ENG
 

Program slovenski štipendijski sklad EGP - NFM

print

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.
 
V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti:

  • Pripravljalni obiski,

  • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu,

  • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju,

  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu,

  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

Več informacij o programu lahko najdete na spletni strani Nacionalne agencije CMEPIUS http://www.cmepius.si/

Novosti celotnega programa Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP v Sloveniji lahko najdete na naslednjih spletnih straneh: