takega je neverjetno oziroma vodi v utemeljen sklep, da v primeru dejanskosti vašega podatka, gre za zavestno delovanje škodovanja ugledu UP in nedopustnega »zaslišanja« z metodo skrivanja za javnim interesom.« Odgovor je v celoti dostopen na spletni strani UP: http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=213.

                    Tudi izjava novinarke o tem, da so prejemki odvetnika s strani UP »eksplodirali« v letošnjem letu, je hudo pomanjkljiva in namerno zavajajoča, saj je bila Eugenija Carl celovito seznanjena s stroškovno učinkovitostjo sodelovanja z odvetnikom Cugmasom. Novinarki smo namreč v odgovorih pojasnili, da je pogodbo z odvetnikom Cugmasom presojal tudi zunanji revizor in jo seznanili z njegovimi ugotovitvami: »V svojem poročilu je revizor ugotovil, da so »Stroški odvetniških storitev skladni glede na podpisano pogodbo oz. dodatek k pogodbi in se nanašajo na pravno svetovanje, preostali stroški odvetniških storitev so zaračunani glede na Zakon o odvetniški tarifi.«. Revizor je opravil je tudi primerjavo z Odvetniško pisarno Miro Senica in odvetniki d.o.o., s katero je Rektorat UP posloval v letu 2010 in 2011 (v nadaljevanju tudi Pisarna Miro Senica). Revizijsko poročilo v zvezi s tem navaja: »Ker je stroškovno najpomembnejša Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o. (takoj po Odvetniku Velimirju Cugmasu), smo preverili stroškovno učinkovitost v primeru, da bi pravno svetovanje nudila omenjena odvetniška pisarna. UP ima s Pisarno Miro Senica sklenjene tri pogodbe o pravnem svetovanju in zastopanju (z dne 4. 5. 2009, 3. 7. 2009 in 10. 12. 2010), ki pa se glede višine stroškov pravnega svetovanja ne razlikujejo. Skupni mesečni strošek pravnega svetovanja Pisarne Miro Senica in ob upoštevanju obsega in narave svetovanja Odvetnika Velimirja Cugmasa bi tako znašal:

                    • 12 ur mesečno po 200 EUR = 2400 EUR; iz pavšalnih računov Odvetnika Velimirja Cugmasa ocenjujemo, da je porabljen čas na konferencah z rektorjem približno 12 ur mesečno (telefonskega in drugega svetovanja nismo upoštevali). Glede na sklenjene pogodbe s Pisarno Miro Senica znaša strošek 100 EUR za vsake začete pol ure.
                    • 8 ur mesečno po 100 EUR = 800 EUR; Odvetnik Cugmas je opravil 4 mesečne konference v Kopru. Glede na sklenjene pogodbe s Pisarno Miro Senica znaša strošek za čas odsotnosti iz pisarne zaradi poti 50 EUR za vsake začete pol ure. Upoštevali smo relacijo Ljubljana-Koper, trajanje vožnje 1 uro.
                    • Stroški kilometrine bi znašali 313 EUR mesečno in materialni stroški 64 EUR mesečno. Glede na sklenjene pogodbe s Pisarno Miro Senica se obračunajo potni stroški in 2 % materialni stroškov od skupne vrednosti storitev. Mesečni pavšalni znesek, v primeru, da bi storitev nudila Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o., bi tako znašal 3577 EUR.«

                    Iz revizijskega poročila je torej nedvoumno razvidno, da bi bil pavšalni stroški Pisarne Miro Senica ZA SKORAJ 50% VIŠJI OD PAVŠALNIH STROŠKOV ODVETNIKA CUGMASA. Sicer pa pogodba z odvetnikom Cugmasom ni edina, ki jo ima v tem obdobju UP sklenjeno za nudenje pravne pomoči. Obstajajo tudi pravna razmerja UP oziroma njenih članic z drugimi odvetniki oziroma odvetniškimi družbami: Odvetništvo Starman Velkavrh, odvetnik Konrad Plauštajner, odvetnik Jurij Srholj, odvetnik Peter Kos, odvetniška pisarna Dušan Korošec, odvetnica Irena Jerman in odvetnik Miha Kunič.

                    Novinarka nas (UP) tudi ni spraševala, ali je listina (pogodba o sodelovanju med odvetnikom Cugmasom in UP z dne 1. 3. 2012) uničena, kot je to sama navedla v prispevku, temveč, ali ta listina obstaja. Naš odgovor na njeno vprašanje je bil: »Pogodba s 13. členi in datumom 01. 03. 2012, ki jo navajate, ni veljavni pravni posel.« 

                    Spomnimo naj tudi, da je UP zoper novinarko Eugenijo Carl dne 25. 3. 2014 vložila tožbo zaradi namernega neresničnega poročanja in žalitve rektorja prof. dr. Dragana Marušiča, kot tudi krnitve ugleda in dobrega imena Univerze na Primorskem. Zdi se,,da Eugenija Carl prav zato namerno objavlja zavajajoče prispevke, z namenom diskreditacije tako UP, kot tudi odvetnika, ki je po pooblastilu UP tožbo vložil. Ne glede na to, da je v kodeksu, ki ga je sprejelo Društvo novinarjev Slovenije, v poglavju »Konflikti interesov«, v 24. točki zapisano, citiramo, »če je novinar vpleten v dogodke, o katerih poroča, ali je v konfliktu interesov, mora to razkriti oziroma se mora kot novinar izločiti«, novinarka Eugenija Carl še vedno poroča o UP, kakor  tudi o odvetniku, ki je tožbo vložil.

                    Obenem tudi Pravilnik Častnega razsodišča Združenja novinarjev in publicistov Slovenije, ki je stopil v veljavo dne 11. junija 2011, v sedmem členu določa, da, citiramo, »Pomembna dejstva ne smejo biti napačno predstavljena ali zamolčana. Naslovi, napovedi ali povzetki morajo jasno odražati bistvo sporočila. Uporabnik mora biti opozorjen na kakršno koli možnost manipulacije z besedilom ali sliko in na možne konflikte interesov.«

                    V obravnavanem primeru je torej novinarka ponovno kršila novinarska pravila. Posledica njenega zavajanja, četudi bi to bilo storjeno iz nezavedne malomarnosti, pa je lahko tudi odškodninska odgovornost medija.

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    15. 7. 2014 - Objavljamo vsebine popravkov, ki smo jih naslovili na TV KP, TV SLO 1 in MMC RTV SLOtop

                     

                    Potem ko je Eugenija Carl v svojem prispevku na TV KP Capodistria in na TV SLO 1, kakor tudi na spletnem portalu MMC RTV SLO preteklo sredo, 9. 7. 2014, in soboto, 12. 7. 2014, ponovno zavajala javnost, je UP na uredništva naslovila zahtevke za popravke.

                    V nadaljevanju objavljamo zahtevke: 

                    Objavljamo tudi korespondenco med predstavnikom Policijske uprave Koper (PUK), Dimitrijem Marušičem, in novinarko, Eugenijo Carl, iz katere ne izhaja, da so novinarki na PUK potrdili, da na rektorja UP, prof. dr. Dragana Marušiča, leti sum uničenja uradnega dokumenta. Niti vprašanje novinarke niti odgovor predstavnika PUK namreč nikjer ne omenjata rektorja UP, prof. dr. Dragana Marušiča. V odgovoru PUK Koper tudi ni nikjer omenjeno, da bi preiskovali sum kaznivega dejanja uničenja uradne listine ali da bi preverjali katerekoli drugo dokumentacijo UP. Zato tudi trditev novinarke, da naj bi »organi pregona ... preverjali, ali je bil na aneksu datum sklenitve antidatiran«, preprosto NE DRŽI.

                    Več v objavljenih zahtevkih za popravek, v nadaljevanju pa omenjena korespondenca.

                     

                     

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    1. 9. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carltop

                     

                    V nadaljevanju objavljamo vprašanja Eugenije Carl, novinarke RTV TV KP, ki jih je na UP naslovila dne 25. 8. 2014 in odgovore zahtevala do naslednjega dne. 26. 8. 2014 smo ji sporočili, da ji bomo odgovore posredovali v roku, ki ga določa Zakon o medijih. Kljub temu je novinarka 26. 8. 2014 na spletnem portalu www.rtvslo.si objavila prispevek, ne da bi počakala na naš odziv.

                     

                    From: Mirella Baruca
                    Sent: Monday, September 01, 2014 3:10 PM
                    To: Eugenija Carl
                    Cc: Barbara Kampos; 'generalni.direktor@rtvslo.si'; Mojca Bužan
                    Subject: RE: ZRS - odgovor EC 01.09.2014 na vprašanje z dne 25.08.2014
                    Importance: High

                    Spoštovani,

                    po prejemu vaših vprašanj z dne 25. 8. 2014 smo vam dne 26. 8. 2014 sporočili, da vam bomo odgovorili v zakonskem roku. Kljub temu ste svoj prispevek objavili na spletni strani www.rtvslo.si dne 26. 8. 2014 in na naše odgovore niste počakali. Kot rečeno, vam v nadaljevanju pravočasno posredujem naš celovit odgovor na vaša vprašanja kot tudi na vaše poročanje omenjenega dne.

                    Obveščam vas, da je celotna korespondenca objavljena tudi na naši spletni strani v rubriki »Vprašanja in odgovori medijem«:

                    Lepo vas pozdravljam,

                    Mirella Baruca 
                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi

                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510
                    http:    star.www.upr.si

                     

                    ODGOVOR NA VPRAŠANJA EUGENIJE CARL, KAKOR TUDI NA NJENO POROČANJE Z DNE 26. 8. 2014, NASLOVLJENO "REKTOR BI VODSTVU ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SREDIŠČA POKAZAL VRATA"

                    Prof. dr. Rado Pišot ima z UP sklenjeno Pogodbo o zaposlitvi za: delovno mesto B019303 Direktor članice Univerze; delovno mesto D019001 Visokošolski učitelj – redni profesor;  delovno mesto H019008 znanstveni svetnik, in sicer za polni delovni čas.

                    Prof. dr. Rado Pišot kot Direktor članice Univerze (v tem primeru raziskovalnega zavoda) opravlja delovne naloge, ki so opredeljene v Statutu in splošnih aktih Univerze na Primorskem ter splošnih aktih UP ZRS. Med drugim tudi vodi, zastopa in predstavlja članico (v tem primeru Znanstveno–raziskovalno središče, v nadaljevanju ZRS) ter odgovarja za zakonitost dela ZRS. Je strokovni vodja ZRS-ja in opravlja naloge na temelju zakona, odloka o ustanovitvi univerze, statuta in pooblastil rektorja, ki jih le-ta prenese nanj.

                    Mateja Krmelj ima z UP sklenjeno Pogodbo o zaposlitvi št. UP: 1732-ZRS-150/2013, št. UP ZRS: 1361-35/13 za  delovno mesto „Tajnik članice VII/2(J017908) na UP ZRS“, za nedoločen čas, od 15.05.2013, s polnim delovnim časom.

                    Mateja Krmelj je v okviru svojega delovnega mesta med drugim odgovorna za izvajanje operativnih nalog pri organizaciji, poslovanju in vodenju članice; pomoč pri oblikovanju kadrovske politike članice; koordiniranje izvajanja nalog članice ter opravljanje drugih nalog po nalogu direktorja.

                    Mag. Špela Žužek ima z UP sklenjeno Pogodbo o zaposlitvi št. UP: 1732-ZRS-112/12, št. UP ZRS: 1361-41/12 za nedoločen čas, od 01.05.2012, s polnim delovnim časom.

                    Mag. Špela Žužek je v okviru svojega delovnega mesta med drugim odgovorna za spremljanje zakonodaje za področje dela ter svetovanje nadrejenemu oz. vodji službe ter strokovnim službam; opravljanje strokovnih nalog za potrebe organov članice oz. organov univerze ter njihovih delovnih teles in komisij; opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenega delavca, ki ustrezajo strokovni usposobljenosti delavke.

                    Pisno opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja je bilo delavcem izdano zaradi storjenih kršitev v teku postopka izredne odpovedi delavki ZRS, ki naj bi domnevno ponarejala listine. Postopek zoper delavko se je začel na podlagi prejetih elektronskih sporočil dne 11. 07. 2014, ki so nakazovale kršitev delovnih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja in hkrati kaznivo dejanje ponarejanje listin, na podlagi 251. in 252. člena KZ-1. Zaradi slednjega je delodajalec, Univerza na Primorskem, začel zoper delavko postopek izredne odpovedi delovnega razmerja, za katerega zakonitost je bil na podlagi danega pooblastila s strani rektorja  odgovoren direktor ZRS, prof. dr. Rado Pišot. Na podlagi pridobljenih dokazov je namreč obstajal sum, da so bili ponarejene tri plačilne liste in potrdilo o zaposlitvi. Po poizvedovanju pri družbi, ki so ji bili ti dokumenti z namenom pridobitve posojila predloženi, je bilo ugotovljeno, da ima omenjena družba le fotokopije ponarejenih dokumentov, nima pa originalov. Originale naj bi omenjena družba fotokopirala in jih vrnila bratu delavke, proti kateri je bil sprožen postopek izredne odpovedi delovnega razmerja, ki jim jih je dostavil. Zaradi suma, da je omenjena delavka izvršila kaznivo dejanje ponarejanje listin po 251. in 252. členu KZ-1, kot storilka oziroma sostorilka, je direktor ZRS, prof. dr. Rado Pišot, skladno s svojim pooblastilom imel nalogo, da poskrbi za zakonitost dela ZRS, torej da poskrbi za to, da se izvede zakoniti postopek izredne odpovedi, ki bi prestal tudi preizkus pred Delovnim in socialnim sodiščem v Kopru, če bi bila s strani delavke vložena tožba zoper odločitev delodajalca. 

                    Dne 22. 07. 2014 je prof. dr. Rado Pišot - kot oseba, ki je bila na podlagi rektorjevega pooblastila odgovorna za izvedbo celotnega postopka pred izdajo izredne odpovedi - rektorju, prof. dr. Draganu Marušiču, predložil dopis, v katerem je predlagal izdajo izredne odpovedi omenjeni delavki in podajo kazenske ovadbe zoper njo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin. V svojem predlogu je med drugim navajal, da glede na delavkino preteklo dejansko stanje, in sicer velike finančne težave (kar naj bi izhajalo iz številnih upravno izplačilnih prepovedi ter izposojanja denarja od različnih sodelavcev) ter upoštevajoč dejstvo, da je imela zaradi narave dela dostop do plačilnih list različnih javnih uslužbencev, do ostale potrebne dokumentacije, računalniških orodij, kakor tudi žigov UP ZRS, lahko sumimo, da je v tovrstni postopek ponarejanja listin vključena prav ona, kot udeleženec in sostorilec pa njen brat, ki je družbi, pri kateri sta želela najeti posojilo, tudi osebno dostavil ponarejene listine: potrdilo o zaposlitvi in tri plačilne liste.

                    Dne 23. 07. 2014 je uradni pooblaščenec Univerze na Primorskem, odvetnik Velimir Cugmas, prof. dr. Radu Pišotu ter zaposlenima, mag. Špeli Žužek in Mateji Krmelj, poslal dopis, v katerem jim je postavil dodatni rok za odpravo pomanjkljivosti prejetega predloga za izdajo izredne odpovedi. V predmetnem dopisu je izrecno opozoril, da postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi terja tudi fazo dokaznega postopka, v katerem je potrebno zbrati materialne dokaze, ki utemeljujejo dokazno oceno odločitve, ki jo mora direktor v pisni obliki obrazložiti in predlagati rektorju v odločitev. Dokazna ocena mora biti podprta z materialnimi dokazi, v konkretnem primeru najmanj z originali listin, za katere se trdi, da so ponarejene, kakor tudi dokaze, da je te listine v pravnem prometu nekdo uporabil, in z dokazom načina uporabe teh listin. V dopisu je bilo s strani uradnega pooblaščenca UP izrecno navedeno, da je potrebno pridobiti:

                    - originale dokumentov ali overjene fotokopije le-teh,
                    - izpis podatkov iz osebne izkaznice brata delavke, ki naj bi ponarejene listine predložil družbi, pri kateri sta želela najeti posojilo,
                    - njegovo vlogo za najem posojila ter
                    - izjavo osebe, ki je njegove podatke izpisala. 

                    Poudariti je potrebno tudi, da je pooblaščenec UP, odvetnik Velimir Cugmas, dr. Rada Pišota, mag. Špelo Žužek in Matejo Krmelj že predhodno ustno opozoril na njihovo dolžnostno ravnanje v tem postopku, a v nadaljnjem postopku kljub temu ni bila pridobljena niti vloga za najem posojila niti originalni dokumenti. Dejstvo je tudi, da je bil prof. dr. Rado Pišot v dopisu s strani odvetnika, Velimirja Cugmasa, izrecno opozorjen, da se dopis šteje kot popravni sklep, ki ga je dolžan v postavljenem (3 dnevnem) roku dopolniti, da ne bi prišlo škodnih posledic oz. ukrepanja.

                    Na predmetni dopis sta prof. dr. Rado Pišot in Mateja Krmelj dne 25. 07. 2014 tudi odgovorila in v njem ponovno opisala dejansko stanje, kot je bilo ugotovljeno v teku izvedbe postopka izredne odpovedi. Vendar pa kljub opozorilu odvetnika Velimirja Cugmasa, da je v predmetnem postopku potrebno ravnati z vso potrebno skrbnostjo in prizadevanjem dobrega gospodarja oziroma strokovnjaka, temu ni bilo zadoščeno. Odvetnik Velimir Cugmas je prof. dr. Radu Pišotu tudi osebno ponudil pravno pomoč pri izvedbi postopka izredne odpovedi; nedvoumno je namreč, da je odvetnik Cugmas pooblaščenec Univerze na Primorskem, torej ima pooblastilo za zastopanje tudi v tej predmetni zadevi. Zato nikakor ne vzdrži trditev iz dopisa z dne 25. 07. 2014, da kljub večkratnim pozivom in prošnjam do tega dne še niso prejeli nikakršnega pooblastila rektorja za najem odvetnika, ki bi jim pomagal pri ugotavljanju dejstev in pridobivanju dokazov (to neresnično trditev v svojem poročanju z dne 26. VIII. ponavlja tudi novinarka Eugenija Carl). Ponavljamo in ponovno poudarjamo: odvetnik Velimir Cugmas je kot pooblaščenec UP večkrat ponudil svojo pravno pomoč pri zadevnem postopku izredne odpovedi, a se je prof. dr. Rado Pišot kot direktor ZRS očitno odločil postopek speljati le s pomočjo svojih strokovnih sodelavk, Mateje Krmelj in mag. Špele Žužek.

                    Skladno z danim pooblastilom s strani rektorja je bil prof. dr. Rado Pišot tako pooblaščen, da pripravi vabilo na zagovor, zagovor izvede ter dokonča postopek s  pravno korektnim in zakonitim predlogom, ki ga predloži rektorju v odločitev. V konkretnem postopku je prof. dr. Rado Pišot rektorju podal predlog, da se delavki izda izredna odpoved, čeprav je bil s strani odvetnika Velimirja Cugmasa pisno opozorjen na zgoraj omenjene resne pomanjkljivosti. Prof. dr. Rado Pišot bi moral najkasneje ob prejemu dopisa s strani odvetnika Cugmasa ustrezno odreagirati, ter glede na to, da tudi naknadno ni uspel pridobiti nujno potrebnih dokazov, rektorju predlagati odločitev, ki bi bila - glede na v postopku pridobljene dokaze -zakonita. Dejstvo namreč je, da je delavka dejanje, to je ponarejanje listin, zanikala, zaradi česar je, pravno formalno, nastal dvom, dokazi, pridobljeni v teku postopka, pa niso bili dovolj trdni za izdajo zakonite izredne odpovedi, saj niso bili izkazani vsi znaki kaznivega dejanja ponarejanja listin, prav tako pa ni bilo nedvomno dokazano, kdo je storilec. Zato bi, če bi rektor sprejel odločitev, kot mu jo je ponudil prof. dr. Rado Pišot, to pomenilo bistven poseg v delavkine pravice. In ker bi bila takšna odločitev nezakonita, bi bila UP, v primeru morebitnega uveljavljanja pravnega varstva delavke zoper izredno odpoved pred Delovnim sodiščem v Kopru, neuspešna, kar bi pomenilo reintegracijo delavke in poplačilo vseh neizplačanih plač in drugih nadomestil zaradi nezakonito podane izredne odpovedi.

                    Prof. dr. Rado Pišot je tako ravnal v neskladju s svojimi delovnimi obveznostmi, kot izhajajo iz Statuta Univerze na Primorskem in iz njegove pogodbe o zaposlitvi št. UP: 1732-FAMNIT/PEF/ZRS-595/2013, št. UP ZRS: 1361-ZRS-147/13, danega pooblastila s strani rektorja za izpeljavo postopka izredne odpovedi in ostalimi internimi akti. Njegova delovna obveznost je namreč skrbeti za zakonitost dela članice, v tem primeru za zakonitost postopka izredne odpovedi delavki, osumljeni ponarejanja uradnih dokumentov. V tej konkretni zadevi bi bila njegova naloga opozoriti vodstvo UP, torej rektorja, prof. dr. Dragana Marušiča, da vseh, v postopku izredne odpovedi nujno potrebnih dokazov, na katere ga je izrecno opozoril pooblaščenec UP, odvetnik Velimir Cugmas, niso pridobili. Vsled tega bi moral, skladno z 2. odstavkom 109. člena ZDR-1, prof. dr. Rado Pišot, skupaj s sodelavkama Matejo Krmelj in  mag. Špelo Žužek, predlagati vložitev ovadbe zoper neznanega storilca. To je bilo naknadno storjeno šele s strani pooblaščenca UP, odvetnika Velimirja Cugmasa.

                    Na podlagi vsega navedenega je delodajalec ugotovil, da prof. dr. Rado Pišot kot direktor ZRS, Mateja Krmelj kot tajnica (vodja uprave) in mag. Špela Žužek kot samostojna strokovna sodelavka (vodja pravne službe), bodisi namerno (naklepno) bodisi iz hude malomarnosti, niso v celoti upoštevali tako pisnih kot tudi ustnih navodil pooblaščenca Univerze na Primorskem, odvetnika Velimirja Cugmasa, prav tako pa so huje kršil pogodbene oz. druge obveznosti iz delovnega razmerja, saj bi svoje delovne in druge obveznosti morali izpolnjevati kot dobri gospodarji oziroma strokovnjaki, skladno z zakonom in ostalimi internimi akti.
                     

                    From: Carl Evgenija
                    Sent: Monday, August 25, 2014 2:22 PM
                    To: Mirella Baruca
                    Subject: ZRS

                    Pozdravljeni,

                    v zvezi s pisnim opozorilom pred odpovedjo delovnega razmerja, ki ste ga pred dnevi vročili trem uslužbencem ZRS-ja prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

                    - Kaj je privedlo do tega, da se je UP v odnosu do direktorja ZRS in dveh uslužbenk odločila za tako radikalno potezo?

                    - Kaj jim očitate?

                    - Na podlagi česa ste ocenili, da postopka  v zvezi z odpovedjo delovnega razmerja in prijavo organom pregona za uslužbenko, ki naj bi storila kaznivo dejanje, ne more voditi strokovna služba ZRS? Ali pravna služba UP? Zakaj ste v postopek » vpregli« odvetnika Cugmasa?

                    - V kateri fazi je zdaj postopek?

                    - Ali je  uslužbenka, ki naj bi storila kaznivo dejanje trenutno še v službi pri vas?


                    Hvala za odgovore, ki bi jih potrebovala jutri, do 12. ure,

                    Pozdrav,

                    Eugenija Carl, novinarka in urednica TV Slovenija
                    dopisništvo Koper
                    Regionalni RTV center Koper
                    Ulica OF 12
                    6000 Koper

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    3. 9. 2014 - Odgovor novinarju RTV TV KP, Ediju Mavsarjutop

                     

                    V nadaljevanju objavljamo korespondenco med UP in novinarjem, Edijem Mavsarjem, ki je 27. avgusta posredoval na e-naslov tiskovne predstavnice UP vprašanja. Rok za odgovore, ki ga je sam določil, je bil 28. avgust. Novinarju smo naslednji dan sporočili, da bomo odgovore posredovali pravočasno in skladno z Zakonom o medijih (t.j. v roku sedmih dni). Kljub našemu sporočilu je novinar Mavsar 28. avgusta prispevek pripravil, uredništvi Primorske kronike na TV KP in Žarišča na TV SLO3 pa objavili, in sicer brez našega odziva in z izjavo novinarja, da smo z UP poslali suhoparen odgovor.

                    Zaradi ponavljajočega zavajajočega poročanja novinarja Edija Mavsarja, zaradi česar je UP že v marcu letos vložila tožbo, tudi tokrat objavljamo celotno korespondenco, skupaj s prilogo, ki vsebuje 77 strani.  

                    From: Mirella Baruca
                    Sent: Wednesday, September 03, 2014 4:33 PM
                    To: 'Mavsar Edi'
                    Subject: RE: TV Koper/Slovenija - odgovori EM z dne 3. 9. 2014 na vprašanja z dne 27. 8. 2014
                    Importance: High

                    Spoštovani,

                    v nadaljevanju vam pravočasno posredujem naše odgovore, skupaj s prilogami, ki so zbrane v enem dokumentu (77 strani), in vas obveščam, da so vsebine objavljene tudi na spletni strani Univerze na Primorskem v rubriki Vprašanja in odgovori medijem.

                    Lepo vas pozdravljam,

                    Mirella Baruca 
                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                    Expert Consultant for PR

                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510

                     

                    • Državno pravobranilstvo je proti Univerzi na Primorskem (UP) junija letos v imenu MIZS vložilo tožbo s katero terja dobrih 400.000€ domnevno nenamensko porabljenega denarja. Kako komentirate to odločitev MIZS? 

                     Odgovor UP: Odločitev za tožbo je bila preuranjena. Argumenti, ki utemeljujejo zavrnitev tožbenega zahtevka, so pojasnjeni v odgovoru na tožbo, ki vam ga pošiljamo v vednost, najdete pa jih tudi na spletni strani UP (Priloga k odgovorom UP z dne 3. 9. 2014 na vprašanja novinarja Edija Mavsarja z dne 27. 8. 2014).

                    • Lani jeseni je MIZS izdalo sklep s katerim bi izbrani revizor (podjetje Fond d.o.o.) moral na UP opraviti izredno revizijo poslovanja. UP je sklep MIZS izpodbijalo preko sodišča. Rektor Marušič je v izjavi za medije poudaril, da drugostopenjsko sodišče take primere praviloma odloči v korist UP, ter da ne dvomi da bo tudi v tem primeru tako. Zdaj je znano, da je omenjeni spor UP pravnomočno izgubila. Kako komentirate to dejstvo?

                     Odgovor UP: Drugostopenjsko sodišče v zadevi sploh ni vsebinsko, torej meritorno odločalo. In sicer iz razloga pojasnjenega umika revizije, ki ga prav tako prilagamo in na katerega se sklicujemo (Priloga k odgovorom UP z dne 3. 9. 2014 na vprašanja novinarja Edija Mavsarja z dne 27. 8. 2014 - 77 strani). 

                    • UP je na Vrhovno sodišče zoper pravnomočno sodbo o v zgoraj omenjeni zadevi vložila revizijo in zahtevo za izdajo začasne odredbe, ki pa ste ju dne 30. 6. 2014 sami umaknili. Zanima nas zakaj ste se odpovedali omenjenim pravnim sredstvom? Sklepati je, da bi utegnilo iti za poizkus zavlačevanja ali..? Kako to komentirate?

                     Odgovor UP: Razloge smo pojasnili v prejšnji točki, podrobneje pa se z njimi lahko seznanite v priloženi dokumentaciji (Priloga k odgovorom UP z dne 3. 9. 2014 na vprašanja novinarja Edija Mavsarja z dne 27. 8. 2014 - 77 strani). Prvostopenjska sodba namreč ni bila izvršljiva, vztrajanje na sodni razrešitvi pa bi ob zaznavi »otoplitve« odnosov med strankama bilo kontraproduktivno.

                    • MIZS je pred časom izdalo nov sklep o uvedbi nadzora nad poslovanjem UP. Tudi ta sklep ter akt o določitvi izvajalca ste, kot smo obveščeni, napadli preko upravnega sodišča. Zanima nas zakaj?

                     Odgovor UP: Razlogi so jasno razvidni iz tožbe in ugovora v zadevi opr. št. III U 237/2014, ki vam jo posredujemo v prilogi, ogledati pa si jih je mogoče tudi na spletni strani UP (Priloga k odgovorom UP z dne 3. 9. 2014 na vprašanja novinarja Edija Mavsarja z dne 27. 8. 2014 - 77 strani).

                    • Zgoraj omenjeno zadevo (sklep o uvedbi nadzora nad poslovanjem UP, ter akt o določitvi izvajalca ste) ste, kot smo obveščeni, pravno napadli kar 2x. Prvič UP oz. v njenem imenu odvetnik Cugmas, drugič pa odvetnik sam odvetnik Cugmas. Zakaj ste se odločili za ta korak?

                     Odgovor UP: Odvetnik se je samostojno odločil, da bo nastopil kot tožnik. Razlogi so pojasnjeni v tožbi in ugovoru, kakor smo pojasnili že v prejšnji točki, podrobneje pa v priloženi dokumentaciji (Priloga k odgovorom UP z dne 3. 9. 2014 na vprašanja novinarja Edija Mavsarja z dne 27. 8. 2014 - 77 strani). 

                    • Na UP ste večkrat javno zatrdili, da UP posluje transparentno in zakonito. Zakaj ne dopustite, da bi to potrdil tudi nadzor oz. izredna revizija poslovanja, ki jo zahteva MIZS?

