ENG
 
print

 

MOBILNI UČITELJI UP 2017/18

V okviru operacije »Mobilni učitelji UP 2017/2018« se bo predvidoma 17 visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP v letih 2017 in 2018 udeležilo 3-mesečne ali 6-mesečne mobilnosti na tujih visokošolskih institucijah. Poleg pedagoškega dela bodo sodelovali pri raziskovalnemu in drugemu strokovnemu delu ter drugih oblikah sodelovanja. S tem bodo prispevali k večji odprtosti UP, predvsem pa k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

 

Sredstva razpisana za Slovenijo: 1.821.648,98 EUR  

Sredstva odobrena za UP: 182.842,00 EUR

V letu 2017 se je začelo izvajati 6 mobilnosti, od tega so bile 3 zaključene v letu 2017, 3 pa so se zaključile v začetku leta 2018. Vse ostale mobilnosti (skupaj 16) so se izvedle v letu 2018. Več o mobilnosti posameznikov si lahko pogledate na naslednjih povezavah:

doc. dr. Melita Peršolja http://www.fvz.upr.si/sl/gostovanje-doc-dr-melite-persolja-na-univerzi-v-vidmu

doc.dr. Suzana Laporšek http://www.fm-kp.si/novice/mobilnost_kot_spodbuda_in_priloznost_za_nove_oblike_sodelovanja

doc. dr. Klemen Širok http://www.fm-kp.si/novice/mobilnost_kot_obzorje_priloznosti_za_ucitelje_raziskovalce_in_ustanove

doc. dr. Ademir Hujdurović - University of Auckland (Nova Zelandija)

izr. prof. dr. Jasna Prezelj - University of Florence (Italija)

doc. dr. Jernej Vičič - Charles University in Prague (Češka)

doc. dr. Klen Čopič Pucihar - NARA Institute of Science and Technology (Japonska)

doc. dr. Matjaž Kljun - NARA Institute of Science and Technology (Japonska)

doc. dr. Rok Požar - Wayne State University (ZDA)

doc.dr. Marko Kukanja

doc. dr. Mirko Prosen

doc.dr. Neva Čebron

prof. dr. Andreja Istanič Starčič

doc.dr. Janez Drobnič

doc. dr. Dejan Križaj

doc.dr. Aksinja Kermauner

 

Več o skladih EU v Republiki Sloveniji si lahko preberete na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada.«