ENG
 
print

Raziskovalni projekti

 

Nacionalni raziskovalni programi in projekti po raziskovalnih vedah v FTE v letu 2014

Nacionalni progami/projekti v FTE po članicah v obdobju 2003-2015

 

V okviru nacionalnega raziskovanja poteka raziskovalno delo na temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektih, ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.  Večina raziskav je s področja naravoslovja, medicine, družboslovja in humanistike, v manjšem obsegu pa še s področja tehnike in biotehnike ter s področja interdisciplinarnih raziskav.

Temeljni raziskovalni projekti

Temeljni projekt je izvirno eksperimentalno ali teoretično delo, s katerim se želi pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstev, ne da bi predvidevali kako posebno uporabo rezultatov. (Vir: ARRS)

UP Fakulteta za humanistične študije

UP Fakulteta za management

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Skupni madžarsko-slovenski projekt pri OTKA kot vodilni agenciji

UP Pedagoška fakulteta

UP Fakulteta za vede o zdravju

Program EUROCORES, shema Evropske znanstvene fundacije (ESF)

UP Inštitut Andrej Marušič

Program EUROCORES, shema Evropske znanstvene fundacije (ESF)


Aplikativni raziskovalni projekti

Aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki se ga izvaja z namenom pridobitve novega znanja o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih, usmerja pa se predvsem k nekemu praktičnemu cilju ali namenu. (Vir: ARRS)  

UP Fakulteta za humanistične študije

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

UP Inštitut Andrej Marušič


Podoktorski raziskovalni projekti

Podoktorski projekt je temeljni ali aplikativni raziskovalni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec - podoktorand. Izvaja se zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje in znanja, hkrati pa tudi omogoča dodatno usposabljanje raziskovalcev. (Vir: ARRS)

UP Fakulteta za humanistične študije

UP Fakulteta za management

UP Inštitut Andrej Marušič


Arhiv nacionalnih raziskovalnih projektov