                     Odgovor UP: Zakonitost in transparentnost sta potrjeni z neodvisno opravljeno revizijo, skladno z določbo 100. čl. ZJF. Ministrova zahteva pa je nezakonita in v primeru dopustitve pomeni (vsaj) poseg v 58. čl. Ustave RS (avtonomija delovanja UP). Podrobno pravno razlago najdete v priloženih dokumentih (Priloga k odgovorom UP z dne 3. 9. 2014 na vprašanja novinarja Edija Mavsarja z dne 27. 8. 2014 - 77 strani). 

                    • Koliko so UP stali pravdni postopki zoper prvi sklep o uvedbi nadzora oz. izredne revizije UP, ki jo je lani jeseni zahtevalo MIZS? Koliko od tega so znašale sodne takse in koliko je v tej zadevi zaslužil odvetnik Cugmas?

                     Odgovor UP: Vse je in je bilo v skladu z Zakonom o sodnih taksah in z Zakonom o odvetniški tarifi. Ker sta oba predpisa javno objavljena, javno pa so dostopne tudi vloge UP (ki jih je vložil odvetnik), lahko tudi sami zneskovno preverite (Priloga k odgovorom UP z dne 3. 9. 2014 na vprašanja novinarja Edija Mavsarja z dne 27. 8. 2014 - 77 strani).  

                      

                     From: Mirella Baruca
                     Sent: Thursday, August 28, 2014 12:37 PM
                     To: 'Mavsar Edi'
                     Subject: RE: TV Koper/Slovenija - novinarsko vprašanje


                     Spoštovani,

                     obveščam vas, da vam bomo odgovore posredovali v zakonskem roku.

                     Lepo vas pozdravljam,

                     Mirella Baruca 
                     Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                     Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                     Expert Consultant for PR

                     Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                     Titov trg 4, 6000 Koper
                     tel.:     +386 (05) 611 75 43
                     gsm:  +386 (040)  457 510                      From: Mavsar Edi 
                     Sent: Wednesday, August 27, 2014 11:59 AM
                     To: Mirella Baruca
                     Subject: TV Koper/Slovenija - novinarsko vprašanje

                     Spoštovani,

                     Na temelju odgovorov, ki smo jih prejeli iz Ministrstva za izobraževanje znanost in visoko šolstvo (MIZS), ter drugih virov informacij, postavljam naslednja novinarska vprašanja:

                      ·         Državno pravobranilstvo je proti Univerzi na Primorskem (UP) junija letos v imenu MIZS vložilo tožbo s katero terja dobrih 400.000€ domnevno nenamensko porabljenega denarja. Kako komentirate to odločitev MIZS? 

                      ·         Lani jeseni je je MIZS izdalo sklep s katerim bi izbrani revizor (podjetje Fond d.o.o.) moral na UP opraviti izredno revizijo poslovanja. UP je sklep MIZS izpodbijalo preko sodišča. Rektor Marušič je v izjavi za medije poudaril, da drugostopenjsko sodišče take primere praviloma odloči v korist UP, ter da ne dvomi da bo tudi v tem primeru tako. Zdaj je znano, da je omenjeni spor UP pravnomočno izgubila. Kako komentirate to dejstvo?

                      ·         UP je na Vrhovno sodišče zoper pravnomočno sodbo o v zgoraj omenjeni zadevi vložila revizijo in zahtevo za izdajo začasne odredbe, ki pa ste ju dne 30. 6. 2014 sami umaknili. Zanima nas zakaj ste se odpovedali omenjenim pravnim sredstvom? Sklepati je, da bi utegnilo iti za poizkus zavlačevanja ali..? Kako to komentirate?

                      ·         MIZS je pred časom izdalo nov sklep o uvedbi nadzora nad poslovanjem UP. Tudi ta sklep ter akt o določitvi izvajalca ste, kot smo obveščeni, napadli preko upravnega sodišča. Zanima nas zakaj?

                      ·         Zgoraj omenjeno zadevo (sklep o uvedbi nadzora nad poslovanjem UP, ter akt o določitvi izvajalca ste) ste, kot smo obveščeni, pravno napadli kar 2x. Prvič UP oz. v njenem imenu odvetnik Cugmas, drugič pa odvetnik sam odvetnik Cugmas. Zakaj ste se odločili za ta korak?

                      ·         Na UP ste večkrat javno zatrdili, da UP posluje transparentno in zakonito. Zakaj ne dopustite, da bi to potrdil tudi nadzor oz. izredna revizija poslovanja, ki jo zahteva MIZS?

                      ·         Koliko so UP stali pravdni postopki zoper prvi sklep o uvedbi nadzora oz. izredne revizije UP, ki jo je lani jeseni zahtevalo MIZS? Koliko od tega so znašale sodne takse in koliko je v tej zadevi zaslužil odvetnik Cugmas?

                     Odgovore pričakujem jutri do 12. ure. V naprej hvala za sodelovanje.

                     Lep pozdrav! 

                     Edi Mavsar, novinar
                     RTV Slovenija | TV Koper-Capodistria | TV Slovenija |

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    5. 9. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carl, in novinarju RTV TV KP, Ediju Mavsarjutop

                     

                    Danes objavljamo odgovore, ki smo jih poslali novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carl, in smo jih v vednost poslali tudi novinarju iste medijske hiše, Ediju Mavsarju, glede na to, da nam je o isti vsebini postavil vprašanja 27. 8. 2014 in smo nanje odgovorili pravočasno, in sicer 3. 9. 2014. Vsa korespondenca je časovno razvrščena in skupaj s prilogami objavljena v rubriki Vprašanja in odgovori medijem.

                    From: Mirella Baruca
                    Sent: Friday, September 05, 2014 1:55 PM
                    To: Eugenija Carl; Edi Mavsar
                    Cc: Barbara Kampos; Mojca Bužan;generalni.direktor@rtvslo.si
                    Subject: Odgovori EC z dne 5.9.2014 na vprašanja z dne 4.9.2014 in vv EM
                    Importance: High

                    Pozdravljeni,

                    v nadaljevanju vam posredujem naše odgovore, ki so pripisani k vašim vprašanjem. Ker isto tematiko obravnava tudi vaš novinarski kolega, g. Edi Mavsar, posredujemo tudi njemu v vednost obvestilo, da smo včeraj s strani Upravnega sodišča RS, Zunanjega oddelka v Novi Gorici, prejeli sklep, s katerim je ugodeno začasnemu zadržanju izvršitve izpodbijanih aktov, da ne bi prišlo do posega v avtonomijo tožnika. Priložena sklepa in naši odgovori so dostopni tudi na naši spletni strani v rubriki Vprašanja in odgovori medijem: http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=213.

                    Lepo pozdravljeni,

                    Mirella Baruca 
                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                    Expert Consultant for PR
                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510


                    From: Carl Evgenija
                    Sent: Thursday, September 04, 2014 9:19 AM
                    To: Mirella Baruca
                    Subject: vprašanja -tožbe

                    Pozdravljeni,

                    prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

                    ali je bila nova ( avgustovska) tožba zoper ministrstvo za šolstvo v zvezi z načrtovano  revizijo na UP vložena s soglasjem rektorja?
                    Odgovor UP:  Da, rektor je vložitev tožbe naknadno odobril in za to izdal potrebno pooblastilo, saj s tožbo brani z Ustavo RS zajamčeno avtonomijo univerze.

                    Kdo je plačal sodno takso za vložitev te  tožbe?
                    Odgovor UP:  Sodne takse za vložitev tožbe do sedaj ni plačal še nihče. 

                    V zadnjih  odgovorih kolegu Ediju Mavsarju omenjate, da se je odvetnik Velimir Cugmas odločil za samostojno tožbo zoper ministrstvo. Ali to pomeni, da v tem primeru UP  nima nič zraven, in gre za povsem samostojno tožbo ter  je odvetnik  tudi sam plačal sodno takso?
                    Odgovor UP: Odgovor je pritrdilen, torej da. Tudi sodišče, ki bo odločalo, bo drugo. V primeru odločanja o tožbi UP bo pristojno Upravno sodišče RS, Zunanji oddelek v Novi Gorici, v primeru odvetnikove tožbe pa bo odločalo Upravno sodišče RS, Zunanji oddelek v Celju. Tako tudi določa sklep Upravnega sodišča RS, opr. št. III U 237/2014-12 z dne 28. 8. 2014, ki ga prilagamo.
                    To sodišče je izdalo tudi sklep opr. št. III U 237/2014-13 z dne 28. 8. 2014, ki smo ga prejeli 4. 9. 2014 in ga prav tako prilagamo. S tem sklepom je tudi ugodeno začasnemu zadržanju izvršitve izpodbijanih aktov, da ne bi prišlo do posega v avtonomijo tožnika.


                    Priloga:
                    Sklep Upravnega sodišča RS, opr. št.  III U 237/2014-12 z dne 28. 8. 2014 in Sklep Upravnega sodišča RS, opr. št.  III U 237/2014-13 z dne 28. 8. 2014


                    Na kateri pravni podlagi je rektor sprožil vse dosedanje tožbe zoper ministrstvo?
                    Odgovor UP:  Na temelju določbe 58. člena Ustave RS ter odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-34/94, ki določa, da je univerza v odnosu do oblastnih organov (tudi MIZŠ) samostojna, neodvisna in avtonomna ter na podlagi več drugih, konkretnih zakonskih določil (100. člen Zakona o javnih financah, 47. člen Zakona o revidiranju … ).

                    Ali so bile odločitve o vložitvi tožb sprejete na upravnem odboru, ki je organ upravljanja univerze?
                    Odgovor UP:  Upravni odbor UP ni organ zastopanja in predstavljanja, njegove pristojnosti (torej okvir delovanja) so taksativno naštete v 50. členu Statuta UP. V njegovi domeni ni (in tudi ne more biti) sprejemanje odločitev, kot jih navajate.
                    Rektor UP je po določbah Zakona o visokem šolstvu in po 28. členu Statuta UP samostojni organ UP, ki UP vodi, predstavlja in zastopa neomejeno.

                    Hvala za odgovore, ki bi jih potrebovala do jutri, do 14 ure.

                    Pozdrav,

                    Eugenija Carl,
                    TV Slovenija,
                    dopisništvo Koper

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    16. 9. 2014 - Vprašanja in odgovori novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carl, s strani predsednice UO UP, izr. prof. dr. Gordane Ivankovič, kot tudi korespondenca v zvezi z zahtevo po sklicu izredne seje UO UPtop

                     

                    V nadaljevanju predstavljamo korespondenco med novinarko RTV TV KP, Eugenijo Carl, in predsednico Upravnega odbora Univerze na Primorskem (UO UP), izr. prof. dr. Gordano Ivankovič. Vprašanja novinarke so poskus posega v pravno ravnanje in pristojnost UO UP oziroma predsednice UO UP. Iz korespondence je razvidno, da je sedaj tožena novinarka s strani UP uperjena zoper predsednico UO UP, ki pa odgovarja tako, da je njeno ravnanje pravilno. V kolikor bi odgovorila drugače, bi ravnala protipravno.

                    Zaradi transparentonosti delovanja UO UP in zaradi vsebinske podobnosti vprašanj novinarke RTV TV KP, Eugenije Carl, in predlogov članice UO UP, dr. MIšele Mavrič, nam je predsednica UO UP sočasno posredovala še korespondenco, iz katere so razvidni tudi drugi odgovori oziroma pojasnila.

                    1. KORESPONDENCA MED NOVINARKO RTV TV KP in TV SLO, EUGENIJO CARL, IN PREDSEDNICO UPRAVNEGA ODBORA UP, IZR. PROF. DR. GORDANO IVANKOVIČ

                    -------- Izvirno sporočilo --------
                    Od Carl Evgenija 
                    Datum: 15. 09. 2014 6:32 (GMT+00:00)
                    Za Gordana Ivankovič 
                    Zadeva RE: Odgovor na novinarska vprašanja

                    Pozdravljeni,

                    morda res nisem strokovnjak s področja upravljanja in nadziranja institucij, vendar lahko verjamete, da mi po dvajsetih letih opravljanja novinarskega dela, razmejitev med organi v podjetjih in javnem sektorju, ne dela nikakršnih  težav. Zato tudi vem, da je upravljanje sestavljenka več procesov, med katere nedvomno sodi tudi nadziranje. Ne glede na to, v kateri instituciji poteka. In javni sektor bi že zaradi svoje narave moral biti temu nadzoru še bolj podvržen, kar se boste, upam, strinjali z mano. Vsekakor pa tudi vem, da so upravni odbori univerz organi odločanja in so ( bi morali biti) nad rektorjem in od njega neodvisni.

                    Žal iz vašega prvega odgovora slednjega, vsaj kar se vaše funkcije, ni zaznati, ravno nasprotno. 

                    Še tole v vednost: v vsej moji karieri se še ni zgodilo, da bi me predsednik nadzornega sveta napotil na predsednika uprave  ali prepošiljal moja vprašanja piarovcem. To bi bilo namreč skregano tako z dobrim okusom, kot  z zdravo pametjo.

                    S tem zaključujem konverzacijo.

                    Želim vam lep in pokončen dan,

                    Eugenija Carl, TV Slovenija

                      Od: Gordana Ivankovič
                    Poslano: 14. september 2014 22:36
                    Za: Carl Evgenija
                    Zadeva: RE: Odgovor na novinarska vprašanja

                    Spoštovani,

                    Dovolite mi, zgolj v pojasnilo, da ne bi napačno interpretirali v svojih prispevkih vloge in funkcije upravnih odborov na univerzah:

                    Upravni odbor univerze ni "nadzorni organ" univerze, kot to zmotno navajate. V gospodarskih družbah obstajajo nadzorni sveti s takšno vlogo, kot jo opisujete, vendar univerza ni (urejena kot) gospodarska družba. Tudi v gospodarskih družbah predsednik nadzornega sveta samo v izjemnih okoliščinah komunicira z javnostjo, na primer v primeru menjave uprave, sicer to počne uprava, oz. njena služba za stike z javnostmi.

                    Lepo pozdravljeni,

                    Predsednica UO UP

                    Dr. Gordana Ivankovič, izr. prof.


                    From: Carl Evgenija 
                    Sent: Sunday, September 14, 2014 9:39 PM
                    To: Gordana Ivankovič
                    Subject: RE: Odgovor na novinarska vprašanja

                    Pozdravljeni,

                    začudena sem nad vašo nenadno spremembo v komunikaciji in se težko strinjam z vami glede navedb v odgovoru. Glede na to, da imate funkcijo predsednice najvišjega nadzornega organa univerze me čudi vaša popolna nesuverenost pri odločanju , prav tako v dajanju izjav medijem. Glede na to, da vodite organ, ki je, ali bi moral biti nadzorni organ in bi morali torej nadzirati početje vodstva univerze, pa je najmanj bizarno, da se v odgovoru opirate na sprego med rektorjem in vami, kot predsednico upravnega odbora.

