ENG
 

DOSEŽKI RAZISKOVALCEV

print

USTANOVLJEN JE CENTER ODLIČNOSTI InnoRenew CoE
(Koper, 29. 11. 2016)

Univerza na Primorskem, kot vodilni partner, in trije soustanovitelji Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavod za gradbeništvo Slovenije so v prisotnosti ostalih konzorcijskih partnerjev projekta "Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)" podpisali Pogodbo o ustanovitvi Centra odličnosti InnoRenew CoE.

S tem so partnerji InnoRenew CoE pričeli z uresničevanjem ciljev še pred uradnim pričetkom projekta. Za ustanovitev in pričetek delovanja Centra so ustanovitelji vložili lastna sredstva, saj želijo v najkrajšem času odgovorno vzpostaviti institucijo, ki bo prinesla preobrat v raziskave, razvoj in inovacije sektorja. Izkazali so zavzetost za delo in spremembe, ter potrdili prepričanje, da so v letu izvajanja prve faze projekta pripravili kakovosten načrt delovanja Centra odličnosti. Pri izvedbi tega načrta bodo s pridom izrabili projektna sredstva iz programa Obzorje 2020 in sredstva, ki jih bo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov zagotovila Republika Slovenija.

Več o novici: UP / Medijski center / Novosti in obvestila

NOVA AMBASADORKA ZNANOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE JE PROF. DR. SARA DOLNIČAR 
(Ljubljana, 21. 11. 2016)

Med  prejemniki nagrad za odličnost v znanosti, ki jih je Odbor RS za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti RS in Puhovo priznanje podelil na slovesni prireditvi v Cankarjevem domu 21. novembra 2016, je tudi prof. dr. Sara Dolničar – prejemnica priznanja Ambasadorka znanosti Republike Slovenije.

Prof. dr. Sara Dolničar, članica prestižne International Academy for the Study of Tourism, deluje na avstralski The University of Queensland, kjer se ukvarja z metodologijo in merskimi orodji v marketingu, predvsem na področjih turizma in trajnostne rabe voda. Na teh področjih je izvedla številne odmevne mednarodne raziskave, objavljene v več kot 300 delih, z več kot 6000 citati, kar jo globalno uvršča med dva odstotka najuspešnejših raziskovalcev s širšega področja marketinga. Prof. dr. Sara Dolničar je intenzivno vpeta v slovenski znanstveni prostor, kjer od leta 2012 sodeluje na doktorskem programu Inovativni turizem UP FTŠ Turistice.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM IN PARTNERJI PRIDOBILI 45 MILIJONOV EVROV ZA PREBOJ SLOVENSKE LESNE INDUSTRIJE
(Koper - Bruselj - Ljubljana, 11. in 23. 11. 2016)

Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija slovenskih partnerjev, ki ga vodi Univerza na Primorskem, in mu dodelila skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE). K temu je Vlada RS primaknila še 30 milijonov investicijskih sredstev, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev in dolgoročno delovanje centra.

Za prestižni naziv in evropska sredstva v okviru instrumenta Teaming v sklopu programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se je od leta 2014 potegovalo 169 projektov, od teh je bilo enajst slovenskih. Uspelo je desetim projektom iz devetih držav - Slovenije, Srbije, Madžarske, Češke, Cipra, Portugalske, Bolgarije, Slovaške in Latvije, ki bodo iz programa Obzorje 2020 dobili skupaj 140 milijonov evrov za širjenje znanstvene odličnosti ter premoščanje raziskovalne vrzeli v Evropi. Med njimi je tudi slovenski projekt na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja InnoRenew CoE. Evropska komisija je nove centre odličnosti razglasila na konferenci o širjenju odličnosti in prehodu inovacij v Bruslju 23. novembra 2016 (več →)

Namen slovenskega projekta InnoRenew CoE je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Z njegovim delovanjem želimo omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščajoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija ter partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije.

Projekt je razvilo devet partnerjev. Koordinator projekta je Univerza na Primorskem, ki je k projektu pritegnila nemški inštitut Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut – vrhunsko ustanovo za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso, ki v projektu deluje kot mentorska institucija. Kot partnerji sodelujejo še Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Vodja projekta je izr. prof. dr. Andreja Kutnar, višja znanstvena sodelavka Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem.

