ENG
 
print

Univerza na Primorskem (UP) je prejela sredstva za sofinanciranje 6 odhodnih (»outgoing«) mobilnosti za zaposlene:

  • 4  mobilnosti za namen poučevanja, in sicer:

1 mobilnost za učno osebje UP Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ),

3 mobilnosti za učno osebje UP Pedagoška fakulteta (UP PEF).

  • 2 mobilnosti za namen usposabljanja, in sicer:

1 mobilnost za strokovne sodelavce UP Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ),

1 mobilnost za strokovne sodelavce UP Pedagoška fakulteta (UP PEF).

RAZPIS

SPLETNA PRIJAVA: https://vis.upr.si/studij/izmenjavazaposleni/prof_izmenjava_prva.asp
NAVODILA

Priloga št. 2a POUČEVANJE

Priloga št. 2b USPOSABLJANJE