                    Glede prepošiljanja vprašanj, pa tole. Če bi jih hotela nasloviti na PR-ovko UP bi to storila že sama. Vprašanja sem naslovila na vas  v prepričanju, da vodite od vodstva neodvisen nadzorni organ, in da tudi vi kot predsednica delujete neodvisno. Glede na to, da so, kot ste lahko razbrali, usmerjena prav na vašo vlogo, si ne morem predstavljati, da bi lahko nanje odgovoril kdo drug v vašem imenu. Ali pač.

                    Ker me odgovori, ki bodo, ali pa tudi ne, prišli iz rektorata, vsebinsko ne bodo zanimali, saj nanje tam ne morejo odgovoriti, glede na to, da ste predsednica UO vi, mi ne bo preostalo drugega, kot da objavim, da nanje niste želeli odgovoriti, saj mora vaše mnenje  in sklepe najprej pregledati in za javnost odobriti rektor.

                    Pozdrav, 
                    Eugenija Carl

                    Od: Gordana Ivankovič
                    Poslano: 14. september 2014 21:13
                    Za: Carl Evgenija
                    Zadeva: Odgovor na novinarska vprašanja

                    Spoštovana novinarka,

                    kot predsednica Upravnega odbora UP delujem skladno s predpisi in v okviru pristojnosti Upravnega odbora UP, zato na dnevni red posamezne seje uvrstim vse točke, ki jih predlagajo upravičeni predlagatelji. Mnenj ali sklepov Upravnega odbora UP pa ni mogoče obravnavati ločeno od mnenj in sklepov drugih organov univerze, predvsem ne mimo rektorja, ki zastopa univerzo navzven, tudi v razmerju do novinarjev.

                    V zvezi z vašimi vprašanji vam še sporočam, da 27. člen Statuta UP določa, da so organi univerze: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet. Za komuniciranje z javnostmi o vseh zadevah UP je v kabinetu rektorja zaposlena gospa Mirella Baruca. Zato sem vaša vprašanja posredovala omenjeni predstavnici univerze za odnose z javnostmi.

                    Lepo vas pozdravljam,

                    izr. prof. dr. Gordana Ivankovič

                    From: Carl Evgenija
                    Sent: Wednesday, September 10, 2014 11:10 AM
                    To: Gordana Ivankovič
                    Subject: UP

                    Pozdravljeni,

                    kot dogovorjeno, vam pošiljam vprašanja.

                    V zvezi z vlaganjem tožb UP zoper ministrstvo in s tem preprečevanjem revizije poslovanja UP, me zanima naslednje:

                    Kako kot predsednica upravnega odbora komentirate dejstvo, da UP vse poskuse ministrstva, da bi opravilo revizijo takoj izpodbija s tožbo?

                    Ali je upravni odbor, kot prvi nadzornik univerze to problematiziral? 

                    Boste to temo uvrstili na dnevni red seje, prihodnji teden?

                    Ali ste kot predsednica naklonjeni reviziji, da bi se zadeve pokazale v pravi luči?

                    zakaj ne nastopite ostreje zoper rektorja in zahtevate naj revizorje spusti v hišo?

                    Ali ste kdaj problematizirali finančno plat vlaganja tožb, pritožb, predlogov revizij postopkov, umikov...?

                    Kako komentirate dejstvo, da tožbe niso potrjene na UO, še več, da z njimi sploh niste seznanjeni?

                    Kakšno vlogo ima UO , če rektor tako pomembne zadeve pelje sam, oziroma s svojim odvetnikom?

                    Boste pozvali rektorja k pojasnitvi? Ga boste povabili na naslednjo sejo UO?

                    Boste zahtevali, da vse take odločitve, kot so tožbe  najprej pretehtate na UO?

                    Boste zahtevali naj umakne tožbe in omogoči revizijo?

                    Kako komentirate dejstvo, da se odvetnik Cugmas sklicuje na človekove pravice in zato vlaga tožbo?

                    Rektor se sklicuje na avtonomijo. Ta po vašem zajema tudi finančno poslovanje, glede na to, da gre za javno univerzo in ima ustanovitelj pravico vedeti, kako in za kaj se porablja/se je porabil javni denar?

                    Ali menite, da gre za zlorabo instituta avtonomije, zato, da bi se preprečil pregled poslovanja, sklepanja pogodb, računi odvetnika....

                    Toliko okvirno, imam pa še veliko podvprašanj.

                    Z ekipo bi , kot sva se okvirno dogovorili, prišla k vam v torek zjutraj, okoli 9 ure.

                    Prosim, če potrdite prejem tega dopisa.

                    Hvala in pozdrav,

                    Eugenija Carl, 
                    TV Slovenija

                     

                    2. KORESPONDENCA V ZVEZI Z ZAHTEVO PO SKLICU IZREDNE SEJE UO UP

                    Datoteke za prenos:

                     

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    17. 9. 2014 - Odgovori novinarki RTV TV Koper in TV SLO, Eugeniji Carl, v zvezi z neakreditiranimi študijskimi programitop

                     

                    Danes objavljamo odgovor, ki smo ga posredovali novinarki Eugeniji Carl v zvezi z vprašanji glede neakreditacije dveh študijskih programov na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. 

                    From: Mirella Baruca
                    Sent: Wednesday, September 17, 2014 4:16 PM
                    To: Eugenija Carl
                    Subject: RE: Odgovori EC, 17. 9. 2014

                    Pozdravljeni,

                    v prilogi vam, kot dogovorjeno, posredujem dopis UP, iz katerega so razvidni razlogi za neakreditacijo programov, po katerih sprašujete. Kot že rečeno gre za problem v visokem šolstvu, s katerim se ne sooča le naša univerza, temveč tudi največja  slovenska javna univerza - Univerza v Ljubljani. Zato prilagam še dopis Rektorske konference Republike Slovenije, v katerem so pristojnemu ministru predlagane rešitve za odpravo neskladnosti ZVIS in pravil NAKVISA.

                    Več o tem pa boste lahko izvedeli po seji RK RS, ki bo 19. 9. 2014, saj bo na dnevnem redu obravnavana tudi točka: »Javna veljavnost programov, ki jim je potekla akreditacija«.

                    Lepo vas pozdravljam,

                    Mirella Baruca 
                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510
                     

                    Datoteke za prenos:


                    From: Carl Evgenija
                    Sent: Wednesday, September 17, 2014 9:19 AM
                    To: Mirella Baruca
                    Subject:

                    Pozdravljeni,

                    iz korespondence med ministrstvom in predsednico upravnega odbora, ki mi je bila posredovana, saj vašega spletnega portala ne spremljam, je razvidna polemika glede akreditacije nekaterih programov. 

                    Zanima me, ali ste pravočasno akreditirali dva programa na FHŠ, ki ju še izvajate in bi v odsotnosti akreditacije pomenilo, da študentje študirajo na neveljavnem programu?

                    Če programov niste reakreditirali, me zanima, kako boste rešili status študentov in vsega kar iz njega izhaja ter veljavnost diplom?

                    Ali so študentje seznanjeni s problemom?

                    Ali se bojite tožb študentov, katerih zneski bi lahko dosegli vrtoglavo vsoto?

                    Hvala za odgovore, ki bi jih potrebovala do 13. ure. Prispevek bomo objavili tudi, če nam odgovorov ne boste posredovali,

                    pozdrav, 

                    Eugenija Carl,
                    TV Slovenija

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    2. 6. 2015 - Odgovori novinarki RTV TV Koper in TV SLO, Eugeniji Carltop

                     

                    Objavljamo vprašanja novinarke Eugenije Carl in naše odgovore (oboje z dne 2. 6. 2015). Ob tem izpostavljamo, da bo 16. junija 2015 na Okrajnem sodišču v Kopru potekala obravnava preteklih civilnih deliktov novinarke Eugenije Carl, v kateri UP nastopa kot tožnik. Navkljub navedenemu in v nasprotju z zapisanim v etičnem kodeksu novinarjev Carlova še vedno poroča - o svojem tožniku!

                    From: Mirella Baruca
                    Sent: Tuesday, June 02, 2015 5:45 PM
                    To: Carl Evgenija
                    Subject: Re: ovadbe - odgovor EC, 2. 6. 2015

                    Spoštovani,

                    začudeni smo nad postavljenim vprašanjem, saj nam po preverjanju na Policijski postaji Koper vaših navedb niso potrdili. 

                    Vaše vprašanje zato razumemo kot poskus nadaljevanja zlorab na škodo UP, ki je zoper vas prisiljena uveljavljati sodno varstvo. Kot vam je znano, bo obravnava vaših preteklih civilnih deliktov na škodo UP  16. junija 2015 na Okrajnem sodišču v Kopru, zato sklepamo, da je vaš motiv vnovična diskreditacija in škodovanje ugleda vašega tožnika - UP.

                    Lep pozdrav,

                    Mirella Baruca
                    Svetovalka za odnose z javnostmi UP

                     

                    Od: Carl Evgenija
                    Poslano: 2. junij 2015 15:23
                    Za: Mirella Baruca
                    Zadeva: ovadbe

                    Pozdravljeni, 

                    prosim za odgovor na vprašanje, kako komentirate kazensko ovadbo, ki so jo zaradi domnevne zlorabe položaja in oškodovanja javnih sredstev koprski kriminalisti na tožilstvo vložili zoper rektorja Marušiča in še tri osebe z univerze ter odvetnika Cugmasa?

                    Ali bo rektor kljub ovadbi ponovno kandidiral za rektorski položaj?

                    Hvala za odgovor, ki bi ga potrebovala danes, do 17. ure in lep pozdrav,

                    Eugenija Carl, novinarka/ journalist TV Slovenija
                    dopisništvo Koper
                    Regionalni RTV center Koper
                    Ulica OF 12
                    6000 Koper

                     

                    ***************************************************************************************************************************************************

                    Nova sodba sodišča v prid UP in v dokaz neupravičenih medijskih insinuacij ter obrekovanjtop

                     

                    Pojasnilo medijem v zvezi z domnevno žrtvijo mobinga in spolnega nadlegovanjatop

                     

                    "Spoštovani,
                     
                    glede na občutljivost osebnih zadev osebe, ki jo navajate ter glede na sklep Komisije, ki je v skladu z notranjimi akti univerze prisotojna za preučitev obtožb, da se iz postopkov izvzame javnost, Univerza na Primorskem ne more podati natančnih odgovorov na zastavljena vprašanja. Glede na dejstvo, ki izhaja iz vaših vprašanj, da je nekdo izven Univerze na Primorskem predmetno zadevo že posredoval medijem, pa dovolite zgolj nekaj pojasnil.
                     
                    Najprej vas seznanjamo, da se je rektor nemudoma v celoti izločil iz vseh postopkov, vezanih na osebo, ki jo navajte.
                     
                    Sicer pa je iz dosedanjih postopkov, ki še tečejo, že jasno, da naj bi šlo v primeru osebe, ki jo navajate, za krivo prijavo. Tovrstna prijava ima najverjetneje razlog v kontinuiranih najavah osebe, da bo uporabila vsa pravna in nepravna sredstva, da si bo ponovno zagotovila delovno mesto direktorice Študentskih domov. Izteka se ji namreč štiriletni mandat, zato je, kot ste seznanjeni, odprt razpis za novega direktorja, ki pa še ni zaključen.
                     
                    Pri delovnem mestu direktorja Študentskih domov je najmanj zanimivo dejstvo, da je bilo pred imenovanjem osebe, ki jo navajate, delovno mesto direktorja ves čas položaj z delno delovno obremenitvijo, ki se je kombinirala z drugimi delovnimi obveznostmi. Pred zaključkom mandata je prejšnji rektor prof. Bohinc delovno mesto spremenil v delovno mesto za polni delovni čas, brez dejanskih podlag v konkretnem delokrogu ter na delovno mesto imenoval najtesnejšo sodelavko iz časa ministrovanja in rektorovanja. Tudi v mandatu aktualnega rektorja se nikoli ni izkazalo, da bi delovno mesto direktorja zahtevalo polno obremenitev, celo več, sama oseba, ki jo navajate, je »strokovno« utemeljevala in obrazlagala kadrovsko prezasedenost Študentskih domov, vendar kljub temu ni storila nič, da bi z ureditvijo slednjega privarčevala davkoplačevalska sredstva.
                     
                    Kot je javnost seznanjena, aktualni rektor izvaja kontinuirano kadrovsko in finančno reorganizacijo Univerze na Primorskem in je argumente osebe, ki jo navajate, vzel dovolj resno, da je delovno mesto direktorja Študentskih domov vrnil v okvire, ki so bili v skladu z dejanskim delokrogom in dejanskimi delovnimi obremenitvami v praksi izvajani v preteklosti.
                     
                    Opozoriti moramo še na dejstvo, da delovno mesto direktorja Študentskih domov ne pripada nikomur, tudi če sedanja direktorica morda meni, da »pripada« prav njej. Izbrana bo oseba, ki se bo izkazala kot najprimernejši kandidat za izvajanje dejanskih aktivnosti v prid študentkam in študentom ter posledično za nadaljnjo rast in razvoj Univerze na Primorskem.
                     
                    Kot smo pojasnili že uvodoma, pa postopki pred ustreznimi organi Univerze na Primoskem še tečejo. Ko bodo zaključeni, bo Univerza na Primorskem v zvezi z njimi ustrezno seznanila javnost in tako zagotovila javnost dela.
                     
                    Vsekakor verjamemo, da bodo ugotovitve ustreznih oganov Univerze na Primorskem deležne najmanj enakovrednega medijskega zanimanja, kot vaša današnja vprašanja.
                     
                    Lep pozdrav,
                     
                    mag. Gregor Kos
                    Pomočnik rektorja"

                    "Spoštovani, 

                    glede na občutljivost osebnih zadev osebe, ki jo navajate ter glede na sklep Komisije, ki je v skladu z notranjimi akti univerze prisotojna za preučitev obtožb, da se iz postopkov izvzame javnost, Univerza na Primorskem ne more podati natančnih odgovorov na zastavljena vprašanja. Glede na dejstvo, ki izhaja iz vaših vprašanj, da je nekdo izven Univerze na Primorskem predmetno zadevo že posredoval medijem, pa dovolite zgolj nekaj pojasnil. 

                    Najprej vas seznanjamo, da se je rektor nemudoma v celoti izločil iz vseh postopkov, vezanih na osebo, ki jo navajte. Sicer pa je iz dosedanjih postopkov, ki še tečejo, že jasno, da naj bi šlo v primeru osebe, ki jo navajate, za krivo prijavo. Tovrstna prijava ima najverjetneje razlog v kontinuiranih najavah osebe, da bo uporabila vsa pravna in nepravna sredstva, da si bo ponovno zagotovila delovno mesto direktorice Študentskih domov. Izteka se ji namreč štiriletni mandat, zato je, kot ste seznanjeni, odprt razpis za novega direktorja, ki pa še ni zaključen. 

