ENG
 
print

 

Zakoni, resolucije in razvojni načrti

Kolektivna pogodba

  • Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 45/1992, 50/1992, 5/1993, 18/1994-ZRPJZ, 50/1994, 45/1996, 40/1997-ZDMPNU, 51/1998, 73/1998, 39/1999-ZMPUPR, 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001, 43/2006, 61/2008, 67/2008, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 46/2013)

Uredbe Vlade RS

 Pravilniki

 Pravila  


Več na straneh MIZŠ in ARRS