ENG
 
print

 

 

 

 

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je v okviru razpisa KA107 – Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost študentov in osebja med državami programa in partnerskimi državami, odobril Univerzi na Primorskem (UP) sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov UP v šestih partnerskih držav.

Razpisi so objavljeni po partnerskih državah.

Za udeležence s posebnimi potrebami so zagotovljena dodatna sredstva. Za dodatne informacije se obrnite na Službo za mednarodno dejavnost.

 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE DO 31.01.2017

PODALJŠAN ROK PRIJAVE ZA AVSTRALIJO DO 07.04.2017 za študente UP FAMNIT