ENG
 
print

Ciljni raziskovalni programi

Ciljni raziskovalni program (CRP) je oblika medresorskega povezovanja pri načrtovanju in izvajanju mrežnih raziskovalno-razvojnih projektov na različnih področjih nacionalnega interesa. CRP je oblika in način uresničevanja Strategije razvoja Slovenije in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020. Osnovni namen programa je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. (Vir: ARRS)

Do sedaj so bili oblikovani:
CRP »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«
CRP »Znanje za varnost in mir 2004-2010«
CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«
CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020«
CRP »CRP 2015«

UP Fakulteta za management

UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

UP Fakulteta za vede o zdravju


Arhiv CRP projektov