ENG
 

ERASMUS+ KA107 RAZPISNO LETO 2016 - ZAKLJUČEK PROJEKTA

print

Skladno s cilji iz Srednjeročne razvojne strategije Univerze na Primorskem (UP) 2014-2020, UP v okviru programa Erasmus+ (E+) zasleduje cilja krepitve sodelovanja s partnerskimi institucijami in povečanja mobilnosti študentov in osebja. V okviru projekta E+ KA107-2016 je bilo izvedenih vseh 76 odobrenih mobilnosti: 11 mobilnosti študentov (8 dohodnih, 3 odhodne) in 65 mobilnosti zaposlenih (27 za poučevanje, 38 za usposabljanje). Največ mobilnosti je bilo izvedenih z BiH in Srbijo: 2 odhodni in 2 dohodni študijski mobilnosti, 5 dohodnih in 14 odhodnih mobilnosti osebja. To izkazuje, da je regija Zahodnega Balkana za UP zelo pomemben partner. Na usposabljanju smo gostili 4 udeležence s Kitajske, ki so jo za mobilnost izbrali tudi 3 učitelji UP. Veliko odhodnih mobilnosti za poučevanje smo izvedli tudi z Brazilijo in Kosovom. V projektu so sodelovale tudi institucije iz Argentine, Avstralije, Indije, Japonske, Rusije, ZDA in Izraela.

                                                                              Blas Fernández iz Universidad Nacional de La Plata

                                                                                        Elvisa Mujanović iz Univerzitet u Tuzli

                                                                  Grigory Ryabov iz Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk