ENG
 
print

Univerza na Primorskem (UP) je prejela sredstva za sofinanciranje 2 odhodnih (»outgoing«) mobilnosti za študente za namen študija, in sicer za:

  • 2 študenta/ki UP Fakultete za management (UP FM)

RAZPIS

SPLETNA PRIJAVA: UP FM – http://www.fm.upr.si/si/ (v desnem zgornjem kotu izberite ŠIS)