InnoRenew CoE si bo prizadeval, da postane vodilna regionalna institucija za področje obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. V novem centru odličnosti bodo pridobivali vrhunska izvirna znanstvena spoznanja ter nudili podporo pri raziskavah, razvoju in inovacijah slovenski, evropski in svetovni industriji. Z obširnim programom predstavitev delovanja in rezultatov javnosti bodo tudi poudarjali pomen uporabe obnovljivih virov ter trajnostnega razvoja.

Več o novici: UP / Medijski center / Novosti in obvestila
Več o projektu: http://innorenew.eu/en/ll-innorenew
 

Preberite tudi:

 

NASLEDNJI EVROPSKI KONGRES MATEMATIKE BO V SLOVENIJI
(Berlin - Koper, 17. 7. 2016)

V Berlinu se je 17. julija 2016 začel 7. Evropski kongres matematike, ki so se ga udeležili tudi predstavniki iz Slovenije. Pred uradnim pričetkom kongresa je zasedala komisija Sveta Evropskega matematičnega združenja, ki je s 45 glasovi podprla slovensko kandidaturo za organizacijo 8. Evropskega kongresa matematike julija 2020 v Slovenskem primorju. Prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem in predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, in izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, ki je skupaj z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem in drugimi institucijami s področja matematike v Sloveniji kandidaturo vložila, sta potrdila, da tako pomembnega dogodka slovenska matematika še ni gostila.

Kandidaturo je vložila Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v sodelovanju z Inštitutom Andrej Marušič (ob članici Univerze na Primorskem), Fakulteto za matematiko in fiziko in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in vsemi drugimi organizacijami s področja matematike v Sloveniji. Kandidaturo so podprli Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Rektorska konferenca Republike Slovenije. Delegati so prepoznali naš potencial in slovenske organizatorje podprli s 45 glasovi pred špansko Sevillo, ki je dobila 33 glasov.

Poleg svetovnega je evropski kongres matematike drugi največji dogodek na področju matematike na svetu. Organiziran je vsaka 4 leta, na njem pa sodeluje več kot 1.000 matematikov.

Prof. dr. Dragan Marušič je ob tem dejal: "Gre za velik uspeh slovenske matematike in znanosti nasploh, saj tako pomembnega dogodka Slovenija še ni gostila. Z današnjim dnem se je slovenska znanost še bolj odprla v svet. V naslednjih štirih letih imamo enkratno priložnost za nadaljnjo promocijo Slovenije in njene znanosti v Evropi in svetu." 

Spletna stran kandidature in kongresa: www.8ecm.si.

ZNANSTVENA REVIJA ARS MATHEMATICA CONTEMPORANEA UVRŠČENA V PRVO ČETRTINO NAJBOLJŠIH (15. 6. 2016)

Slovenska znanost se od danes ponaša s pomembnim dosežkom: indeks citiranja SCI (Science Citation Index) za leto 2015 revijo Ars Mathematica Contemporanea (AMC) po faktorju vpliva uvršča v prvo četrtino revij na področju matematike.

Revijo AMC sta leta 2008 zasnovala in jo s pomočjo zagnane skupine domačih in tujih urednikov še dandanes vodita prof. dr. Dragan Marušič in prof. dr. Tomaž Pisanski, izdaja pa jo Univerza na Primorskem v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana. V njej so objavljeni vrhunski znanstveni prispevki sodobne matematike, ki izhajajo iz diskretne in uporabne matematične paradigme. Prednost imajo raziskave, ki združujejo področja diskretne matematike z drugimi deli matematike kot so algebra, geometrija, topologija, teoretično računalništvo in kombinatorika.

Revija AMC je prva slovenska revija, ki ji je uspel vstop v elitno zgornjo četrtino znanstvenih revij s faktorjem vpliva kar predstavlja nov mejnik v slovenski znanosti, ki še dodatno utrjuje mesto slovenskega raziskovanja na svetovnem zemljevidu. Več o dosežku: UP FAMNIT

Vir: UP FAMNIT

BROŠURA UP CENTRA ODLIČNOSTI INNORENEW COE (30. 5. 2016)

V okviru projekta InnoRenew je nastala brošura, v kateri je predstavljen projekt, živi laboratorij, diseminacijske aktivnosti in opis vsebine novega Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE). Vabimo vas k branju → BROŠURA

PROF. DR. TOMAŽ PISANSKI SOAVTOR ČLANKA V REVIJI NATURE COMMUNICATIONS (24. 2. 2016)

V ugledni reviji Nature Communications, ki objavlja vrhunske raziskave na področju naravoslovja, je izšel članek skupine slovenskih raziskovalcev, med katerimi je tudi prof. dr. Tomaž Pisanski, z naslovom "Design principles for rapid folding of knotted DNA nanostructures".