                    Pri delovnem mestu direktorja Študentskih domov je najmanj zanimivo dejstvo, da je bilo pred imenovanjem osebe, ki jo navajate, delovno mesto direktorja ves čas položaj z delno delovno obremenitvijo, ki se je kombinirala z drugimi delovnimi obveznostmi. Pred zaključkom mandata je prejšnji rektor prof. Bohinc delovno mesto spremenil v delovno mesto za polni delovni čas, brez dejanskih podlag v konkretnem delokrogu ter na delovno mesto imenoval najtesnejšo sodelavko iz časa ministrovanja in rektorovanja. Tudi v mandatu aktualnega rektorja se nikoli ni izkazalo, da bi delovno mesto direktorja zahtevalo polno obremenitev, celo več, sama oseba, ki jo navajate, je »strokovno« utemeljevala in obrazlagala kadrovsko prezasedenost Študentskih domov, vendar kljub temu ni storila nič, da bi z ureditvijo slednjega privarčevala davkoplačevalska sredstva. 

                    Kot je javnost seznanjena, aktualni rektor izvaja kontinuirano kadrovsko in finančno reorganizacijo Univerze na Primorskem in je argumente osebe, ki jo navajate, vzel dovolj resno, da je delovno mesto direktorja Študentskih domov vrnil v okvire, ki so bili v skladu z dejanskim delokrogom in dejanskimi delovnimi obremenitvami v praksi izvajani v preteklosti. 

                    Opozoriti moramo še na dejstvo, da delovno mesto direktorja Študentskih domov ne pripada nikomur, tudi če sedanja direktorica morda meni, da »pripada« prav njej. Izbrana bo oseba, ki se bo izkazala kot najprimernejši kandidat za izvajanje dejanskih aktivnosti v prid študentkam in študentom ter posledično za nadaljnjo rast in razvoj Univerze na Primorskem. 

                    Kot smo pojasnili že uvodoma, pa postopki pred ustreznimi organi Univerze na Primoskem še tečejo. Ko bodo zaključeni, bo Univerza na Primorskem v zvezi z njimi ustrezno seznanila javnost in tako zagotovila javnost dela. 

                    Vsekakor verjamemo, da bodo ugotovitve ustreznih oganov Univerze na Primorskem deležne najmanj enakovrednega medijskega zanimanja, kot vaša današnja vprašanja. 

                    Lep pozdrav, 

                    mag. Gregor Kos, pomočnik rektorja"

                     

                    ************************************************************************************************************************************************

                    23. 6. 2016 - Odgovori novinarki RTV TV Koper in TV SLO, Eugeniji Carltop

                    Objavljamo vprašanja novinarke Eugenije Carl z dne 22. 6. in naše odgovore z dne 23. 6. ter vprašanja in odgovore z enako tematiko iz meseca aprila.

                    Spoštovani,

                    v nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vaša vprašanja. Obveščamo vas, da so v celoti dostopni tudi na spletni strani Univerze na Primorskem, tako da se lahko javnost o predmetni zadevi seznani celovito. Ob tem dodajamo, da pisanje odgovorov terja čas, zato je najmanj, kar v prihodnje pričakujemo, njihova objava v vaših prispevkih (bodisi TV, bodisi spletnih).

                    Lepo pozdravljeni,

                    Mirella Baruca
                    Samostojna svetovalka za odnose z javnostmi
                    Esperta Consulente per relazioni pubbliche
                    Expert Consultant for PR
                    Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel.:     +386 (05) 611 75 43
                    gsm:  +386 (040)  457 510
                    http:    www.upr.si

                     

                    ODGOVORI NA VPRAŠANJA Z DNE 23. 6. 2016:

                    1. Skupina diplomantov in študentov  biopsihologije je  zoper rektorja Dragana Marušiča, dekanjo FAMNIT Klavdijo Kutnar in predstojnika oddelka Diega de Lea na tožilstvo vložila kazensko ovadbo zaradi lažnih obljub  glede študija biopsihologije  in neureditve položaja biopsihologov, uradno sicer zaradi suma goljufije in nevestnega dela v službi. Kako ovadbo komentirate?

                    Odgovor UP: Očitki nikakor niso utemeljeni. O ovadbi nismo obveščeni.

                    2. Kaj ste storili  od obljube dekanje Kutnarjeve, da bo položaj glede zaposljivosti biopsihologov urejen? Skratka, ste začeli z aktivnostmi za zakonsko ureditev poklica biopsiholog?

                    Odgovor UP: Kot smo vas seznanili v mesecu aprilu, smo z aktivnostmi za umeščanje profila biopsiholog v javni sektor v Republiki Sloveniji pričeli že pred leti in še vedno potekajo. Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Socialno zbornico Slovenije smo podali pobudo za vključitev biopsihologa med strokovne delavce in strokovne sodelavce v socialnem varstvu (pobuda za spremembo 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter 4. in 6. člena Pravilnika o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu), na Ministrstvo za pravosodje pobudo za vključitev biopsihologa med strokovne delavce, ki lahko delujejo na področju resorja ministrstva za pravosodje, na Ministrstvo za zdravje pobudo za spremembo 2. člena Odredbe o programu specializacije iz klinične psihologije, itd.. Časovna realizacija pričetih aktivnosti in sam izid naslovljenih pobud pa, žal, nista odvisna od fakultete.

                    3. Ali pričakujete, da bodo študentje-diplomanti sami urejali formalne pogoje za poklic?

                    Odgovor UP: Ne. V kolikor bi to bila pričakovanja, aktivnosti, po katerih sprašujete v drugem odgovoru, ne bi izvajali.

                    4. Ali lahko konkretizirate delovna mesta, ki naj bi jih imeli možnost zasesti biopshologi?

                    Odgovor UP: Poklicne možnosti so predstavljene na spletni strani fakultete. V pomoč vam posredujemo še spletno povezavo do študijskih programov: http://www.famnit.upr.si/sl/studij.

                    5. Kako komentirate dejstvo, da so biopsihologi po izobraževalni smeri naravoslovci, matematiki in informatiki, kar ni v skladu z zapisanimi kompetencami, ki jih poklicno opredeljujejo na področje psihologije?

                    Odgovor UP: Biopsihologija po izobrazbeni smeri ni matematika (ta se uvrščaja v Klasius področje 46), kot tudi ne računalništvo (ta se uvršča v Klasius področje 48), pač pa je interdisciplinaren študijski program, ki vključuje naravoslovna in psihološka znanja.

                    6. Uvajate oz. je že akreditirana nova smer-uporabna psihologija. Ali nameravate tako rešiti položaj študentov in diplomantov  biopsihologije, v smislu, da bi se prepisali na drug študij in bili tako zaposljivi?

                    Odgovor UP: Ne gre za novo »smer«, temveč nov magistrski študijski program. Diplomanti biopsihologije so zaposljivi. Podrobna pojasnila glede zaposljivosti smo podali v našem odgovoru z dne 8. 4. 2016 (v nadaljevanju). Namen študijskega programa je uvajanje področja uporabne psihologije v študijsko ponudbo naše fakultete. Študentom, ki se bodo želeli prepisati, bo to omogočeno v skladu z možnostmi, ki jih na tem področju predvideva študijski program in aktualen razpis.

                    7. Ali ste službi za razvoj kadrov  v šolstvu na MIZŠ poslali pobudo za umestitev programa Uporabna psihologija med ustrezne za zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja? Če ste, kdaj? Če niste, zakaj ne?

                    Odgovor UP: Glede na trenutno veljaven postopek urejanja podzakonskih aktov za področje vzgoje in izobraževanje je fakulteta v mesecu maju poslala pobudo na Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki po obravnavi poda pobudo na Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

                    Pobuda fakultete vključuje uskladitev podzakonskih aktov, ki določajo pogoje za opravljanje dela svetovalnega delavca v vrtcih ter v osnovnih šolah, gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah in v dijaških domovih (v skladu s 67. oziroma 98. členom ZOFVI), ter uskladitev podzakonskih aktov za osnovne šole, gimnazije, nižje in srednje poklicne šole in dijaške domove tako, da bo za posamezna dela (delovna mesta oziroma področja dela) poleg študijskega programa Psihologija naveden tudi študijski program Uporabna psihologija (npr. za poučevanje predmeta Psihologija, za učitelje individualne in skupinske pomoči, za učitelje za dodatno strokovno pomoč ipd.).

                    8. Zakaj se uporabna psihologija kot družboslovni študij odpira na FAMNIT-u, ki je naravoslovna fakulteta. Zakaj tega študija niste odprli na družboslovni fakulteti, recimo Fakulteti za humanistične študije?

                    Odgovor UP: UP FAMNIT je interdisciplinarna fakulteta, ki med svojimi področji vključuje tudi področje družboslovja (Klasius področje 31: družbene vede (psihologija)). Študijski programi se vedno razvijajo vzporedno z raziskovalnimi programi in projekti z ustreznega vsebinskega področja. Za študijski program Uporabne psihologije te raziskovalne podlage obstajajo na UP FAMNIT.

                     

                    From: Mirella Baruca
                    Sent: Friday, April 08, 2016 1:19 PM
                    To: Carl Evgenija
                    Cc: Danijel Božič
                    Subject: RE: Odgovori za EC - biopsihologija | 8. 4. 2016
                    Importance: High

                    Pozdravljeni,

                    v nadaljevanju vam posredujem celovit odgovor, ki za razumevanje področja ne more biti krajši.

                    Lepo vas pozdravljam,
                    Mirella Baruca

                     

                    Odgovor UP:

                    Diplomanti študijskih programov Biopsihologija niso nezaposljivi, pač pa omejeno zaposljivi v javnem sektorju. Na informativnih dneh so bile študentom predstavljene vsebine študijskega programa in kompetenčni profil diplomanta. Naši diplomanti usvojijo vse potrebne kompetence za vsa dela, ki smo jih navedli ob akreditaciji študija. Sama akreditacija študijskega programa pa diplomantu neposredno še ne daje možnosti kandidirati na delovna mesta, ki jih te kompetence pokrivajo. Ta mesta so v javnem sektorju v večjem delu določena z zakonom in s podzakonskimi akti. Trenutno v aktih v javnem sektorju (šolstvo, zdravstvo) ni vključenega profila biopsiholog, čeprav je diplomant biopsihologije kompetenčno usposobljen za določena delovna mesta v javnem sektorju. Podobna situacija je tudi z drugimi študijskimi programi, ki tako kot biopsihologija interdisciplinarno združujejo naravoslovje in družboslovje.  Teh omejitev pri zaposlovanju v zasebnem sektorju ni.  

                    Ne drži, da ima skoraj 400 študentov (diplomantov) težave. Študij na prvi stopnji so do 11. 3. 2016 zaključili 103 študenti ter 1 diplomantka magistrskega študija. Diplomanti po prvi stopnji pretežno nadaljujejo študij, in sicer na drugi bolonjski stopnji, na naši fakulteti (59) ali na drugi slovenski univerzi, kar nekaj diplomantov pa se je odločilo za nadaljevanje študija v tujini. Vpisujejo se v različne študijske programe (navajamo 7 primerov študijskih programov):  

                    • Research Master Brain and Cognitive Science, 
                    • Counselling Studies,  
                    • Psychology: specialisation Neuropsychology, 
                    • Health and Social Psychology,
                    • Research Master Social Psychology, 
                    • Research Master Cognitive Neuropsychology, 
                    • Research Master Cognitive and Clinical Neuroscience), 

                    z univerz na Škotskem (Univerza v Edinburgu), Danskem (Univerza v Kopenhagnu) in Nizozemskem (UvA, Maastricht in VU Amsterdam).

                    Gre za prestižne univerze, ki po splošno uporabljeni Šangajski lestvici sodijo med najboljših 300 svetovnih univerz. Za primerjavo, Univerza v Ljubljani se uvršča med 400 in 500 svetovnih univerz, kot edina poleg Univerze v Beogradu sploh uvrščena na to lestvico iz prostora bivše države. Iz tega jasno sledi, da je naš program biopsihologije  kakovosten in svetovno primerljiv, kar je bil tudi predpogoj za akreditacijo študijskega programa.

                    Tudi zaradi omenjenih pozitivnih izkušenj naših diplomantov pri nadaljevanju študija v široki paleti študijskih področij v tujini smo na nekatera ministrstva naslovili pobude, da bi biopsihologa umestili tudi v ustanove javnega sektorja. Obenem profil biopsihologa predstavljamo tudi svetovalcem zaposlitve na zavodih za zaposlovanje. Spoznavanje našega študija poteka tudi prek praktičnega usposabljanja na magistrskem študiju, kjer se naši študenti vključujejo v delo različnih ustanov (5-tedenska strokovna praksa v 2. letniku študija).  Doslej je to prakso opravljalo 19 študentov (v študijskem letu 2014/15). Prvi odzivi mentorjev v ustanovah so zelo dobri, saj prepoznavajo prednost interdisciplinarnih znanj naših študentov.  

                    Študijsko področje psihologije na naši fakulteti razvijamo vzporedno z raziskovalnimi programi in projekti v okviru Oddelka za psihologijo UP FAMNIT ter Oddelka za preučevanje zdravja UP IAM. Zato smo pričeli tudi s postopkom akreditacije magistrskega študijskega programa Uporabna psihologija. Po akreditaciji tega študijskega programa se bodo vanj lahko vpisali tako psihologi, ki so zaključili dodiplomski študij na univerzah v Ljubljani in Mariboru, kot tudi diplomanti dodiplomskega študija Biopsihologije na UP FAMNIT. Slednji bodo morali pred vpisom, če so zaključili dodiplomski študij pred prenovo (dodiplomski študij Biopsihologije je bil prenovljen v letu 2014), opraviti diferencialne izpite. Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi bo možno tudi prehajanje med magistrskima programoma Biopsihologija in Uporabna psihologija.   

                    Glede reguliranosti pa naslednje: ne biopsiholog ne psiholog nista regulirana poklica. Edini regulirani poklic s področja psihologije je klinični psiholog, za kar je po opravljeni diplomi druge bolonjske stopnje potreben opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti, nato pa še dodatna štiriletna specializacija iz klinične psihologije v ustreznih ustanovah, ob vsakoletnem razpisu pa je samo nekaj mest za to področje v vsej državi. Pošiljamo vam še spletno stran, kjer lahko preverite podatke o reguliranih poklicih v RS: http://www.reguliranipoklici.si/prihajate/pristojni-organi-za-posamezne-poklice.aspx

                    http://www.reguliranipoklici.si/portal/templates/vppk/img/logo-sl.png

                    VPPK > Pristojni organi za posamezne poklice

                    www.reguliranipoklici.si

                    VPPK - Kontaktna točka za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij v Republiki Sloveniji. Pristojni organi za posamezne poklice.

                     

                    Od: Carl Evgenija
                    Poslano: 7. april 2016 12:12
                    Za: Mirella Baruca
                    Kp: Danijel Božič
                    Zadeva:

                    Pozdravljeni,

                    na informativnih dnevih in drugih predstavitvah, tudi na spletnih straneh FAMNIT, ste bodočim študentom biopsihologije prikazovali/zagotavljali, da se bodo po koncu študija lahko zaposlili  tako rekoč kjer koli, tako v javnem sektorju kot v gospodarstvu. Nič od tega ne drži. Kasneje ste  sicer spremenili dikcijo…da se bodo lahko zaposlili na področjih, ki niso strogo regulirana…

                    Skratka, diplomanti so  danes nezaposljivi, ker jih pravno formalno ni. Njihov poklic ne obstaja. Ne morejo se prijavljati na razpise, ker zanje razpisov ni, ne morejo opravljati strokovnega izpita….

                    Kdo je odgovoren za nastalo situacijo?  Kdo bi moral, pa ni, poskrbeti za regulacijo poklica? Zakaj ob akreditaciji  programa ali kmalu zatem oblikovalci programa, med katerimi so bili tedanji dekan FAMNIT in sedanji rektor Dragan Marušič, prof. Aleksander Zadel …niso poskrbeli za »birokratsko« ureditev področja in s tem za zaposljivost?

                    Na ministrstvu za šolstvo pravijo, da to ni njihova stvar, enako odgovarjajo na ministrstvu za delo, NAKVIS trdi, da je odgovoren zgolj za akreditacije… Je torej Univerza tista, ki ni opravila dolžnega ravnanja in študente pahnila v položaj, v katerem so danes?

                    Prevzema univerza  odgovornost za težave skoraj 400  študentov (diplomantov)?

                    Kaj boste storili, da se zadeve pravno formalno uredijo v čim krajšem času? Kaj konkretno trenutno delate na tem področju? Kaj sploh je potrebno narediti, da bo poklic reguliran, urejen….?

                    Kdaj lahko diplomanti pričakujejo ureditev področja?

                    Ali  drži, da ponujate študentom, ki so pred koncem študija na drugi stopnji, »preusmeritev« na uporabno psihologijo( z opravljanjem nekaj diferencialnih izpitov),  da bodo lahko dobili naziv psiholog, kar bi odpravilo njihovo težavo?

                    Zakaj ste se sploh odločili za akreditacijo programa uporabne psihologije? Poskušate s tem urediti problem biopsihologov?

                    Prosim za konkretne odgovore na moja konkretno zastavljena vprašanja. Če menite, da ste opravili vse, kar je bilo potrebno, prosim, če lahko  navedete, kam in kdaj ste poslali vloge za sistematizacijo, regulacijo, vpis v razvid poklicev …. poklica biopsihologa. Vpis v  register statističnega zavoda seveda ne šteje kot ureditev področja oz. zaposljivosti diplomantov.

                     

                    Hvala za odgovore, ki bi jih potrebovala do jutri do 10 ure.

                     Pozdrav,

                    Eugenija Carl, novinarka/ journalist TV Slovenija
                    dopisništvo Koper
                    Regionalni RTV center Koper
                    Ulica OF 12
                    6000 Koper
                    tel: 00386 (0)5  668 5312

                     

                    From: Carl Evgenija
                    Sent: Wednesday, June 22, 2016 3:32 PM
                    To: Mirella Baruca; Danijel Božič
                    Subject: vprašanja

                    Pozdravljeni,

                    prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

                    skupina diplomantov in študentov  biopsihologije je  zoper rektorja Dragana Marušiča, dekanjo FAMNIT Klavdijo Kutnar in predstojnika oddelka Diega de Lea na tožilstvo vložila kazensko ovadbo zaradi lažnih obljub  glede študija biopsihologije  in neureditve položaja biopsihologov, uradno sicer zaradi suma goljufije in nevestnega dela v službi.  Kako ovadbo komentirate?

                    Kaj ste storili  od obljube dekanje Kutnarjeve, da bo položaj glede zaposljivosti biopsihologov urejen? Skratka, ste začeli z aktivnostmi za zakonsko ureditev poklica biopsiholog?

                    Ali pričakujete, da bodo študentje-diplomanti sami urejali formalne pogoje za poklic?

                    Ali lahko konkretizirate delovna mesta, ki naj bi jih imeli možnost zasesti  biopshologi?

                    Kako komentirate dejstvo, da so biopsihologi po izobraževalni smeri naravoslovci, matematiki in informatiki, kar ni v skladu z zapisanimi kompetencami, ki jih poklicno opredeljujejo na področje psihologije?

                    Uvajate oz. je že akreditirana nova smer-uporabna psihologija. Ali nameravate tako rešiti položaj študentov in diplomantov  biopsihologije,  v smislu, da bi se prepisali na drug študij in bili tako zaposljivi?

                    Ali ste službi za razvoj kadrov  v šolstvu na MIZŠ poslali pobudo za umestitev programa Uporabna psihologija med ustrezne za zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja? Če ste, kdaj? Če niste, zakaj ne?

                    Zakaj se uporabna psihologija kot družboslovni študij odpira  na FAMNIT-u, ki je naravoslovna fakulteta. Zakaj tega študija niste odprli na družboslovni fakulteti, recimo Fakulteti za humanistične študije?

                     

                    Hvala za odgovore. Prosila bi, da odgovorite na kratko in konkretno, ter da odgovore posredujete do jutri do 12. ure,

                    Eugenija Carl, novinarka/ journalist TV Slovenija
                    dopisništvo Koper
                    Regionalni RTV center Koper
                    Ulica OF 12
                    6000 Koper
                    tel: 00386 (0)5  668 5312

                     

                    ************************************************************************************************************************************************

                    30. 1. 2019 - Odgovori novinarju RTV TV Koper in TV SLO, Ediju Mavsarjutop

                     

                    Od: Mirella Baruca
                    Poslano: sreda, 30. januar 2019 09:08
                    Za: Mavsar Edi
                    Zadeva: Re: TV Slovenija/Koper - novinarska vprašanje - Edi Mavsar

                    Spoštovani,

                     

                    kot obljubljeno vam v zakonskem roku od datuma prejema (25. 1. 2019) vaših vprašanj na e-naslov tiskovne predstavnice UP, podpisane Mirelle Baruca, posredujem naše odgovore na vaša vprašanja. Dodajam tudi dokumente, po katerih ste spraševali.

                     

                    Lepo vas pozdravljam.

                     

                    Mirella Baruca

                     

                    Mirella Baruca

                    Vodja Službe za podobo Univerze na Primorskem

                    Univerza na Primorskem | Università del Litorale | University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    ( +386 5 611 75 43
                    M +386 40 457 510
                    e-naslov: mirella.baruca@upr.si

                    www.upr.si | www.upbudi.si
                    www.facebook.com/UniversityUP/ | www.facebook.com/upbudi/
                    @univerzaUP

                     

                    • Minister Pikalo je napovedal izvedbo revizije poslovanja. Gre za sum porabe javnih sredstev namenjenih izvajanju študijskega procesa – ki so bila dejansko porabljena za plačilo številnih sodnih postopkov, odškodnin ipd. Kako komentirate tovrstne navedbe? Iz katerega naslova ste oz. boste plačali odškodnine 12 profesorjem ki je UP s 1.1. 2017 prekinila delovno razmerje?

                    Odgovor UP: UP ni s 1. 1. 2017 nikomur prekinila delovnega razmerja. Naj spomnimo, da se je skupina ljudi na univerzi po tem, ko je njihov kandidat za rektorja dr. Rado Pišot konec leta 2015 močno izgubil volitve, odločila za predlog, da tedanji UP ZRS preneha s članstvom v UP in da deluje samostojno. Senat UP, Upravni odbor UP in pristojno ministrstvo so se s tem strinjali in vse leto 2016 so potekali formalni postopki ukinitve članice UP ZRS in ustanovitve novega ZRS. Ti postopki so morali upoštevati interese vseh vpletenih institucij in seveda tudi njihovih zaposlenih. Interes UP je bil od vsega začetka jasen, saj je Senat UP sprejel več sklepov o tem, da tisti zaposleni, ki odidejo na novi ZRS, odidejo 100%; tisti zaposleni bivšega UP ZRS, ki so želeli ostati na UP, pa jim je bilo to tudi omogočeno. Slednjih je bilo približno za tretjino zaposlenih na bivši članici UP ZRS. Kaže, da je nekaj ljudi v teh postopkih sodelovalo s figo v žepu, se odločilo za odhod na novi ZRS, sedaj pa skuša s tožbami na podlagi delovno-pravne zakonodaje izsiliti delne zaposlitve na UP ali pa odškodnine. Slednje je seveda v direktnem nasprotju s pogodbo med UP in ZRS z dne 24. 12. 2016 (v prilogi) ter dogovorom med ministrstvom in UP z dne 23. 11. 2016 (v prilogi).

                     

                    Pogodba med UP in ZRS z dne 24. 12. 2016 namreč v prvem odstavku 4. člena določa, da z dnem 1. 1. 2017 ZRS “prevzema pravice in obveznosti v zvezi z delovnimi razmerji vseh delavcev UP, ki so zapisani v Prilogi 5 te pogodbe, ki je enaka Prilogi 5 Dogovora med UP in MIZŠ z dne 23. 11. 2016 na način, da je zagotovljena delovno pravna kontinuiteta. Obseg prenešenega delovnega razmerja posameznega javnega uslužbenca na ZRS Koper je enak obsegu njegovega delovnega razmerja na UP na dan ustanovitve ZRS Koper. Obseg zaposlitev prevzetih javnih uslužbencev znaša natanko 51,70 FTE.” V zadnjem odstavku istega (4.) člena pa še: "V kolikor ne bo prevzema vseh delavcev iz seznama Priloge 5 te pogodbe, si UP pridržuje pravico ne prenesti sredstva in projekte iz drugih prilog te pogodbe. Ta določba je bistvena sestavina te pogodbe...".

                     

                    Vseh 12 profesorjev, ki jih omenjate, se je odločilo za izstop iz univerze in prehod na nov javni raziskovalni zavod ZRS Koper. Na slednjem so tudi vsi vsaj 100% zaposleni in prejemajo višjo plačo, kot so jo pred tem na UP. Dvojna plača pa jim ne pripada, saj zakon take pravice za nikogar ne predvideva. Vse stroške iz tožb zaposlenih, ki so prešli na novi ZRS, namerava UP na osnovi izpostavljenega 4. člena Pogodbe med UP in ZRS z dne 24. 12. 2016 izterjati od novega ZRS.

                     

                    • STA navaja, da ste revizijo na to temo že opravili, in da ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Prosim da nam omenjemo revizijo (kopijo) posredujete v celoti.

                    Odgovor UP: Stroške odvetnika Cugmasa skušajo že od leta 2013 problematizirati tisti, ki s številnimi tožbami proti UP niso uspeli doseči, kar so hoteli. Tako je na podlagi prijave nekoga o domnevnih nepravilnostih glede poslovanja UP z odvetnikom Velimirjem Cugmasom v zvezi z utemeljenostjo plačil odvetniku UP že dne 15. 3. 2013 prejela zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) za posredovanje podatkov. KPK v nadaljnjih postopkih ni ugotovila nič spornega. Nato so se podobni očitki pojavili v obsežni anonimki dne 22. 10. 2013, na katero je UP argumentirano odgovorila. V nadaljevanju citiramo tudi odgovor o predmetni temi, ki smo ga 11. 6. 2014 posredovali Eugeniji Carl:

                     

                    “Pogodbo z omenjenim odvetnikom je presojal tudi zunanji revizor, ki je v svojem poročilu ugotovil, da so »Stroški odvetniških storitev so skladni glede na podpisano pogodbo oz. dodatek k pogodbi in se nanašajo na pravno svetovanje, preostali stroški odvetniških storitev so zaračunani glede na Zakon o odvetniški tarifi.«. Opravil je tudi primerjavo z Odvetniško pisarno Miro Senica in odvetniki d.o.o., s katero je Rektorat UP posloval v letu 2010 in 2011 (v nadaljevanju tudi Pisarna Miro Senica). Izpis iz revizijskega poročila: »Ker je stroškovno najpomembnejša Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o. (takoj po Odvetniku Velimirju Cugmasu), smo preverili stroškovno učinkovitost v primeru, da bi pravno svetovanje nudila omenjena odvetniška pisarna. UP ima s Pisarno Miro Senica sklenjene tri pogodbe o pravnem svetovanju in zastopanju (z dne 4. 5. 2009, 3. 7. 2009 in 10. 12. 2010), ki pa se glede višine stroškov pravnega svetovanja ne razlikujejo. Skupni mesečni strošek pravnega svetovanja Pisarne Miro Senica in ob upoštevanju obsega in narave svetovanja Odvetnika Velimirja Cugmasa bi tako znašal:

                    • 12 ur mesečno po 200 EUR = 2400 EUR; iz pavšalnih računov Odvetnika Velimirja Cugmasa ocenjujemo, da je porabljen čas na konferencah z rektorjem približno 12 ur mesečno (telefonskega in drugega svetovanja nismo upoštevali). Glede na sklenjene pogodbe s Pisarno Miro Senica znaša strošek 100 EUR za vsake začete pol ure.
                    • 8 ur mesečno po 100 EUR = 800 EUR; Odvetnik Cugmas je opravil 4 mesečne konference v Kopru. Glede na sklenjene pogodbe s Pisarno Miro Senica znaša strošek za čas odsotnosti iz pisarne zaradi poti 50 EUR za vsake začete pol ure. Upoštevali smo relacijo Ljubljana-Koper, trajanje vožnje 1 uro.
                    • Stroški kilometrine bi znašali 313 EUR mesečno in materialni stroški 64 EUR mesečno. Glede na sklenjene pogodbe s Pisarno Miro Senica se obračunajo potni stroški in 2% materialnih stroškov od skupne vrednosti storitev. Mesečni pavšalni znesek, v primeru, da bi storitev nudila Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o., bi tako znašal 3577 EUR.«

                    Sicer pa ta pogodba z odvetnikom Cugmasom ni edina, ki jo ima v tem obdobju UP sklenjeno za nudenje pravne pomoči. Obstajajo tudi pravna razmerja UP oziroma njenih članic z drugimi odvetniki oziroma odvetniškimi družbami: Odvetništvo Starman Velkavrh, odvetnik Konrad Plauštajner, odvetnik Jurij Srhoij, odvetnik Peter Kos, odvetniška pisarna Dušan Korošec, odvetnica Irena Jerman, odvetnik Miha Kunič.”

                    Revizijo z dne 28. 5. 2014 prilagamo.

                     

                    • Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi stroške iz sodnih postopkov 12 tožečih posameznikov, ki delajo na ZRS, izterjali od ZRS. Ker so nekateri postopki že pravnomočno zaklučeni, nas zanima ali ste že izterjali te stroške (npr. Šimunič, ipd.) od ZRS in zakaj še ne?

