ENG
 
print

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je v okviru razpisa KA107 – Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost študentov in osebja med državami programa in partnerskimi državami, odobril Univerzi na Primorskem (UP) sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov UP v treh partnerskih držav.

Razpisi so objavljeni po partnerskih državah.