ENG
 

Infrastrukturni program Univerze na Primorskem

print

Infrastrukturna dejavnost Univerze na Primorskem kot podpora raziskovalni dejavnosti v obliki instrumentalne podpore, podpore znanstvenim zbirkam, popularizacije znanosti in podpore raziskovalnim programom in projektom poteka v okviru infrastrukturnega programa Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem, ki jo vodi prof. dr. Gorazd Drevenšek.

V programskih obdobjih 2004-2008 in 2009-2014 se je infrastrukturni program Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem ( vodja Peter Čerče) izvajal na članici Znanstveno-raziskovalno središče.

Obstoječi infrastrukturni program se v novem programskem obdobju 2015-2020 izvaja v enajstih organizacijskih enotah štirih članic v obsegu 2,50 plačnega FTE. V letu 2016 se je Laboratorij za molekularno ekologijo UP ZRS vodje dr. Elene Bužan priključil Oddelku za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT.

 

Šifra OE Naziv OE Vodja
UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
2790-OAN Oddelek za aplikativno naravoslovje dr. Dunja Bandelj
2790-OP Oddelek za psihologijo dr. Diego De Leo
UP Fakulteta za vede o zdravju
2413 Inštitut za živila, prehrano in zdravje dr. Darja Barlič Maganja
 
UP Inštitut Andrej Marušič
1669-OT Oddelek za tehnologijo dr. Andreja Kutnar
1669-OPZ Oddelek za preučevanje zdravja dr. Dragan Marušič

 

Raziskovalna oprema in storitve

RAZISKOVALNA OPREMA

 

Infrastrukturno skupino Univerze na Primorskem sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.