ENG
 
print

 

Univerza na Primorskem (UP) je prejela sredstva za sofinanciranje 3 odhodnih (»outgoing«) mobilnosti za študente za namen študija, in sicer za:

  • 1 študenta/ko UP Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ) in

  • 2 študenta/ki UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)

RAZPIS

SPLETNA PRIJAVA: UP FHŠ – https://vis.upr.si/fhs/   in  UP FAMNIT – http://www.famnit.upr.si/sl/sis