Raziskovalci Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu pod vodstvom dr. Romana Jerale poročajo o iznajdbi načina za pripravo molekulskih struktur, kjer se veriga molekul v določenem vrstnem redu zelo hitro spontano zvije v želeno nanostrukturo. Ker so vozli zelo uporabni v tehnologiji, pričakujejo, da bodo s pomočjo molekulskih vozlov uspeli pripraviti nanomateriale, ki bodo bolj trdno povezani in bodo imeli druge zanimive lastnosti.

Skupino raziskovalcev je 23. februarja sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Krajša predstavitev raziskave v slovenskem jeziku in članek lahko preberete na povezavah: predstavitev, članek.

Prof. dr. Pisanskemu in skupini raziskovalcev iskreno čestitamo!

PROF. DR. TOMAŽ PISANSKI JE PREJEMNIK ZOISOVE NAGRADE ZA VRHUNSKEDOSEŽKE PRI ZNANSTVENORAZISKOVALNEM DELU NA PODROČJU DISEKRETNE MATEMATIKE IN NJENIH UPORAB (23. 11. 2015)

Dr. Tomaž Pisanski, redni profesor in znanstveni svetnik Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem, je prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab. Gre za najprestižnejšo nagrado za dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jo podeljuje Republika Slovenija raziskovalcem v Republiki Sloveniji, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Priznanje ambasador znanosti RS, Zoisova nagrada za življenjsko delo, tri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, pet Zoisovih priznanj in Puhovo priznanje, je letos podelil Odbor za nagrade, ki mu predseduje prof. dr. Tamara Lah Turnšek. Slavnostna govornica na prireditvi, ki je potekala 20. novembra 2015, je bila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

V nadaljevanju objavljamo povzetek obrazložitve nagrade, ki jo je prejel prof. dr. Tomaž Pisanski.

Dr. Tomaž Pisanski je vrhunski raziskovalec, ki deluje na področju diskretne in računalniške matematike, z aplikacijami v naravoslovju, tehniki in družboslovju. O širini njegovega delovanja priča obsežna bibliografija, ki zajema 146 izvirnih znanstvenih člankov, eno znanstveno monografijo, ki je leta 2013 izšla pri ugledni založbi Birkhäuser, in štiri poglavja v mednarodnih monografskih publikacijah. Izjemno odmevnost njegova dela potrjuje več kot 1000 normiranih čistih citatov v zadnjih desetih letih in normirani H-indeks 19.

Dr. Pisanski je eden od pionirjev topološke teorije grafov na svetu in začetnik svetovno znane slovenske šole teorije grafov. Leta 2008 je soustanovil prvo mednarodno matematično revijo v Sloveniji, Ars Mathematica Contemporanea, ki se je leta 2014 uvrstila v prvo polovico SCI-revij na matematičnem področju. V zadnjih sedmih letih je prof. dr. Pisanski sam ali v soavtorstvu objavil 47 izvirnih znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah. Iz Evropske znanstvene fundacije je leta 2011 pridobil projekt GReGAS in postal sploh prvi slovenski koordinator kakega projekta po programu EUROCORES.

Njegov najpomembnejši doprinos v svetovno zakladnico znanja temelji na uporabi metod diskretne matematike v naravoslovju in tehniki. Izjemen je njegov prispevek k razvoju teorije upodobitev grafov, ki se uporablja v sami matematiki, pa tudi v kemiji, biologiji in drugih znanostih.

Prof. dr. Tomažu Pisanskemu iskreno čestitamo ob izrednem dosežku!

Zoisovi nagrajenci in ambasadorji znanosti RS, zaposleni na Univerzi na Primorskem >

IZJEMEN DOSEŽEK RAZISKOVALCEV INŠTITUTA ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE UP ZRS (5. 10. 2015)

Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, ki je bil pred kratkim deležen pomembnega priznanja s strani FC Barcelona za inovativne postopke pri spremljanju športnih poškodb, je dosegel nov izjemni dosežek.

