ENG
 
print

 

Javni razpis za mladega raziskovalca s področja kriptografije v letu 2018 (MR+) – podaljšanje roka oddaje prijav do 9. 8. 2018

 

Univerza na Primorskem podaljšuje rok za oddajo prijav na razpisu za izbor kandidata za mladega raziskovalca s področja kriptografije, ki se bo usposabljal na UP Inštitutu Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti.

 

Študentov mentor bo prof. dr. Enes Pasalic, ki sodi med vodilne znanstvenike na področju kriptografije simetričnih ključev. Štiriletno doktorsko izobraževanje se bo pričelo v študijskem letu 2018/19.

 

Štiriletno doktorsko izobraževanje se bo pričelo v študijskem letu 2018/19.

 

Novi rok za oddajo prijav je 9. 8. 2018

 

Celotno besedilo Javnega razpisa z navodili ter obrazci za prijavo so dostopni na spletni strani UP IAM.

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij in bodo izbrani na tem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2018/19 UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Position of Young Researcher (MR+) in the field of Cryptography - deadline for the submission of the application prolonged till 9 August 2018 

 

The University of Primorska has prolonged the deadline for the submission of the application for the position of Young Researcher in the field of Cryptography to be trained at University of Primorska Andrej Marušič Institute (UP IAM) for obtaining a doctorate of science. Student’s mentor will be Prof. Enes Pasalic, PhD, one of leading experts in symmetric-key cryptography.

 

The four-year doctoral study will begin in the Academic Year 2018/19.

 

The new deadline for the submission of the application is 9 August 2018.

 

The Public tender and the Instructions on how to apply (with application forms) are available on the UP IAM web-page.

 

The candidates who have not yet enrolled in a doctoral degree study programme and will be selected in this tender shall also apply separately for the Tender for Enrolment to Doctoral Degree Study Programme UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies in the 2018/19 Academic Year.

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2018 

Rok prijave: 16. julij 2018 do 14. ure

Dokumentacija razpisa:

Oglejte si predstavitve mentorjev in programov na povezavi v spodnji tabeli. 

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK MENTORJA in PREDSTAVITEV

RAZISKOVALNO PODROČJE MENTORJA

RAZISKOVALNI PROGRAM (RPROG)

ČLANICA UP

1

izr. prof. dr.

Istvan Kovacs

1.01 Matematika

P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

Inštitut Andrej Marušič

2

doc. dr.

Zala Jenko Pražnikar

1.03 Biologija

P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema

Fakulteta za vede o zdravju

3

Prof. dr.

Dušan Lesjak

5.04 Upravne in organizacijske vede

P5-0049 Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

Fakulteta za management

 

PUBLIC TENDER FOR YOUNG RESEARCHER CANDIDATES FOR THE YEAR 2018 

Deadline: 16 th July 2018 by 2 p.m.

Documentation of the tender:

Please find the presentations of the mentors and the programs at the link in the table below.

No.

MENTOR AND PRESENTATION

RESEARCH FIELD

RESEARCH PROGRAMME

INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF PRIMORSKA

1

assoc. prof.

Istvan Kovacs, PhD

1.01 Natural sciences and mathematics / Mathematics

P1-0285 Algebra, discrete mathematics, probability and game theory

UP Andrej Marušič Institute

2

assis. prof.

Zala Jenko Pražnikar, PhD

1.03 Biology

P1-0386 Conservation biology, from molecules to ecosystem

UP Faculty of Health Sciences

3

prof.

Dušan Lesjak, PhD

5.04 Administrative and organizational science

P5-0049 Management of education and emloyment in knowledge society

UP Faculty of Management