ENG
 

Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost

print

Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost Univerze na Primorskem skrbi za koordinacijo mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja članic univerze. Vzpostavlja in vzdržuje stike z domačimi in s tujimi univerzami, skrbi za sklepanje sporazumov o sodelovanju med Univerzo na Primorskem in tujimi univerzami, skrbi za mobilnost študentov in zaposlenih v okviru mednarodnih programov izmenjav (Erasmus+, CEEPUS), koordinira obiske tujih delegacij in gostujočih učiteljev, ter obvešča članice o mednarodnih razpisih in možnostih za sodelovanje s tujimi institucijami.  

Sektor nudi tudi vsebinsko in administrativno pomoč Komisiji za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP. 

Kontakti:

Tatjana Mikelić Goja
Vodja sektorja

Titov trg 4, SI - 6000 Koper
Tel.: +386 5 61 17 556
Fax: +386 5 61 17 530
E-pošta: tatjana.mikelic.goja@upr.si

Petra Zidar
Institucionalna koordinatorka za program Erasmus+

Titov trg 4, SI - 6000 Koper
Tel.: +386 5 61 17 635
Fax: +386 5 61 17 530
E-pošta: erasmus@upr.si

mag. Maja Bratuš Vidmar
Vodja službe za mednarodno dejavnost

Titov trg 4, SI - 6000 Koper
Tel.: +386 5 61 17 634
Fax: +386 5 61 17 530
E-pošta: maja.vidmar@upr.si