FIFA Medical Committee je namreč na svoji seji 11. septembra 2015 po priporočilu predsednika in prijavne komisije FMARC Inštitutu za kineziološke raziskave UP ZRS in Inštitutu za športno medicino Univerze v Mariboru podelil uradno akreditacijo FIFA Medical Centre of Excellence.

Akreditacija pripoznava instituciji za elitna centra, kar je priporočilo za celotni svet športa in hkrati priznanje dolgoletni predanosti nogometu, ki jima omogoča nudenje vrhunske strokovne pomoči, kadarkoli je le-ta potrebna.

Raziskovalcem obeh inštitutov iskreno čestitamo ob uspehu!

PROF. DR. ANTON GOSAR PREJEMNIK MELIKOVEGA PRIZNANJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO (25. 9. 2016)

Zveza geografov Slovenije je dekanu UP FTŠ Turistica prof. dr. Antonu Gosarju podelila Melikovo priznanje za življenjsko delo in prispevek k razvoju slovenske geografije.   

»Anton Gosar se je slovenski geografiji zapisal z delovanjem v mednarodnih geografskih krogih in z utiranjem poti politični geografiji. Veliko je prispeval k prepoznavnosti Slovenije in slovenske geografije v mednarodnih organizacijah in tujih univerzah. O njegovem dejavnem mednarodnem delovanju  ter vključevanju v Mednarodno geografsko zvezo in o zaupanju, ki si ga je kot strokovnjak za turistično in politično geografijo pridobil med kolegi z vsega sveta, največ pove dejstvo, da je kar osem let vodil komisijo za politično geografijo in je danes njen častni član in častni podpredsednik. Že v sedemdesetih letih je sodeloval z nemškimi in avstrijskimi geografi v okviru tako imenovane »münchenske socialno geografske šole«, kasneje je svoje delovanje prenesel na ameriške univerze.

Njegovo delo v mednarodnem okviru ni ostalo neopaženo in tako je dobil prestižni priznanji “Ambasador Slovenije v znanosti” in “Glasnik znanosti”, Avstrijska geografska zveza mu je podelila naziv častnega člana, je tudi član prestižne Mednarodne akademije turističnih študij. Doma je zasedal številne pomembne vodstvene položaje, trenutno je dekan Fakultete za turistične študije.

Na področju politične geografije je zavidljiv njegov opus študij o zamejskih Slovencih, o Slovencih v Ameriki in o politični geografiji Balkana. Izpostaviti je potrebno tudi njegov prispevek na področju geografije turizma, kjer je soavtor nagrajenega turističnega vodnika za Slovenijo, ki je samostojno državo pomagal umeščati na turistični zemljevid sveta.

In ne nazadnje, v slovensko geografijo  je vnesel ameriško širino obravnavanja najrazličnejših tem in pa dobršno mero provokativnosti, ki ni bila značilna za njegove starejše kolege in učitelje, s katero je poskušal razgibati pogosto premalo živahne polemike o problemih geografije in sodobnega sveta.

Prof.
Anton Gosar je s svojim delom obogatil slovensko geografsko misel z novimi in izvirnimi prispevki, razvijal in uveljavljal nove smeri geografskih preučevanj na področju politične in turistične geografije, predvsem pa je pomemben njegov prispevek k prepoznavnosti slovenske geografije v mednarodnem prostoru. S pisanjem turističnih vodnikov je posegel tudi na področje geografskega znanja v vsakdanjem življenju.«

»Nagrajencu se za njegov prispevek k razvoju geografije zahvaljujemo in mu želimo, da bi še naprej krojil razvojno pot naše vede.« (Stanko Pelc, predsednik ZGS)

ZNANSTVENA REVIJA ARS MATHEMATICA CONTEMPORANEA PRVA MED ZNANSTVENIMI REVIJAMI V SLOVENIJI TUDI V LETU 2014 (23. 8. 2015)

Portal SCImago Journal & Country Rank je znanstveno revijo Ars Mathematica Contemporanea, ki jo izdaja Univerza na Primorskem v sodelovanju z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko ter Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije uvrstil na prvo mesto med štiriinpedesetimi znanstvenimi revijami v Sloveniji v letu 2014 (LESTVICA).

