ENG
 
print

Univerza na Primorskem (UP) je prejela sredstva za sofinanciranje 1 odhodne (»outgoing«) mobilnosti za študente za namen študija, in sicer za:

  • 1 študenta/ko UP Fakultete za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica)

RAZPIS

SPLETNA PRIJAVA: UP FTŠ TURISTICA – https://vis.upr.si/turistica/