ENG
 
print

Univerza na Primorskem (UP) je prejela sredstva za sofinanciranje 1 odhodne (»outgoing«) mobilnosti za študente za namen študija, in sicer za:

  • 1 študent/ki UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ).

RAZPIS

SPLETNA PRIJAVA: UP FVZhttp://www.fvz.upr.si/# (v desnem zgornjem kotu izberite VIS)