Hkrati je revija uvrščena na 6. mesto revij v Vzhodni Evropi (povezava), na področjih »Algebra in teorija števil« ter »Diskretna matematika in kombinatorika« pa v prvo četrtino revij v letu 2014 (povezava).

Uredniški ekipi ob tem dosežku iskreno čestitamo in ji želimo uspešno delo tudi naprej.

SREČANJE PARTNERJEV RAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV S PODROČJA LESARSTVA (8. 5. 2015)

Na Univerzi na Primorskem je potekalo drugo srečanje partnerjev raziskovalnih projektov financiranih v sklopu ERA-NET+ iniciative WoodWisdom-Net, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Predstavljen je bil tudi Center odličnosti, ki na UP nastaja s financiranjem iz programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). Konferenco »Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru« je poleg partnerjev obiskalo večje število predstavnikov podjetij, državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Miha Marenče, ter predstavnica Ministrstva za izobraževanje in šport v konzorciju WoodWisdom-Net, ga. Kim Turk. 

Partnerji projektov CaReWood, Bioshapes, ReWoBioRef, W3B – Wood Believe, HCLTP, Aerowood in EU Hardwoods so predstavili napredke na projektih, ki po svojih tematikah zajemajo širok spekter področja gozdno-lesne verige, od mikroravni proučevanja biokemičnih lastnosti lesa do makroravni raziskovanja možnosti uporabe odpadnega lesa v različne namene. Predstavili so raziskave gradnje z lesom z uporabo modernih tehnologij, načinov predelave odpadnega lesa, pridobljenega iz lesenih konstrukcij, ter uporabe sestavin lesa za visokotehnološke materiale v medicini in industriji embalaže. Te raziskave lepo zaokroža projekt W3B, kjer izvajajo raziskavo dojemanja lesa in z lesom povezanih tematik v širši družbi.

Dr. Andreja Kutnar, vodja projekta InnoRenew, katerega cilj je vzpostavitev Centra odličnosti za področje lesarstva pod mentorstvom »Fraunhofer Institute« za lesarstvo (Wilhelm-Klauditz-Institut - WKI), je povedala: »V Sloveniji je lesno bogastvo tako veliko, da se morda niti ne zavedamo pomena reciklaže in uporabe rabljenega lesa. Kljub temu pa moramo začeti o tem razmišljati, saj je za trajnostni odnos celotne gozdno-lesne verige potrebno razmisliti tudi o ohranjanju gozdov ter recikliranju. K temu bo zagotovo pripomogel Center odličnosti, pod slovenskim vodstvom Univerze na Primorskem, ki se s tem umešča med ugledne akterje na področju raziskovanja lesarstva ter povezovanja znanja.«

Udeleženci iz različnih gospodarskih družb so sodelovanje na tovrstnih projektih ocenili kot pozitivno, saj zanje pomeni vključevanje na tuje trge z novimi, inovativnimi produkti ter potmi, ki jim omogoča drugačen nastop na zelo konkurenčnem trgu. Tak produkt so zagotovo okna iz rabljenega recikliranega lesa, ki so jih kot prototipe naredili v podjetju MSora, partnerju projekta CaReWood.

Miha Marenče, državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je poudaril pomen, ki ga ima izkoriščanje lesa v celotni vrednostni verigi. Zato skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljajo vrsto ukrepov za revitalizacijo sektorja. Poudaril pa je, da brez raziskav ni mogoče pričakovati tehnologij in izdelkov, ki bi slovenskim podjetjem omogočila preboj na svetovnem tržišču. Predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kim Turk, skrbnica področja programa WoodWisdom-Net, je poudarila, da se v navedenih projektih prepoznava uporaba različnih vidikov ter širokega spektra tem lesarstva. Kot ključno prednost je izpostavila veliko povezanost partnerjev na vseh projektih in visoko stopnjo izmenjave znanj med projekti, kar sta lahko pomembna temelja pri pripravi konzorcijev za projekte tudi iz drugih evropskih virov financiranja (Obzorje 2020, ERA-Net Cofund, idr.).

