ENG
 
print

 

 

Operacija Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2018-2021 (MOBILNI UP 2018-2021) v okviru Javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021

 

 

 

 

V okviru operacije »Mobilni UP 2018-2021« se bo predvidoma 24 visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP v letih od 2018 do 2021 udeležilo večmesečne mobilnosti na tujih visokošolskih institucijah. Z izvajanjem pedagoških, raziskovalnih in drugih aktivnosti bodo prispevali k večji odprtosti UP ter razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

 

Sredstva razpisana za Slovenijo: 2.128.536,98 EUR  

Sredstva odobrena za UP: 288.249,56 EUR

V letu 2018 se je pričela prva mobilnost, ostale pa se nadaljujejo v letu 2019, 2020 in 2021.

 

 

Več o skladih EU v Republiki Sloveniji si lahko preberete na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada.«