ENG
 

Erasmus za mlade podjetnike

print

Erasmus za mlade podjetnike je program Evropske unije, ki deluje že od leta 2009 in bodočim ter mladim podjetnikom pomaga pridobiti kompetence in znanja za ustanovitev in/ali uspešno vodenje malega podjetja. Novi in bodoči podjetnik pridobiva in si izmenjuje znanje ter poslovne zamisli z izkušenim tujim podjetnikom iz držav EU, pri katerem dela in z njim sodeluje od 1 do 6 mesecev. Usposabljanje sofinancira Evropska komisija.

Kdo lahko sodeluje v programu?

V programu lahko sodelujejo študentje, mladi in ostali, ki imajo osnovano podjetniško idejo in si želijo v prihodnosti postati podjetniki. Poleg njih lahko v programu sodelujejo mladi podjetniki, ki že imajo svoje podjetje mlajše od 3 let ter izkušeni podjetniki, ki vodijo svoje podjetje že več kot 3 leta in so lahko gostitelji mladim oz. bodočim podjetnikom.

Kaj program omogoča?

Program Erasmus za mlade podjetnike omogoča:

 • novim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v eni izmed sodelujočih držav EU
 • izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi podjetniki,
 • izboljšanje podjetniških kompetenc mladih in bodočih podjetnikov,
 • iniciativnost in podjetništvo med mladimi,
 • izkušenim podjetnikom olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev,
 • povezovanje poslovnežev in MSP,
 • izboljšanje jezikovnih znanj in kompetenc mladih in izkušenih podjetnikov,
 • izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvejo več o priložnostih v drugi državi EU prek bodočih in mladih podjetnikov.

Kako lahko sodelujem v programu?

Novi in izkušeni podjetniki, ki želijo sodelovati v programu podjetniške izmenjave morajo oddati spletno prijavo prek uradne spletne strani programa www.erasmus-entrepreneurs.eu, dodati k e-prijavi življenjepis (Europass) in poslovni načrt ter izbrati svojo želeno lokalno kontaktno točko-posredniško organizacijo. Lokalna kontaktna točka vas bo usmerjala skozi ves postopek in služila kot kontaktna točka.

Po tem, ko bo vaša elektronska prijava potrjena, si boste lahko vse ostale veljavne prijave ogledali v spletnem katalogu, ki vam in vaši lokalni kontaktni točki omogoča iskanje ustreznega podjetnika-gostitelja za izmenjavo.

Kateri so ključni koraki v postopku sodelovanja v programu?

Glavni koraki, ki jih morate izvesti za sodelovanje v programu Erasmus za mlade podjetnike so:

 1. Pripravite vse potrebno za prijavo: življenjepis, motivacijsko pismo in poslovni načrt;
 2. Registrirajte se prek spletnega obrazca in k prijavi dodajte svoj življenjepis in poslovni načrt ter izberite svojo lokalno posredniško organizacijo;
 3. Poiščite primernega podjetnika gostitelja v tujini (imate dve možnosti):
 1. svoji lokalni kontaktni točki lahko predlagate tuje podjetnika gostitelja, s katerim ste že v stiku ali
 2. v spletnem katalogu s pomočjo lokalne kontaktne točke poiščete podjetnika gostitelja.
 1. Z novim podjetnikom ali podjetnikom gostiteljem sklenete program usposabljanja (npr. načrtovane aktivnosti izmenjave, namen in cilji usposabljanja in trajanje) in podrobnosti predložite svoji lokalni kontaktni točki.
 2. Podpišete pogodbo o sofinanciranju usposabljanja: Kot novi podjetnik morate s svojo lokalno točko skleniti tudi sporazum o financiranju h kateremu je kot aneks dodan program usposabljanja
 3. Začetek bivanja v tujini: izmenjava lahko traja od 1 do 6 mesecev z možnostjo razdelitve trajanja v več ločenih časovnih sklopov (pod pogojem, da skupno časovno obdobje izvajanja usposabljanja ne preseže obdobja 12 mesecev).
 4. Finančna pomoč se novemu podjetniku izplača v več izplačilih, v skladu s sporazumom, sklenjenim med podjetnikom in njegovo lokalno kontaktno točko.

Kje lahko izvem več o programu?

Več informacij o programu najdete na uradni spletni strani programa Erasmus za mlade podjetnike: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php, v vodiču po programu ter na spletnem portalu projekta OPEN EYE v katerega je vključena Univerza na Primorskem: http://www.open-eye.net/

Podrobnejše informacije o programu lahko študenti, bodoči, mladi podjetniki in ostali interesenti dobijo pri lokalni kontaktni točki - koordinatorju programa Erasmus za mlade podjetnike:

Univerza na Primorskem
Center za razvoj in prenos znanj
Sebastjan Rosa
E:sebastjan.rosa@upr.si
T: 05 663 77 87