DOCENTKA UP FAKULTETE ZA ZDRAVJE DR. ZALA JENKO PRAŽNIKAR PREJEMNICA PRIZNANJA PRIMORSKI UM (13. 3. 2015)

Priznanje Primorski um za strokovnjake, ki so se izkazali pri uvajanju vrhunskega znanja v prakso, sta letos prejela doc. dr. Zala Jenko Pražnikar z UP Fakultete za vede o zdravju in prof. dr. Samo Stanič, dekan Fakultete za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici.

Dr. Zala Jenko Pražnikar je docentka s področja biokemije. Pri svojem pedagoškem in raziskovalnem delu jo vodita želja po novem znanju in prenašanju le-tega v prakso. Študentom poskuša na preprost in zanimiv način približati zapletene biokemijske procese v celicah. Skupaj s sodelavci UP FVZ z različnih raziskovalnih in strokovnih področij je zasnovala in uspešno izpeljala projekt z naslovom "Multidisciplinaren pristop pri obravnavi debelosti".

Doc. dr. Zali Jenko Pražnikar iskreno čestitamo!

Preberi več: UP FVZ in Primorske novice

UNIVERZA NA PRIMORSKEM KOT VODILNI PARTNER PRIDOBILA NEPOVRATNA SREDSTVA V OKVIRU NOVEGA MEHANIZMA TEAMING PROGRAMA OBZORJE 2020 (2. 2. 2015)

Evropska komisija je med 169 prijavljenimi projekti v okviru mehanizma Teaming programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 izbrala 31 projektov, med katerimi sta dva slovenska, enega od njiju pa vodi Univerza na Primorskem.

V projektu z naslovom »Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE)« je UP združila sedem slovenskih partnerjev (Univerza v Mariboru, Zavod za zaščito kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije), kot mentorska institucija pa sodeluje vrhunska ustanova za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut«. Namen projekta je vzpostavitev centra odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Za to prvo fazo razpisa je UP pridobila 500.000 evrov nepovratnih sredstev.

Projekt bo koordinirala doc. dr. Andreja Kutnar z Oddelka za tehnologijo na UP Inštitutu Andrej Marušič.

Več o projektu InnoRenewCoE. Več o izjemnem uspehu projektne skupine: UP, UP IAM

DR. VITA POŠTUVAN PREJEMNICA PRIZNANJA PROMETEJ ZNANOSTI ZA ODLIČNOST V KOMUNICIRANJU ZNANOSTI (15. 1. 2015)

Dr. Vita Poštuvan, raziskovalka Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM in docentka Oddelka za psihologijo UP FAMNIT je prejemnica Priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti za leto 2014, ki ga enkrat letno podeljuje Slovenska znanstvena fundacija slovenskim raziskovalcem, učiteljem in novinarjem za učinkovito, prepričljivo in odlično komunikacijo znanosti t.j. sporočanju zanimivih odkritij ali spoznanj iz slovenskih laboratorijev in kabinetov ter s terena, v razvijanju dialoga med raziskovalci in ljudmi, ki se z znanostjo poklicno ne ukvarjajo, v predstavljanju znanosti s pomočjo klasičnih (zlasti tiskanih) in elektronskih medijev, itd. (vir: SZF).

Dr. Viti Poštuvan iskreno čestitamo!

ZNANSTVENA REVIJA ARS MATHEMATICA CONTEMPORANEA PRVA MED ZNANSTVENIMI REVIJAMI V SLOVENIJI V LETU 2013 (23. 12. 2014)

Znanstveno revijo Ars Mathematica Contemporanea, ki jo Univerza na Primorskem izdaja v sodelovanju z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko in Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, je portal SCImago Journal & Country Rank uvrstil na prvo mesto med štiriinpedesetimi znanstvenimi revijami v Sloveniji v letu 2013 (LESTVICA).    

Uredniški ekipi ob tem dosežku iskreno čestitamo in ji želimo uspešno delo tudi naprej.

PROJEKT IZR. PROF. DR. IRENE LAZAR DRUGI NAJBOLJE OCENJENI PROJEKT NA RAZPISU NFM (5. 12. 2014)

Na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014, ki ga je razpisala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je bil projekt izr. prof. dr. Irene Lazar drugi najbolje ocenjeni projekt med 27 prijavljenimi. Projekt z naslovom Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv je v sklopu B.3 – Kulturna dediščina prejel nekaj manj kot 1,2 milijona evrov.