                    Odgovor UP: Ne drži, da bi bili sodni postopki v zvezi z dr. Šimuničem zaključeni. Slednjemu je sodišče z izdajo nejasne in sporne sodbe (maja lani mu je bila dosojena delna zaposlitev na UP v dveh različnih nazivih hkrati - izredni profesor za 4 ure na teden in docent za 20 ur na teden) dalo možnost nadaljnje zlorabe pravnih sredstev. Vložil je izvršbo zoper UP za 27.853,74 EUR, kar naj bi predstavljalo plače za čas, ko ni bil zaposlen na UP (od 1. januarja 2017 do aprila 2018). Vendar je bil dr. Šimunič ves čas 100% zaposlen, in sicer na podlagi zgoraj navedenih dogovorov med MIZŠ, UP in ZRS, ter na podlagi svoje izražene volje za prehod na novi ZRS, prav na novem ZRS. Tam je prejemal tudi vsaj 100% plačo, ki je bila financirana iz ARRS, in sicer v okviru raziskovalnega programa P5-0381, aplikativnega projekta L5-8245 in temeljnega projekta J5-7098 in iz projekta Interreg V-A Italija-Slovenija projekt MEMORI-net. Dr. Šimunič je denarna sredstva, ki jih je na osnovi zlorabe izvršbe (o tem še teče sodni postopek) pridobil od UP, nakazal na ZRS (kot je dr. Šimunič izjavil na obravnavi na sodišču dne 18. 1. 2019). Tako je ZRS Koper za delo dr. Šimuniča na projektih dvojno financiran - s strani ARRS in iz sredstev, neupravičeno odtegnjenih iz računa UP, kar je seveda nezakonito.

                     

                    • Zadeva Astrid Prašnikar: Iz katere postavke je UP poravnal odškodnino ga. Prašnikar v zadevi mobing?

                    Odgovor UP: V breme konta št. 468100 (odškodnine), vir financiranja 303 - Posredni prispevki za skupne naloge.

                     

                    • Ali bo oz. je UP že terjala ta denar od tisatega ki je to dejanje zagrešil (g. Marušič)?

                    Odgovor UP: Kot je UP že pojasnila v svoji izjavi za javnost dne 8. 5. 2017, se sodba ne nanaša na rektorja, ampak na univerzo kot delodajalca. Tožnica je številnim zaposlenim na univerzi in tudi rektorju očitala množico dejanj, ki jih je sama dojemala kot trpinčenje na delovnem mestu in kot diskriminatorna ravnanja oziroma neenako obravnavo. Trdila je, da ji univerza ni zagotavljala delovnega okolja, kjer ne bi bila izpostavljena trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih in sodelavcev. Za mobing je torej po sodbi sodišča odgovorna UP, kot pravna oseba, ki ni uspela dokazati, da je zagotavljala primerno delovno okolje. Sodišče je pri tem uporabilo obrnjeno dokazno breme – univerza bi morala dokazati, da je primerno okolje zagotavljala.

                     

                    UP meni, da sodišče ni pravilno uporabilo Pravila o obrnjenem dokaznem bremenu, saj je slednje predvsem pomembno v situaciji, ko sodišče na podlagi izvedenih dokazov ne more zanesljivo ugotoviti odločilnih dejstev. V takšnem primeru sodišče odloči na podlagi pravila o dokaznem bremenu. Navedeno pomeni, da je sklicevanje na obrnjeno dokazno breme odveč, ko sodišče na podlagi izvedenih dokazov z zanesljivostjo ugotovi, da zatrjevana ravnanja pomenijo trpinčenje na delovnem mestu, ali pa da trpinčenja ni bilo. O tem obstaja sodna praksa. UP je zaradi navedenega in zaradi številnih drugih pomanjkljivosti sodbe, slednjo želela preizkusiti z revizijo na Vrhovnem sodišču RS, ki pa revizije ni dopustilo, ker je bila vrednost spora prenizka in hkrati po presoji Vrhovnega sodišča ni šlo za nobeno pomembno pravno vprašanje.

                     

                    • …in zakaj še ne?

                    Odgovor UP: Ni pravne podlage za nobeno terjatev.

                     

                     

                    • Vzadevi Prašnikar/mobing je tik pred začetkom tudi kazenski postopek, ki ga po prijavi delovnega inšpektorata vodi okrožno državno tožilstvo. Osumljenec je g. Marušič. Se bo g. Marušič udeleževal zaslišanj? Znano je da se je v nekaterih drugih primerih izogibal sojenju in je bila potrena prisilna privedba.

                     

                    Odgovor UP: Dr. Marušič se vselej udeležuje obravnav, na katere je pravočasno in pravilno vabljen. V primerih službene odsotnosti oziroma zadržanosti vselej vnaprej napove in opraviči svoj izostanek.

                     

                    • Ga Prašnikar preko sodišča zdahteva še 5 plač? Gre za določbo iz kolektivne pogodbe. Zakaj UP meni, da ji navedena vsota ne pripada?

                    Odgovor UP: O tem še teče postopek na Delovnem sodišču v Kopru, v katerem je UP predstavila vse svoje pravne argumente.

                     

                    • Znano je da je finančna uprava že pred časom začela z rubežem denarja z naslova pravnomočne sodbe FM/Širca-Žižmond. Gre za protipravno korist 508.000€, ki bi jo morala poravnati FM. Kaj se je zgodilo s tem zahtevkom? Po naših informacijah je UP zoper omenjeno sodbo sprožil zahtevo za obnovo kazenskega postopka in uspela. To drži? Bi prosili za kopijo omenjene sodbe, s katero naj bi dobili omenjen denar vrnjen.

                    Odgovor UP: UP v navedeni zadevi ni sprožila zahteve za obnovo kazenskega postopka. Na podlagi tožbe, ki jo je za UP vložil odvetnik Cugmas na Upravno sodišče RS, je slednje odločilo, da je Okrožno sodišče v Kopru od junija leta 2017 do avgusta 2018 navedeni znesek nezakonito izterjalo od UP. Posledično je UP konec decembra 2018 prejela vračilo 508.791,38 EUR na svoj račun. Sodbo Upravnega sodišča prilagamo.

                     

                    • Zadeva Šimunič/habilitacija. Omenjeni profesor si ni uspel pravočasno pridobiti habilitacije, zato je UP proti njemu sprožila postopek odpovedi delovnega razmerja. G. Šimunič je zoper sklep Senata UP, vložil tožbo, ki je na prvi stopnji rezultirala v tem, da je Upravno sodišče sklep senata odpravilo, ter obenem podaljšalo veljavnost starega naziva (izr. prof) g. Šimuniču. Zanima nas ali boste proti navedenemu profesorju preklicali sklep o odpovedeli delovnega razmerja? ..ter kako komentirate odločbo upravnega sodišča v zvezi z navedenim primerom.

                    Odgovor UP: Ne drži vaša navedba, da naj bi Upravno sodišče odpravilo sklep Senata UP. Upravno sodišče je ugotovilo, da ne more preizkusiti zakonitosti odločbe rektorja Univerze na Primorskem št. 0717-07/2018 z dne 11. 12. 2018, s katero je bila dr. Šimuniču sporočena odločitev Senata UP, ker odločba po mnenju sodišča ni imela vseh sestavin po Zakonu o upravnem postopku, zato je bilo UP naloženo, da ponovi postopek.

                    Tako kot ob prvem glasovanju, tudi v ponovljenem postopku sklep o podelitvi habilitacije dr. Šimuniču ni bil sprejet, saj za sprejetje takega sklepa ni glasoval nihče od članov Senata UP. Posledično dr. Šimunič nima veljavne habilitacije na UP. Ker je veljavna habilitacija obvezen pogoj za zasedbo delovnega mesta, so v teku postopki odpovedi delovnega razmerja dr. Šimuniču.

                     

                    • Zadeva Raspor. Univerza je tožbo ki jo je vložil prof. Raspor izgubila. Kolikor vemo, je v teku mediacija o višini odškodnine. Po nekaterih izračunih je dog do g. Rasporja 50.000 €. Kakšna je v zvezi s tem ocena UP.

                    Odgovor UP: Vaše navedbe ne držijo. V zvezi s tožbami dr. Rasporja proti UP je v teku mediacija, zato pred njenim zaključkom UP javnosti ne razkriva svojih ocen.

                     

                     

                    Od: Mavsar Edi 
                    Poslano: petek, 25. januar 2019 12:06
                    Za: Mirella Baruca
                    Zadeva: RE: TV Slovenija/Koper - novinarska vprašanje

                     

                    Spoštovani,

                     

                    pričakoval bi, da se email naslov ki ni več v uporabi, deaktivira. Na ta način bi pošiljatelj dobil jasno v vednost, da naslavlja nekoga, ki ne obstaja več oz. ni dosegljiv.

                    Vsled navedenega pričakujem, da nam boste odgovore in dokumentacijo zagotovili najkasneje do 29.1.2019. Sedemdnevni rok ko so bila vprašanja naslovljena na UP je začel teči 18.1. 2019.


                    Hvala za razumevanje.

                    Edi Mavsar, novinar

                     

                    From: Mirella Baruca <mirella.baruca@upr.si>
                    Sent: Thursday, January 24, 2019 4:30 PM
                    To: Mavsar Edi 
                    Subject: RE: TV Slovenija/Koper - novinarska vprašanje

                     

                    Spoštovani,

                    potrjujem prejem vprašanj na Mirella.Baruca@upr.si in vas obveščam vas, da e-naslov mediji@upr.si ni v uporabi. Prosim, da tudi v prihodnje, ko želite na UP nasloviti novinarska vprašanja, uporabljate moj naslov.
                    Odgovori bodo skupaj z dokumenti dostopni na naši spletni strani v zavihku https://www.upr.si/sl/medijski-center/vprasanja-in-odgovori-medijem v roku sedmih dni.

                     

                    Lepo pozdravljeni.

                     

                    Mirella Baruca

                    Vodja Službe za podobo Univerze na Primorskem


                    Univerza na Primorskem | Università del Litorale | University of Primorska
                    Titov trg 4, 6000 Koper
                    tel. +386 5 611 75 43
                    gsm. +386 40 457 510

                    e-naslov: mirella.baruca@upr.si
                    www.upr.si | www.upbudi.si

                     

                     

                    From: Mavsar Edi 
                    Sent: Thursday, January 24, 2019 3:19 PM
                    To: Mirella Baruca <mirella.baruca@upr.si>
                    Subject: FW: TV Slovenija/Koper - novinarska vprašanje

                     

                    Spoštovani!

                     

                    Sporočam, da še vedno nisem prejel odgovora na postavljena vprašanja.

                     

                    EDI MAVSAR, novinar

                     

                     

                    From: Mavsar Edi
                    Sent: Friday, January 18, 2019 5:10 PM
                    To: mediji (mediji@upr.si) <mediji@upr.si>
                    Subject: TV Slovenija/Koper - novinarska vprašanje

                     

                    Spoštovani.

                     

                    · Minister Pikalo je napovedal izvedbo revizije poslovanja. Gre za sum porabe javnih sredstev namenjenih izvajanju študijskega procesa – ki so bila dejansko porabljena za plačilo številnih sodnih postopkov, odškodnin ipd. Kako komentirate tovrstne navedbe? Iz katerega naslova ste oz. boste plačali odškodnine 12 profesorjem ki je UP s 1.1. 2017 prekinila delovno razmerje?

                    · STA navaja, da ste revizijo na to temo že opravili, in da ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Prosim da nam omenjemo revizijo (kopijo) posredujete v celoti.

                    · Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi stroške iz sodnih postopkov 12 tožečih posameznikov, ki delajo na ZRS, izterjali od ZRS. Ker so nekateri postopki že pravnomočno zaklučeni, nas zanima ali ste že izterjali te stroške (npr. Šimunič, ipd.) od ZRS in zakaj še ne?

                    · Zadeva Astrid Prašnikar: Iz katere postavke je UP poravnal odškodnino ga. Prašnikar v zadevi mobing? Ali bo oz. je UP že terjala ta denar od tisatega ki je to dejanje zagrešil (g. Marušič)? …in zakaj še ne?

                    - Vzadevi Prašnikar/mobing je tik pred začetkom tudi kazenski postopek, ki ga po prijavi delovnega inšpektorata vodi okrožno državno tožilstvo. Osumljenec je g. Marušič. Se bo g. Marušič udeleževal zaslišanj? Znano je da se je v nekaterih drugih primerih izogibal sojenju in je bila potrena prisilna privedba.

                    - Ga Prašnikar preko sodišča zdahteva še 5 plač? Gre za določbo iz kolektivne pogodbe. Zakaj UP meni, da ji navedena vsota ne pripada?

                    · Znano je da je finančna uprava že pred časom začela z rubežem denarja z naslova pravnomočne sodbe FM/Širca-Žižmond. Gre za protipravno korist 508.000€, ki bi jo morala poravnati FM. Kaj se je zgodilo s tem zahtevkom? Po naših informacijah je UP zoper omenjeno sodbo sprožil zahtevo za obnovo kazenskega postopka in uspela. To drži? Bi prosili za kopijo omenjene sodbe, s katero naj bi dobili omenjen denar vrnjen.

                    · Zadeva Šimunič/habilitacija. Omenjeni profesor si ni uspel pravočasno pridobiti habilitacije, zato je UP proti njemu sprožila postopek odpovedi delovnega razmerja. G. Šimunič je zoper sklep Senata UP, vložil tožbo, ki je na prvi stopnji rezultirala v tem, da je Upravno sodišče sklep senata odpravilo, ter obenem podaljšalo veljavnost starega naziva (izr. prof) g. Šimuniču. Zanima nas ali boste proti navedenemu profesorju preklicali sklep o odpovedeli delovnega razmerja? ..ter kako komentirate odločbo upravnega sodišča v zvezi z navedenim primerom.

                    · Zadeva Raspor. Univerza je tožbo ki jo je vložil prof. Raspor izgubila. Kolikor vemo, je v teku mediacija o višini odškodnine. Po nekaterih izračunih je dog do g. Rasporja 50.000 €. Kakšna je v zvezi s tem ocena UP.

                     

                    Odgovore bi potrebovali sredi prihodnjega tedna.

                     

                    Edi Mavsar, novinar

                     

                    *************************************************************************************************************************************************

                    28. 2. 2019 - Odgovori novinarju za prispevek z dne 2. 3. 2019 v oddaji 24 ur na POP TV, Jaki Vranutop

                     

                    V informativni oddaji 24 ur na POP TV je bil v soboto, 2. 3. 2019, ob 19. uri objavljen prispevek z naslovom "Denar za odvetnike", v katerem novinar Jaka Vran poroča o tožbah, ki so jih zoper UP vložili nekdanji zaposleni profesorji, ki so se sami odločili za prekinitev delovnega razmerja z UP in odhod na novi zavod ZRS.

                    V nadaljevanju objavljamo naše odgovore, ki smo jih novinarju posredovali v četrtek, 28. 2. 2019, na postavljena vprašanja, in magnetogram prispevka, ki je bil objavljen v oddaji v soboto, 2. 3. 2019.

                    Oceno o tem, kako je novinar interpretiral naše odgovore, prepuščamo bralcem. 

                     

                    VPRAŠANJA NOVINARJA JAKE VRANA IN ODGOVORI UP

                     

                    1. Zakaj UP vztraja s tožbami in pritoževanji proti ostalim, pri katerih sojenje še poteka? Odgovor UP: UP ne vztraja s tožbami, pač pa odgovarja na tožbe tistih, ki so se sami odločili za prekinitev delovnega razmerja z UP in odhod na ZRS.

                    2. Koliko takšnih tožb je bila deležna UP, koliko je zaključenih, koliko jih je v teku? Odgovor UP: Če je govora o tožbah, ki so jih zoper UP vložili tisti, ki so se sami odločili za prekinitev delovnega razmerja z UP in odhod na ZRS, je teh tožb 14. Pravnomočno je zaključenih 6 pravd, v teku jih je še 8.

                    3. Kolikšni so stroški (sojenja), kot tudi že izplačanih odškodnin, poplačila plač, itd? Odgovor UP: Glede sodno dosojenih odškodnin gre v zadnjih letih predvsem za sodne postopke, ki jih je sprožilo 14 bivših zaposlenih na UP, ki so na osnovi svoje zahteve odšli z univerze na novo ustanovljeni ZRS. So pa ti stroški po oceni UP veliko nižji, kot bi univerzo stalo nadaljnje članstvo ZRS v univerzi. Ob prenehanju članstva ZRS v UP je bil dolg ZRS do UP preko 412.000,00 EUR. To terjatev je morala UP na zahtevo ministrstva odpisati, saj slednje ni moglo ustanoviti novega javnega raziskovalnega zavoda z negativno bilanco. UP namerava dosojene stroške odškodnin bivšim zaposlenim izterjati od novega ZRS Koper, saj se je slednji v četrtem členu pogodbe z dne 24. 12. 2016 o prenosu dejavnosti zavezal, da bo prevzel vse delavce, ki se niso odločili ostati 100% na univerzi. Med njimi so tudi vsi (14), ki tožijo univerzo (pogodbo smo vam že posredovali). Na UP tudi v tem primeru pričakujemo, da bodo instančna sodišča presodila, da UP nič ne dolguje bivšim zaposlenim, ki so po lastni odločitvi 100% zaposleni na novem ZRS, saj je UP ravnala skladno s sklenjeno pogodbo z ZRS in skladno s sporazumom z ministrstvom.  
                    Sicer pa: šest bivših zaposlenih na UP ZRS, katerih pravde so pravnomočno zaključene, je od UP zahtevalo preko 200.000,00 EUR odškodnin, dosojenih pa jim je bilo za 30.000,00 EUR. Od tega je direktor dr. Rado Pišot zahteval 73.008,00 EUR zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in 10.000,00 EUR zaradi domnevnega mobinga v času odhajanja ZRS iz UP. V obeh primerih so sodišča pravnomočno razsodila, da mu ne pripada nič, univerzi pa je moral tudi povrniti pravdne stroške v višini 2.378,62 EUR. Za preostalih 8 bivših zaposlenih na UP ZRS so pravde še v teku. Dr. Pišot in dr. Šimunič zahtevata tudi pavšalne odškodnine po 75. členu kolektivne pogodbe zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. UP meni, da takšna odškodnina ne pride v poštev, saj tožnikoma delovno razmerje sploh nikoli ni prenehalo, tožbe se nanašajo na formalne nepravilnosti v postopkih prehoda zaposlenih na novi ZRS.
                    Od bivših zaposlenih na UP ZRS se je po pravnomočni sodbi sodišča eden delno vrnil na UP, petim pa je bila dosojena odškodnina. Podatke o skupnih odškodninah in odškodninah posameznikov, ki so se sami javno izpostavljali, smo že navedli. Drugih, zaradi varovanja zasebnosti, ne navajamo.
                    Na UP pričakujemo, da bo za preostalih osem bivših zaposlenih na UP ZRS šel za odškodnine proporcionalno podoben znesek, kot za šest že pravnomočno zaključenih, torej cca. 40.000,00 EUR. Kot že navedeno, namerava UP vse te odškodnine izterjati od novega ZRS, ki se je pogodbeno zavezal prevzeti 54 zaposlenih v celoti, torej za 100% zaposlitev, in tega ni storil, čeprav mu je UP za ta namen v pogodbi priznala dodatna sredstva.

                    4. Ali ste seznanjeni z namero resornega ministrstva, da bo v omenjeni zadevi sprožilo revizijo znotraj UP? Odgovor UP: Do danes UP ni prejela nobenega poziva za revizijo. Smo pa javnost v januarju prek medijev obvestili, da je bila revizija na UP že opravljena s strani pooblaščenega državnega revizorja, ki ni ugotovil nobenih nepravilnosti.

                    5. Ali se vam zdi tak način porabe javnega denarja smotrn? Odgovor UP: Ali je minus v višini 412.000,00 EUR in vsi stroški, ki izhajajo iz tožb tistih, ki so se sami odločili za prekinitev delovnega razmerja z UP in odhod na ZRS, smotrn, je vprašanje za vodstvo ZRS.

                     

                    MAGNETOGRAM PRISPEVKA

                    PETRA KERČMAR: Še kar pa vre tudi na univerzi na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje je zdaj odre-dilo revizijo poslovanja. Sumijo namreč, da univerza denar, ki ga prejema iz proračuna za študijske dejavnosti namenja poplačilu odvetniških storitev in izgubljenih tožb. In da, teh je v zadnjem času vse več. Tisti, ki so bili pred tremi leti ob odhodu znanstveno raziskovalnega središča izpod okrilja univerze zaposleni na obeh inštitucijah, so namreč kot po tekočem traku dobivali odpovedi. Sedaj pa jih sodišče vrača na delavna mesta.
                    JAKA VRAN: Primer Boštjana Šimuniča. Delno je bil zaposlen na univerzi, delno na znanstveno raziskovalnem središču. Ko je to izstopilo iz univerze, ga je ta poslala na cesto.
                    BOŠTJAN ŠIMUNIČ (profesor): Posledično tega je univerza nas obravnavala malo drugače kot ostale in je zahtevala, da se vsi izločimo iz univerze, kar pomeni nič ena, ali boš delal na univerzi ali na znanstveno raziskovalnem središču, čeprav je bila direktiva ministrstva popolnoma jasna.
                    JAKA VRAN: In sicer, da se izloči samo raziskovalni del. Pedagoški pa ostane na univerzi.
                    BOŠTJAN ŠIMUNIČ (profesor): Jaz sem eden od 17 profesorjev, ki so vložili tožbo zoper nezakonite odpovedi pedagoškega dela.
                    JAKA VRAN: Sodišče ga je izbralo kot vzorčni primer za profesorje, ki so imeli enake, oziroma zelo podobne tožbe. Že lani je bil reintegriran. Podoben izid pa lahko sedaj pričakujejo tudi drugi profesorji. Vprašanje je le ali se bodo odločili za vrnitev ali bodo zahtevali odškodnino. A kljub temu se univerza na Primorskem pritožuje na vse odločitve sodišča kar postopke daljša, predvsem pa podražuje, čeprav je že bolj kot ne jasno, kako bo sodišče odločilo. In to je, kot kaže zmotilo tudi ministrstvo za izobraževanje, kjer ugotavljajo, da univerza velik del sredstev namenja za poplačilo odvetniških storitev in obveznosti, ki so nastale kot posledica pravnomočnih sodb, ki jih je univerza izgubila. Ker lastnih sredstev za plačilo tovrstnih obveznosti univerza nima, bi bilo mogoče sklepati, da v te namene porablja sredstva, ki jih iz državnega proračuna prejme za izvajanje študijske dejavnosti. Kar pa je nedopustno, zato so sprožili revizijo poslovanja. Na univerzi, kjer o reviziji ne vedo ničesar, se branijo, da je bilo zahtevanih odškodnin za več kot 200.000 evrov, da pa so za zdaj izplačali le 30.000 evrov. Je pa res, da je bilo od 14 takšnih tožb zaključenih le šest in priznavajo, da računajo na to, da bodo plačali še vsaj 40.000 evrov, ker je v teku še osem postopkov. Da pa bo univerza na Primorskem vse te odškodnine izterjala od ZRS, ki se je pogodbeno zavezal prevzeti 54 zaposlenih v celoti. A je takšen scenarij, da bi univerza dejansko prišla nazaj do tega denarja, po naših informacijah, zelo malo verjeten.

                     

                    ************************************************************************************************************************************************

                    5. 6. 2019 - Odgovori novinarju RTV TV Koper in TV SLO, Ediju Mavsarjutop

                     

                    From: Mirella Baruca
                    Sent: Wednesday, June 05, 2019 8:36 PM
                    To: Mavsar Edi
                    Subject: Odgovori na vprasanja z dne 27. 5. 2019, Edi Mavsar, Kampus Livade

                    Spoštovani,
                    v zakonskem roku vam posredujem naše odgovore, pripisane k vašim vprašanjem, in vas lepo pozdravljam.

                    Mirella Baruca
                    Vodja Službe za podobo UP
                    040/457-510
                     

                    From: Mavsar Edi
                    Sent: Monday, May 27, 2019 4:05 PM
                    To: Mirella Baruca; mediji
                    Subject: TV Koper/Slovenija - novinarska vprašanja - kampus Livade

                    Spoštovani,
                    postavljam nekaj novinarskih vprašanj na temo pogorelega kampusa Livade.

                    1. Kaj je uradni razlog, da kampus Livade tudi po več kot letu in pol še vedno ne služi svojemu namenu?

                    Odgovor UP: UP je skupaj z zavarovalnico zelo hitro po požaru uspela nadomestiti oz. izvesti popravila na ključni raziskovalni opremi, ki sedaj deluje na nadomestnih lokacijah.

                    Sanacija samega objekta še ni končana zaradi:
                    - tehnološke zahtevnosti objekta;
                    - potreb po izboljšavah in vsled tega preprojektiranju objekta;
                    - časovnega zamika zaradi vložene revizije s strani Dekleva Gregorič arhitekti, d.o.o.

                    1. Po nekaterih informacijah naj bi za obnovo objekta nekaj sredstev prispevala tudi država oz. resorno ministrstvo. Ali ta informacija drži? Če je odgovor pritrdilen, koliko?

                    Odgovor UP: Drži. UP pričakuje, da bo resorno ministrstvo (MIZŠ) zagotovilo sredstva za razliko med zneskom odškodnine, ki jo bo priznala zavarovalnica, in med vsemi potrebnimi sredstvi za sanacijo objekta in izboljšav, ki jih je potrebno izvesti. Višina sredstev še ni znana.

                    1. Objekt je bil zagotovo zavarovan proti požaru. Koliko škode vam je zavarovalnica priznala, je bila škoda že izplačana? Kje je ta denar?

                    Odgovor UP: UP je dobila 500.000 evrov predujema za usposobitev in nadomestitev ključne raziskovalne opreme ter za čiščenje in zaščito objekta po požaru. O končni višini odškodnine še potekajo usklajevanja z zavarovalnico.
                     

                    1. Zavarovana je bila tudi oprema (npr. laboratorijske naprave Inštituta za oljkarstvo), kako je s to škodo, koliko znaša in kje je ta denar?

                    Odgovor UP: Odgovor je podan pri predhodnih vprašanjih.

                    1. Znano je da je bil objavljen razpis za izdelavo projekta za sanacijo po požaru. Čeprav je prvi razpis blokiral arhitekturni biro Gregorič – Dekleva, je drugi razpis dobil zeleno luč tudi DKOMa. Kakšna je torej usoda omenjenega razpisa? Ste izvajalca izbrali?

                    Odgovor UP: Dekleva Gregorič arhitekti, d.o.o. je na DKOM vložila zahtevek za revizijo, ki ga je DKOM zavrnil, je pa pritožba Dekleva Gregorič časovno precej zamaknila sanacijo. Edino prispelo ponudbo družbe TRINGRAD NOVA je UP zavrnila, ker ni izpolnjevala pogojev.

                    1. Zakaj projekt izdelave sanacijskega načrta niste zaupali arhitekturnemu biroju Dekleva Gregorič, ki je je projektiral objekt?

                    Odgovor UP: UP sodeluje z arhitekturnim birojem Dekleva Gregorič za dodatna dela po pogodbi, ki je bila sklenjena z birojem za osnovno projektiranje prvega stolpiča v Livadah.

                    1. Objekt A kampusa Livade je bil pred leti zgrajen tudi z evropskim denarjem, že leto in pol pa ne služi svoji osnovni namembnosti. Nekateri opozarjajo, da bi lahko zaradi navedenega dejstva vračali evropska sredstva. Ali tudi sami zaznavate v zvezi s tem, kakršnakoli tveganja?

                    Odgovor UP: Ne. Ne zaznavamo nikakršnih tveganj. V nadaljevanju navajamo splošne in specifične cilje projekta SIGMA.
                    "Center mediteranskih kultur v objektu Livade 1.0. je bil izgrajen s pomočjo evropskih in nacionalnih sredstev iz strateškega projekta SIGMA2 (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013). Splošni cilj projekta se nanaša na »skupno zaščito naravnih območij in ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju projekta.« Center mediteranskih kultur, ki je bil izgrajen in predan v uporabo leta 2015, je stalna struktura, ki deluje na čezmejnem območju z namenom »ohranitve naravnega okolja in preprečevanje izgube biotske raznovrstnosti na območju programa«. Univerza na Primorskem v vlogi vodilnega partnerja in investitorja v izgradnjo Centra mediteranskih kultur tudi po uradnem zaključku projekta dne 31. 12. 2014 zagotavlja skladnost z določbami 57. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in pogodb o sofinanciranju projekta. Infrastruktura ostaja v lastništvu UP in se bo še najmanj 5 let po zaključku projekta uporabljala izključno v skladu z nameni, določenimi v projektu.

                    Tekom izvajanja projekta so bili doseženi vsi predvideni specifični projektni rezultati. Po zaključku projekta UP zagotavlja kontinuiteto raziskav na področju kmetijstva in biodiverzitete tudi v okviru novih projektov čezmejnega sodelovanja. Trenutno se aktivnosti izvajajo na začasnih lokacijah, po sanaciji objekta pa bodo ponovno potekale v objektu Livade 1.0.
                    "

                    1. Glede na to da je v objektu domoval inštitut za oljkarstvo, ta pa je po delitvi med ZRS in UP ostal pod okriljem ZRS, ali je predvideno da bi po obnovi prostore ponovno zasedel omenjeni inštitut? So ta razmerja že urejena?

                    Odgovor UP: Ta razmerja so bila urejena s podpisano najemno pogodbo, ki pa je zaradi višje sile ni mogoče izvajati. Ko bo objekt saniran, bo zato potrebno najemno razmerje na novo dogovoriti.

                    1. Kateri dejavnosti boste po obnovi (A objekta kampusa Livade) namenili prostore?

                    Odgovor UP: Stolpič A bo služil svojemu prvotnemu namenu, in sicer izvajanju izobraževalnega in raziskovalnega procesa.

                    10. Ali je možno da boste na UP od obnove odstopili? Je ta scenarij sploh mogoč? V kolikor je odgovor nikalen, kakšen je časovni okvir, ko bi prostore predali v ponovno rabo?

                    Odgovor UP: Ne. Predvidevamo, da bo objekt uporaben od drugega semestra študijskega leta 2019/2020 dalje.


                    V naprej hvala za pojasnila.

                    Edi Mavsar, novinar