Rezultati javnega razpisa SVRK
Druge objave: STAKrog

OBJAVA ZNANSTVENEGA ČLANKA S PODROČJA MAKROMOLEKULSKE KRISTALOGRAFIJE V REVIJI Z VISOKIM FAKTORJEM VPLIVA (22. 11. 2014)

Dr. Jure Pražnikar, vodja Oddelka za tehnologijo UP IAM in član Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT, je s kolegom prof. dr. Dušanom Turkom z Inštituta Jožef Stefan objavil članek z naslovom »Free kick instead of cross-validation in maximum-likelihood refinement of macromolecular crystal structures«.

Članek je izšel v znanstveni reviji Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, ki se na področju kristalografije po faktorju vpliva uvršča na prvo mesto (IF 2013: 7.232).

DOC. DR. ANDREJA KUTNAR PO DOLGI ZGODOVINI MEHANIZMA COST POSTALA PRVA SLOVENSKA KOORDINATORICA AKCIJE S PODROČJA GOZD-LES (19. 11. 2014)

Raziskovalci Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem so znova dosegli uspeh pri vključevanju v mednarodne tokove raziskav in izmenjave znanja.

Doc. dr. Andreja Kutnar, v.d. vodje Oddelka za tehnologijo na UP IAM in visokošolska učiteljica na UP FAMNIT, je uspela s prijavo nove akcije COST »Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife)«. Dosežek ima še posebno težo, saj je to v dolgi zgodovini mehanizma COST šele prva Akcija, ki jo s področja gozd–les (Forest Products and Services Domain) koordinira slovenska(i) raziskovalka(ec).

V tej COST akciji bodo svoje raziskovalno delo koordinirali in si na rednih sestankih izmenjevali izkušnje raziskovalke in raziskovalci iz držav EU in pridruženih članic. Pri vključevanju v raziskave postopkov modifikacije lesa, s katerimi temu okoljsko primernemu materialu ciljno izboljšujemo izbrane kemijske, fizikalne in mehanske lastnosti ter povečujemo odpornost na biotske in abiotske dejavnike razkroja, bodo v vodstvu Akcije še posebno pozornost namenili raziskovalkam in raziskovalcem (enakomerna zastopanost spolov je pomembno vodilo Akcije na vseh ravneh delovanja), ki so še na začetku svoje raziskovalne poti.

Vpliv s podporo in v koordinaciji Akcije razvitih postopkov modifikacije na okolje in družbo bodo ocenjevali celostno, saj za razumevanje vključevanja novopridobljenih materialov v tako številna področja gospodarstva in družbe (pridelava in predelava lesa, industrija lesnih izdelkov, gradbeništvo, energetika, otroci in mladina, starostniki, če naštejemo le nekatere), kot jih dosega les v vseh svojih pojavnih oblikah, parcialen pristop že dolgo ne zadošča več. Prav zato je pomembno, da so za raziskave s področja modifikacije lesa znanstveniki Inštituta Andrej Marušič zbrali tako široko paleto mednarodno uveljavljenih sodelavcev različnih strok.

PROF. DR. DRAGAN STEVANOVIĆ OBJAVIL MONOGRAFIJO PRI ZALOŽBI ELSEVIER (7. 10. 2014)

Dr. Dragan Stevanović, redni profesor UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in višji znanstveni sodelavec UP Inštituta Andrej Marušič, je pri založbi Elsevier, Academic Press izdal znanstveno monografijo z naslovom Spectral Radius of Graphs, 1st Edition (ISBN 9780128020685).

OBJAVA ZNANSTVENEGA ČLANKA V EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY (7. 10. 2014)

Bojan Rojc, dr. med., raziskovalec Oddelka za psihologijo UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, je s sodelavci prof. dr. Igorjem B. Mekjavićem in doc. dr. Shawndo A. Morrison z Inštituta Jožef Stefan, prof. dr. Ola Eikenom iz švedskega Royal Institute for Technology in doc. dr. Lejo Dolenc-Grošelj z Inštituta za klinično nevrofiziologijo UKC v European Journal of Applied Physiology objavil znanstveni članek z naslovom The separate and combined effects of hypoxia and sustained recumbency/inactivity on sleep architecture.  

OKTOBER 2014 - Obvestilo o znanstveno-raziskovalnih dosežkih raziskovalcev UP